แนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ
 


               วัตถุประสงค์ในการอบรมครั้งนี้ ...เพื่อให้หัวหน้าหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้อง กับการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ มีความเข้าใจอย่างชัดเจนและถูกต้อง เกี่ยวกับเนื้อหารายละเอียด และสามารถนำพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ นำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ ๑ สำหรับผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน รุ่นที่ ๒ สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพัสดุโรงเรียน ทุกโรงเรียน
          
           นางสาวเพ็ชรณริน อารยะกิตติรัตน์ นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักคลังจังหวัดอุตรดิตถ์..... ..วิทยากร
 

ข่าวย่อย
          

 


ฉบับที่ 37 วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560 จำนวนผู้ใช้งาน 4 ท่าน
จำนวนผู้ชม 3479 ครั้ง Your IP Address is 54.144.57.183
          นายเชษฐ์ ไทปิยะ รองผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑ ประธานเปิด การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐเพื่อรองรับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐” ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑
 


          

 
          
          

 

 


นายอัครเดช แก้วบุญมา ประชาสัมพันธ์ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
91/7 ม.3 ป่าเซ่า เมือง อุตรดิตถ์
นายอัครเดช แก้วบุญมา ประชาสัมพันธ์ ผู้ดูแล : 055-817760 utdpesao1@gmail.com
@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V.12-01-2560 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.36

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ ] [เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news]
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2560

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2560

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560
นายชัชชัย ทับทิมอ่อน ได้เดินทางจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต 2 มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2560

อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/7 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า