[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ประเมินสถานศึกษาต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง
วันที่ 21 มีนาคม 2560 นายเอก กิ่งจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรี..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
การเข้าค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนนายาง
วันที่ 22 มีนาคม 2560 กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนนายาง จัดกิจก..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลฯ
วัน 10 มีนาคม 2560 นางลำเจียก จำรูญศิริ ประธานคณะกรรมการส..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในจังหวัดอุตรดิตถ์ (อำเภอลับแล)
วันที่ 6 มีนาคม 2560 นายดิเรก สวัสดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โรงเรียนบ้านปางวุ้นจัดกิจกรรมค่ายวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงเรียนบ้านปางวุ้นจัดกิจกรรมค่ายวิชาการร่วมกับมหา..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียนบ้านปางวุ้น
โรงเรียนบ้านปางวุ้นจัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดั..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ของนักเรียนระดับชัั้น ม.1-3
วันที่ 10 มีนาคม 2560 นายเอก กิ่งจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรี..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองกะพั้วเป็นประธานงานปัจฉิมนิเทศ
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 นายโสภณ สีหะอำไพ ผู้อำนวยการโรง..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
การสอบ NT. ป.ประจำปีการศึกษา 2559
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทำการสอบNT.ประจำปีการศึก..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
กิจกรรมอาสาพัฒนาสถานศึกษาและเสริมสร้างประชาธิปไตย
นักศึกษาวิชาเอกวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ และ วิชาเอกธุ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ขอเชิญร่วมสภากาแฟ
สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดอุ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
การสอบข้อสอบมาตรฐานกลาง โรงเรียนวัดดอย
โรงเรียนวัดดอย สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1ได้ทำการสอบข้อสอบมา..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
กิจกรรม ส่งเสริมความรู้"ภาษาอังกกฤ"
ดร.ณัฐศิรี สมจิตรานุกิจ และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยรา..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
Mr.Darren ชาวอังกฤษ เลี้ยงขนม เด็กวัดดอย
Mr.Darren ชาวอังกฤษ และครูเล็ก ได้นำขนมมาเลี้ยงนักเรียนโรง..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โรงเรียนต้นแบบสุจริต
โรงเรียนสุจริต : โรงเรียนด่านแม่คำมัน เป็นโรงเรียน..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
กิจกรรม Big Cleaning Day กำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันไข้เลือดออก
ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 8.30 น. นายกนต์ธกร เกิดบ..... อ่านข่าวต่อ....
[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]