สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1           
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 1 ท่าน ผู้เข้าชม 13742  ครั้ง

วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านนายาง
หัวข้อข่าว : ประชุมผู้ปกครองก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2560

     วันที่ 12 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00 - 12.00 น. นายเอก กิ่งจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนายาง คณะกรรมการสถานศึกษา และคณะครู จัดประชุมผู้ปกครองก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2560 เพื่อชี้แจงนโยบายการศึกษา แ......
อ่านข่าวต่อ....
วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง ส่งครูย้ายไปดำรงตำแหน่งที่ใหม่

     เมื่อวันที่15พ.ค.2560 เวลา 13.30 น. โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง นำโดยนายปรีชา สิงห์อรุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจได้เดินทางไปส่งคุณครูนพพร ศิวานนท์ในโอกาสที่ย......
อ่านข่าวต่อ....
วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝางประชุมคณะครูเตรียมการเปิดภาคเรียน

     เมื่อวันที่ 14 พ.ค.2560 เวลา09.00 น.-16.00น. นำโดยนายปรีชา สิงห์อรุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง ได้ประชุมคณะครูเพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2560 และที่ประชุมมีมติให......
อ่านข่าวต่อ....
วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝางประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

     เมื่อวันที่ 12 พ.ค.2560 โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง นำโดยนายปรีชา สิงห์อรุณ และนายสยาม แตงเอี่ยม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนชุมชนเมืองปากฝางพร้อมคณะกรรมสถานศึกษาร่วมกับผู้นำช......
อ่านข่าวต่อ....
วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านนายาง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านนายางรับฟังนโยบายการประชุม VDO Conference ขับเคลื่อนนโยบายเส้นทางการศึกษาเพื่อการมีงานทำ

     วันที่ 31 มีนาคม 2560 นายเอก กิ่งจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนายาง และคณะครู รับฟังนโยบายการประชุม VDO Conference ขับเคลื่อนนโยบายเส้นทางการศึกษาเพื่อการมีงานทำ จากสำนักงานคณะกรรมการการ......
อ่านข่าวต่อ....
วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านนายาง
หัวข้อข่าว : จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้แก่นักเรียน

     วันที่ 27 มีนาคม 2560 นายเอก กิ่งจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนายาง และคณะครู จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จบการศึกษาในปีก......
อ่านข่าวต่อ....
วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านนายาง
หัวข้อข่าว : ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่จังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดชัยนาท

     วันที่ 23 มีนาคม 2560 นายเอก กิ่งจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนายาง และคณะครู นำนักเรียนระดับชั้น นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ท......
อ่านข่าวต่อ....
วันพุธที่ 22 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านนายาง
หัวข้อข่าว : ประเมินสถานศึกษาต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง

     วันที่ 21 มีนาคม 2560 นายเอก กิ่งจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนายาง คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านนายาง รับการประเมินสถานศึกษาต้นแบบเศรษฐกิจพอเพี......
อ่านข่าวต่อ....
วันพุธที่ 22 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านนายาง
หัวข้อข่าว : การเข้าค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนนายาง

     วันที่ 22 มีนาคม 2560 กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนนายาง จัดกิจกรรม การเข้าค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2559......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านนายาง
หัวข้อข่าว : พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลฯ

     วัน 10 มีนาคม 2560 นางลำเจียก จำรูญศิริ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านนายาง คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านนายาง ร่วมกับชุมชน ทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา ถวายพร......
อ่านข่าวต่อ....
วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านดารา้้้
หัวข้อข่าว : ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในจังหวัดอุตรดิตถ์ (อำเภอลับแล)

     วันที่ 6 มีนาคม 2560 นายดิเรก สวัสดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดาราและคณะครูผู้รับผิดชอบ นำนักเรียนชั้นอนุบาล 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในจังหวัดอุตรดิตถ์ (อ......
อ่านข่าวต่อ....
วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านปางวุ้น
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านปางวุ้นจัดกิจกรรมค่ายวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร

     โรงเรียนบ้านปางวุ้นจัดกิจกรรมค่ายวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร "โครงการบริหารวิชาการ การส่งเสริมวิชาการและพัฒนาการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2560" โดยการนำของผศ.ดร.ทวี......
อ่านข่าวต่อ....
วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านปางวุ้น
หัวข้อข่าว : กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียนบ้านปางวุ้น

     โรงเรียนบ้านปางวุ้นจัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ที่พิพิธภัฑ์บ้านเกิดพระยาพิชัยดาบหัก อำเภอพิชัย และสวนน้ำรีสอร์ท อำเภอพรมพิราม จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 24 ......
อ่านข่าวต่อ....
วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านนายาง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ของนักเรียนระดับชัั้น ม.1-3

     วันที่ 10 มีนาคม 2560 นายเอก กิ่งจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนายาง คณะครูผู้รับผิดชอบ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองนักเรียน ร่วมจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ของนักเรีย......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านคลองกะพั้ว
หัวข้อข่าว : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองกะพั้วเป็นประธานงานปัจฉิมนิเทศ

     เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 นายโสภณ สีหะอำไพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองกะพั้วเป็นประธานในการกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นอนุบาล 2 และ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีผู้ปกครอง......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ 1/4 ->
<< 1 2 3 4 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
91/7 ม.3 ถนนพาดวารี ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์

@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง สพม.36 V12-01-2560