.
 
รับการตรวจราชการ การดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม จากท่านผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี(นางภัทรภร ฐิติยาภรณ์)
 
 
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์ 
..