สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อบรมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่ออนไลน์ (ITA)

รับเกียรติบัตร การประเมินฯ ระดับสูงมาก
 


               ..เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2560 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่ออนไลน์ (ITA) ระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเอวาน่า กทม. โดยนางแสงเดือน สุขเกตุ และนางวัชรา คำภู่ เข้าประชุมดังกล่าว พร้อมนี้ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ได้รับเกียรติบัตร การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในระดับ "สูงมาก" ปี พ.ศ.2559 ....วัชรา คำภู่ ....ภาพ/ข่าว/รายงาน
          
          
 

ข่าวย่อย
          

 


ฉบับที่ 34 วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560 จำนวนผู้ใช้งาน 6 ท่าน
จำนวนผู้ชม 2240 ครั้ง Your IP Address is 54.80.77.124
          
 


          

 
          
          

 

 


นายอัครเดช แก้วบุญมา ประชาสัมพันธ์ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
91/7 ม.3 ป่าเซ่า เมือง อุตรดิตถ์
นายอัครเดช แก้วบุญมา ประชาสัมพันธ์ ผู้ดูแล : 055-817760 utdpesao1@gmail.com
@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V.12-01-2560 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.36

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ ] [เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news]
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560
นายเชษฐ์ ไทปิยะ รองผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑ ประธานเปิด การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐเพื่อรองรับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐” ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560

อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/6 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า