กฐินสามัคคี สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
 

อุตรดิตถ์ เขต 2 ทอดกฐินสามัคคี
วัดหัวทุ่ง
               
          เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2559 ดร.ภูวนาท มูลเขียน ผอ.สพป.อุตรดิตถ์เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราช เนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจต่างๆ ทั้งการเลิกทาส การปฏิรูประบบราชการ การสาธารณูปโภค การศึกษา และการปกป้องประเทศให้รอดพ้นจากวิกฤตต่างๆ จนสามารถธำรงไว้ซึ่งเอกราชได้จนถึงปัจจุบัน
           วันที่ 3 พ.ย.2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นใน ก.ค.ศ. แทนตำแหน่งที่ว่าง โดยมีนายวีนัสส์ ถายาธัชนันท์ รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานและดูแลความเรียบร้อยในการเลือกตั้งดังกล่าว จันทรัตน์ ภาพ/จิรวรรณ ข่าว
 

ข่าวย่อย
          

 


ฉบับที่ 3 วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2559 จำนวนผู้ใช้งาน 7 ท่าน
จำนวนผู้ชม 18906 ครั้ง Your IP Address is 54.144.57.183
          เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2559 ดร.ภูวนาท มูลเขียน ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานทอดกฐินสามัคคีของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ร่วมกันเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2559 ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ณ วัดหัวทุ่ง (สำนักวิปัสสนาป่ากล้วย สาขา 12) ตำบลบ้านเสี้ยว อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อนำรายได้สมทบทุนในการปฏิสังขรณ์ศาลาการเปรียญและศาสนสถานต่าง ๆ ของวัดหัวทุ่ง จันทรัตน์ ภาพ/จิรวรรณ ข่าว
 

พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชา
นุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราช

          

 
          เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2559 ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ลานเอนกประสงค์ริมน่าน ต.ท่าอิฐอ.เมืองฯ จ.อุตรดิตถ์ ได้มีบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการทุกหมู่เหล่า, พนักงานรัฐวิสาหกิจ, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, พ่อค้า, ประชาชน ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราช ทีมงานประชาสัมพันธ์ ภาพ/จิรวรรณ ข่าว
           เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 เวลา 15.52 น. ที่วัดชุมพล ตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 และประชาชนร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีนายสงคราม สมุทรหล้า ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส มีข้าราชการสังกัดและ ประชาชนเข้าร่วมพิธี โดยผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ได้อ่านพระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อให้ผู้ร่วมพิธีได้น้อมนำไปปฏิบัติ พระสงฆ์สวดพระอภิธรรม , ประธานในพิธีทอดผ้าบังสุกุล , ประธานพิธี และหัวหน้าส่วนราชการ ถวายจตุปัจจัย แด่ พระสงฆ์จากนั้น ยืนไว้อาลัยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2


@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V.12-01-2560 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.36

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ ] [เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news]
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2559
เมื่อที่ 22 พฤศจิกายน 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี โดยจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดีและรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89 ในวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ณ หอประชุม สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 มีนายธรรมนูญ พิชัย รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานในพิธี โดยมีนักเรียนโรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคมเข้าร่วมพิธี โดยการเข้าแถวเคารพธงชาติ กล่าวปฏิญานตนและร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2559
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ณ โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม ซึ่งได้รับเกียรติจากนายธรรมนูญ พิชัย รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 รักษาราชการแทนผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมครั้งนี้ โดยมีนางวรินสินี เชื้อสิริธัญ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้ การจัดงานดังกล่าวมีขึ้นระหว่างวันที่ 5 - 6 พฤศจิกายน 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ในระดับภาคเหนือ ณ จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 14 - 16 ธันวาคม 2559 สมประสงค์ ภาพ/จิรวรรณ ข่าว
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2559
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2559 ดร.ภูวนาท มูลเขียน ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานทอดกฐินสามัคคีของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ร่วมกันเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2559 ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ณ วัดหัวทุ่ง (สำนักวิปัสสนาป่ากล้วย สาขา 12) ตำบลบ้านเสี้ยว อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อนำรายได้สมทบทุนในการปฏิสังขรณ์ศาลาการเปรียญและศาสนสถานต่าง ๆ ของวัดหัวทุ่ง จันทรัตน์ ภาพ/จิรวรรณ ข่าว
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2559
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559 ดร.ภูวนาท มูลเขียน ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 นำข้าราชการ และลูกจ้างในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ร่วมถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ด้วยการจัดสถานที่ลงนามถวายความอาลัย ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงาน
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2559
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ดร.ภูวนาท มูลเขียน ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาร 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 โดยมีวัตถุเพื่อเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษา และกำหนดทิศทางในการดำเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ วัฒนาวิลเลจ รีสอร์ท อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/2 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า