[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ปลูกทุเรียนพื้นบ้านพืชเศรษฐกิจ
วันที่ 19 ก.ค. 2560 นายประสาร ดีอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้า..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โรงเรียนบ้านท่าสัก อบรมโครงการซ้อมแผนอัคคีภัย ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าสัก
เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 นักเรียนชั้นอนุบาล 1-2 และชั..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โรงเรียนบ้านท่าสัก จัดอบรมนักเรียนตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่เด็กนักเรียน
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เทศบาลตำบลท่าสัก นำโดยนาย..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
คุณหมอมาตรวจวัดสายตานักเรียนทุกระดับชั้น ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านนายาง
วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 คุณหมอมาตรวจวัดสายตานักเรียนทุกระ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
พระธรรมฑูตเทศนาให้ความรู้และปลูกฝั่งคุณธรรม จริยธรรมที่ดีในการดำเนินชีวิตแก่คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านนายาง
วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 13. นายเอก กิ่งจันทร์ ผู้อำนวยการ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โรงเรียนบ้านปางวุ้นจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านาเสพติดและเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
โรงเรียนบ้านปางวุ้นจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านาเส..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โรงเรียนบ้านปางวุ้นได้รับบริจาคอาหารและขนม
ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนทุกคน ขอขอบคุ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โรงเรียนบ้านปางวุ้นร่วมจัดนิทรรศการกับรพสต.น้ำหมีใหญ่
โรงเรียนบ้านปางวุ้นได้รับเชิญจากรพสต.น้ำหมีใหญ่ ต.ผ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ตรวจวัดสายตา ตามโครงการโลกสวยด้วยตาใส
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2560 นายกนต์ธร เกิดบำรุง ผู้..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
การปฏิบัติศาสนกิจของหน่วยงานพระธรรมทูต ประจำปี 2560
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา นายกนต์ธร เกิด..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
พระธรรมฑูต อ.ทองแสนขัน..โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
วันที่ 18 กรกฏาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านวัง..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โรงเรียนวัดดอย ปลูกป่าทำดีเพื่อพ่อ
เมื่อว้นที่ 14 กรกฏาคม 2560คณะครู ตัวแทนผู้ปกครองนักเรีย..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
กิจกรรมพิธีแห่สมโภชพระเขี้ยวแก้ว (จำลอง)
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 นายกนต์ธร เกิดบำรุง ผู้อ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2560
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา นายกนต์ธร เกิด..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
แห่เทียนเข้าพรรษา..โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
วันที่ 7 ก.ค. 2560 โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์) นำโดยท..... อ่านข่าวต่อ....
[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]