[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ประชุมผู้ปกครองก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2560
วันที่ 12 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00 - 12.00 น. นายเอก กิ่งจันทร์ ผู้อำน..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง ส่งครูย้ายไปดำรงตำแหน่งที่ใหม่
เมื่อวันที่15พ.ค.2560 เวลา 13.30 น. โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง น..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝางประชุมคณะครูเตรียมการเปิดภาคเรียน
เมื่อวันที่ 14 พ.ค.2560 เวลา09.00 น.-16.00น. นำโดยนายปรีชา สิงห์อรุณ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝางประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
เมื่อวันที่ 12 พ.ค.2560 โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง นำโดยนายป..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โรงเรียนบ้านนายางรับฟังนโยบายการประชุม VDO Conference ขับเคลื่อนนโยบายเส้นทางการศึกษาเพื่อการมีงานทำ
วันที่ 31 มีนาคม 2560 นายเอก กิ่งจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรีย..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้แก่นักเรียน
วันที่ 27 มีนาคม 2560 นายเอก กิ่งจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรีย..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่จังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดชัยนาท
วันที่ 23 มีนาคม 2560 นายเอก กิ่งจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรีย..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ประเมินสถานศึกษาต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง
วันที่ 21 มีนาคม 2560 นายเอก กิ่งจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรี..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
การเข้าค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนนายาง
วันที่ 22 มีนาคม 2560 กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนนายาง จัดกิจก..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลฯ
วัน 10 มีนาคม 2560 นางลำเจียก จำรูญศิริ ประธานคณะกรรมการส..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในจังหวัดอุตรดิตถ์ (อำเภอลับแล)
วันที่ 6 มีนาคม 2560 นายดิเรก สวัสดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โรงเรียนบ้านปางวุ้นจัดกิจกรรมค่ายวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงเรียนบ้านปางวุ้นจัดกิจกรรมค่ายวิชาการร่วมกับมหา..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียนบ้านปางวุ้น
โรงเรียนบ้านปางวุ้นจัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดั..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ของนักเรียนระดับชัั้น ม.1-3
วันที่ 10 มีนาคม 2560 นายเอก กิ่งจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรี..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองกะพั้วเป็นประธานงานปัจฉิมนิเทศ
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 นายโสภณ สีหะอำไพ ผู้อำนวยการโรง..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
การสอบ NT. ป.ประจำปีการศึกษา 2559
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทำการสอบNT.ประจำปีการศึก..... อ่านข่าวต่อ....
[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]