[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โรงเรียนบ้านนายางกิจกรรมไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์บ้านเกิดท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหัก
วันที่ 19 กันยายน 2560 โรงเรียนบ้านนายางจัดกิจกรรมไปทัศ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โรงเรียนบ้านนายางศึกษาดูงานมหกรรมวิชาการและได้รับรางวัลโล่เกียรติคุณเป็นสถานศึกษาพอเพียงที่ผลงานปฏิบัติที่เป็นเลิศ ปี 2560
วันที่ 18 กันยายน 2560 นายเอก กิ่งจันทร์ และคณะครูไปศึกษาด..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ตามแนว PISA
.....ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โครงการอบรมพัฒนานักเรียนแกนนำโรงเรียนคุณธรรม
โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 ได้ดำเนินการจัดอบรมพ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โรงเรียนบ้านนายางรับการประเมิน วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) สู่สถานศึกษาพอเพียง สเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุง
วันที่ 29 สิงหาคม 2560 นายเอก กิ่งจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
การรับแว่นตามโครงการโลกสวยด้วยตาใส
วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา นายกนต์ธร เกิดบำรุง ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โครงการส่งเสริมสุขภาพสำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา นายกนต์ธร เกิด..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ทัศนศึกษางานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เมื่อวันที่ 22สิงหาคม พ.ศ.2560 นายพีรพงษ์ วัชรเทศ ผู้อำนวย..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาการ) ส่งบุคลากรเข้ารับเข็มเชิดชูเกียรติ
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยา..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
นักเรียนโรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) รับรางวัลชนะเลิศ การสร้างเว็บไซต์
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2560 โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
นายเอก กิ่งจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนายาง ได้มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าฝึกอบรมโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
วันที่ 22 สิงหาคม 2560 นายเอก กิ่งจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
กิจกรรมทัศนศึกษา งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2560 นายกนต์ธร เกิดบำรุง ผู้..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
รับมอบเงินสงเคราะห์และครอบครัว ตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน ส่วนภูมิภาค
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2560 นายกนต์ธร เกิดบำรุง ผู้อ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา นายกนต์ธร เกิดบ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2560
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา นายกนต์ธร เกิดบ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
การแข่งขันงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2560 นายกนต์ธร เกิดบำรุง ผู้อ..... อ่านข่าวต่อ....
[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]