สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1           
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 3 ท่าน ผู้เข้าชม 18490  ครั้ง

วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านชำทอง
หัวข้อข่าว : รร.บ้านชำทอง รับเกียรติบัตร จาก สพฐ."O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2559 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ"

     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมอบเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนบ้านชำทอง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้ันฐาน(O-NET) ปีการศึกษา 2559 สูงกว......
อ่านข่าวต่อ....
วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านชำทอง
หัวข้อข่าว : การแข่งขันกีฬาเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนเมืองตรอน 3 "จาจุรีเกมส์" ปี 2560

     การแข่งขันกีฬาเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนเมืองตรอน 3 ในระหว่างวันที่13-17 พ.ย.2560 “จามจุรีเกมส์” การแข่งขันกีฬา ต้านยาเสพติด ณ สนาม รร.บ้านเหล่า สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1โดยได้รับเกียรติจาก นายพั......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านชำทอง
หัวข้อข่าว : การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านชำทอง ประจำาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

     การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นโรงเรียนบ้านชำทอง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม รร.บ้านชำทอง โดยได้รับเกียรติจาก นางอ......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านชำทอง
หัวข้อข่าว : ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านชำทอง ประจำภาคเรียนที่ 2/2560

     การประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านชำทอง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2560 วันพุธ ที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุม รร.บ้านชำทอง โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองเป็นอย่า......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านนายาง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านนายางจัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560

     เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านนายาง จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 2 ท่าน ได้แก่ คุณครูมาโนช ปานสมบัติ และคุณครูปราณี คงถาวร มีการแ......
อ่านข่าวต่อ....
อาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ
หัวข้อข่าว : โรงทานโรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ

     นายพิทักษ์ สนประเทศ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ นำคณะครูและทีมงานจิตอาสาของโรงเรียนจัดทำโรงทานผลไม้ในงานกฐินพระราชทานเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2560 ที่วัดพระแท่นศิลาอาสน์ พร......
อ่านข่าวต่อ....
อาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านกองโค
หัวข้อข่าว : ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ณ วัดกองโค อำเภอพิชัย

     เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา นายกนต์ธร เกิดบำรุง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกองโค พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านกองโคทุกคน นำนักเรียนเข้าร่วมประเพณีตัก......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านดารา
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านดาราจัดกิจกรรมร้อยรักรวมใจ สานสายใยมุทิตา

      เมื่อ 28 ก.ย. 2560 โรงเรียนบ้านดาราได้ร่วมกันจัดกิจกรรมร้อยรักรวมใจ สานสายใยมุทิตาให้กับคุณครูสุพจน์ ดีไพร และคุณครูเสงี่ยม จันทร์หอม โดยกิจกรรมได้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้มาแสดง......
อ่านข่าวต่อ....
วันพุธที่ 20 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านนายาง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านนายางกิจกรรมไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์บ้านเกิดท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหัก

     วันที่ 19 กันยายน 2560 โรงเรียนบ้านนายางจัดกิจกรรมไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์บ้านเกิดท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหักของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2......
อ่านข่าวต่อ....
วันพุธที่ 20 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านนายาง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านนายางศึกษาดูงานมหกรรมวิชาการและได้รับรางวัลโล่เกียรติคุณเป็นสถานศึกษาพอเพียงที่ผลงานปฏิบัติที่เป็นเลิศ ปี 2560

     วันที่ 18 กันยายน 2560 นายเอก กิ่งจันทร์ และคณะครูไปศึกษาดูงานมหกรรมวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และโรงเรียนบ้านนายางได......
อ่านข่าวต่อ....
วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านน้ำอ่าง
หัวข้อข่าว : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ตามแนว PISA

     .....ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต 1 ได้จัดทำโครงการประเมินคุณภาพนักเรียนในการสอบ PISA เพื่อเตรียมความพร้อมแก่นักเรียนที่มีอายุครบ 15 ปีบริบูรณ์ ในเดือนสิงห......
อ่านข่าวต่อ....
วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่๒๑๔
หัวข้อข่าว : โครงการอบรมพัฒนานักเรียนแกนนำโรงเรียนคุณธรรม

     โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 ได้ดำเนินการจัดอบรมพัฒนานักเรียนแกนนำโรงเรียนคุณธรรม เพิ่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ ในการนี้ได้เชิญ ค......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านนายาง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านนายางรับการประเมิน วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) สู่สถานศึกษาพอเพียง สเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุง

     วันที่ 29 สิงหาคม 2560 นายเอก กิ่งจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนายาง คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน รับการประเมิน วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) สู่สถานศึกษาพอเพียง สเป......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านกองโค
หัวข้อข่าว : การรับแว่นตามโครงการโลกสวยด้วยตาใส

     วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา นายกนต์ธร เกิดบำรุง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกองโค มอบหมายให้นายอะธิเดช คำพืช ครูโรงเรียนบ้านกองโค นำนักเรียนเข้าร่วมพิธีมอบแว่นตาให้กับนั......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านกองโค
หัวข้อข่าว : โครงการส่งเสริมสุขภาพสำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง

     เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา นายกนต์ธร เกิดบำรุง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกองโค พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ ตามโครงการส่......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ 1/11 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
91/7 ม.3 ถนนพาดวารี ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
อัครเดช แก้วบุญมา ประชาสัมพันธ์ ผู้ดูแล

@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง สพม.36 V12-01-2560