[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]
คลิกอ่านข่าวต่อ....
การแข่งขันกีฬาเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนเมืองตรอน 3 "จาจุรีเกมส์" ปี 2560
การแข่งขันกีฬาเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนเมืองตรอน 3 ในระ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านชำทอง ประจำาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นโรงเรียนบ้านชำ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านชำทอง ประจำภาคเรียนที่ 2/2560
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านชำทอง สพป.อุต..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โรงเรียนบ้านนายางจัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนบ้า..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โรงทานโรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ
นายพิทักษ์ สนประเทศ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดบรมธ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ณ วัดกองโค อำเภอพิชัย
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา นายกนต์ธร เกิดบ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โรงเรียนบ้านดาราจัดกิจกรรมร้อยรักรวมใจ สานสายใยมุทิตา
เมื่อ 28 ก.ย. 2560 โรงเรียนบ้านดาราได้ร่วมกันจัดกิจกรรมร..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โรงเรียนบ้านนายางกิจกรรมไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์บ้านเกิดท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหัก
วันที่ 19 กันยายน 2560 โรงเรียนบ้านนายางจัดกิจกรรมไปทัศ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โรงเรียนบ้านนายางศึกษาดูงานมหกรรมวิชาการและได้รับรางวัลโล่เกียรติคุณเป็นสถานศึกษาพอเพียงที่ผลงานปฏิบัติที่เป็นเลิศ ปี 2560
วันที่ 18 กันยายน 2560 นายเอก กิ่งจันทร์ และคณะครูไปศึกษาด..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ตามแนว PISA
.....ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โครงการอบรมพัฒนานักเรียนแกนนำโรงเรียนคุณธรรม
โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 ได้ดำเนินการจัดอบรมพ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โรงเรียนบ้านนายางรับการประเมิน วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) สู่สถานศึกษาพอเพียง สเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุง
วันที่ 29 สิงหาคม 2560 นายเอก กิ่งจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
การรับแว่นตามโครงการโลกสวยด้วยตาใส
วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา นายกนต์ธร เกิดบำรุง ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โครงการส่งเสริมสุขภาพสำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา นายกนต์ธร เกิด..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ทัศนศึกษางานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เมื่อวันที่ 22สิงหาคม พ.ศ.2560 นายพีรพงษ์ วัชรเทศ ผู้อำนวย..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาการ) ส่งบุคลากรเข้ารับเข็มเชิดชูเกียรติ
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยา..... อ่านข่าวต่อ....
[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]