สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1           
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 2 ท่าน ผู้เข้าชม 15414  ครั้ง

วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านน้ำอ่าง
หัวข้อข่าว : ปลูกทุเรียนพื้นบ้านพืชเศรษฐกิจ

     วันที่ 19 ก.ค. 2560 นายประสาร ดีอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำอ่าง คณะครูและนักเรียน ช่วยกันปลูกต้นทุเรียนซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 25 ต้น ตามนโยบายท่านผู้ว่าราช......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านท่าสัก
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านท่าสัก อบรมโครงการซ้อมแผนอัคคีภัย ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าสัก

     เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 นักเรียนชั้นอนุบาล 1-2 และชั้น ป.3-ป.6 เข้าร่วมรับการอบรมโครงการซ้อมแผนอัคคีภัย เทศบาลตำบลท่าสัก นำโดยนายยิ่งใหญ่ อายะนันทน์ นายกเทศมนตรี ได้ดำเนินโครงกา......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านท่าสัก
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านท่าสัก จัดอบรมนักเรียนตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่เด็กนักเรียน

     เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เทศบาลตำบลท่าสัก นำโดยนายยิ่งใหญ่ อายะนันทน์ นายกเทศมนตรี ร่วมกับโรงเรียนบ้านท่าสัก นำโดย นายนัธวุฒิ อ่อนแพง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าสัก คณะครูแล......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านนายาง
หัวข้อข่าว : คุณหมอมาตรวจวัดสายตานักเรียนทุกระดับชั้น ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านนายาง

     วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 คุณหมอมาตรวจวัดสายตานักเรียนทุกระดับชั้น ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านนายาง ......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านนายาง
หัวข้อข่าว : พระธรรมฑูตเทศนาให้ความรู้และปลูกฝั่งคุณธรรม จริยธรรมที่ดีในการดำเนินชีวิตแก่คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านนายาง

     วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 13. นายเอก กิ่งจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนายาง คณะครู และนักเรียน เข้ารับการฟังธรรมเทศนา จากพระธรรมฑูต เพื่อเสริมสร้างความรู้และปลูกฝั่งคุณธรรม จริยธ......
อ่านข่าวต่อ....
วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านปางวุ้น
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านปางวุ้นจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านาเสพติดและเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

     โรงเรียนบ้านปางวุ้นจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านาเสพติดให้กับผุ้ปกครองและนักเรียนในโรงเรียนโดยมีวัตถุประสงค์ให้ผุ้ปกครองเครือข่ายและนักเรียนช่วยกันสอดส่องดูแลคนในชุมชน ......
อ่านข่าวต่อ....
วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านปางวุ้น
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านปางวุ้นได้รับบริจาคอาหารและขนม

     ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนทุกคน ขอขอบคุณร้าน Biker burger ร้านท่าเสารวมยาง ร้าน ช.กั๊กการช่าง ร้านก๋วยเตี๋ยวเที่ยงคืน ร้านอัลตร้าคลีน คุณแม่เก๋คุณเป้คุณอ๊อฟออสเตรเลีย ร้า......
อ่านข่าวต่อ....
วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านปางวุ้น
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านปางวุ้นร่วมจัดนิทรรศการกับรพสต.น้ำหมีใหญ่

     โรงเรียนบ้านปางวุ้นได้รับเชิญจากรพสต.น้ำหมีใหญ่ ต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ ให้ร่วมจัดนิทรรศการในการประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพดีเด่นระดับจังหวัด โดยประเมินในวันที่ ......
อ่านข่าวต่อ....
วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านกองโค
หัวข้อข่าว : ตรวจวัดสายตา ตามโครงการโลกสวยด้วยตาใส

      เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2560 นายกนต์ธร เกิดบำรุง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกองโค พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษาตลอดจนนักเรียนโรงเรียนบ้านกองโค รับการตรวจวัดสายตา ตามโครง......
อ่านข่าวต่อ....
วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านกองโค
หัวข้อข่าว : การปฏิบัติศาสนกิจของหน่วยงานพระธรรมทูต ประจำปี 2560

     เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา นายกนต์ธร เกิดบำรุง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกองโค พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษาตลอดจนนักเรียนโรงเรียนบ้านกองโค รับฟังธรรมะจากพร......
อ่านข่าวต่อ....
วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
หัวข้อข่าว : พระธรรมฑูต อ.ทองแสนขัน..โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)

      วันที่ 18 กรกฏาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์) พระธรรมฑูต อ.ทองแสนขัน ได้มาให้ความรู้และหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาให้กับนักเรียนและคณะครู ...ประชาสัมพันธ์ ......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดดอย
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดดอย ปลูกป่าทำดีเพื่อพ่อ

     เมื่อว้นที่ 14 กรกฏาคม 2560คณะครู ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนโรงเรียนวัดดอย สังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 โดยการนำของ นายสมศักดิ์ คำลือมี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอย ได้ร่วมดำเนิ......
อ่านข่าวต่อ....
วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านท่าสัก
หัวข้อข่าว : กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560

      เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านท่าสัก ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าสัก และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าสัก ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา นำโดยนายนัธวุฒิ อ่......
อ่านข่าวต่อ....
วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านกองโค
หัวข้อข่าว : กิจกรรมพิธีแห่สมโภชพระเขี้ยวแก้ว (จำลอง)

     เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 นายกนต์ธร เกิดบำรุง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกองโค อนุมัติให้คณะครูและนักเรียนนำวงดนตรีอังกะลุงและนักเรียนต้อนรับขบวนในพิธีแห่สมโภชพระเขี้ยวแก้......
อ่านข่าวต่อ....
วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านกองโค
หัวข้อข่าว : กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2560

     เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา นายกนต์ธร เกิดบำรุง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกองโค คณะครู บุคลากรทางการศึกษาตลอดจนนักเรียนโรงเรียนบ้านกองโค ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ 1/8 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
91/7 ม.3 ถนนพาดวารี ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์

@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง สพม.36 V12-01-2560