กศจ.ตาก จะเดินการสอบแข่งขันครูผู้ช่วย
ด้วยความสุจริต โปร่งใส
 


               กศจ.ตาก จะเดินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2560 ด้วยความสุจริต โปร่งใส นายภูวนาท มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดตาก เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตาก ได้ดำเนินการ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ในจังหวัดตาก ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 4 เมษายน 2560 ไปแล้วนั้น ปรากฎว่ามีผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 3,174 ราย มีตำแหน่งว่าง 145 อัตรา จาก 10 กลุ่มวิชาเอก รายละเอียดสามารถดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ สพป.ตาก เขต 1 โดยจะ ดำเนินการสอบข้อเขียน วันที่ 22 – 23 เมษายน 2560 ซึ่งมีสนามสอบ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ สนามสอบโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ มีกลุ่มวิชาเอกประถมศึกษา ดนตรี ศิลปศึกษา ภาษาญี่ปุ่น ภาษาพม่า ภาษาไทย และดนตรี สนามสอบโรงเรียนอนุบาลตาก มีกลุ่มวิชาเอกบรรณารักษ์ ปฐมวัย นาฏศิลป์ และสนามสอบโรงเรียนตากพิทยาคม มีกลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ และสอบสัมภาษณ์ วันที่ 24 เมษายน 2560 ณ สนามสอบโรงเรียนตากสิน ราชานุสรณ์ และโรงเรียนอนุบาลตาก ประกาศผลการสอบ ภายในวันที่ 28 เมษายน 2560 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 กล่าวว่า จะดำเนินการด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ หากพบเบาะแสมีกลุ่มบุคคลหรือมีบุคคลใดอ้างว่า สามารถช่วยเหลือผู้เข้าสอบแข่งขันได้ในการสอบครั้งนี้ โดยเรียกผลประโยชน์หรือไม่ก็ตาม ขอให้ตรวจสอบแหล่งข่าวหรือข้อมูลดังกล่าว และให้แจ้งที่หมายเลขโทรศัพท์ นายภูวนาท มูลเขียน (ผอ.สพป.ตากเขต1) 087- 1981990 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี (ผอ.สพป.ตากเขต 2) 081 – 7075312,055-536548 นายมรกต กลัดสอาด (ผอ.สพม.38) 081-7859195,088 2783072 และ E-mail:abc630001@gmail.com
          คณะกรรมการกลางประชุมครูผู้กำกับห้องสอบครูผู้ช่วยของสนามสอบโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ให้มีความรูความเข้าใจรายละเอียดทุกขั้นตอนของการดำเนินการสอบให้มีความละเอียดรอบครอบ เรียบร้อย
           คณะกรรมการกลางประชุมครูผู้กำกับห้องสอบครูผู้ช่วยของสนามสอบโรงเรียนอนุบาลตาก ให้มีความรูความเข้าใจรายละเอียดทุกขั้นตอนของการดำเนินการสอบให้มีความละเอียดรอบครอบ เรียบร้อย
 

ข่าวย่อย
          

 


ฉบับที่ 4 วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 จำนวนผู้ใช้งาน 1 ท่าน
จำนวนผู้ชม 1251 ครั้ง Your IP Address is 54.225.39.142
          ที่ห้องประชุมอาคารแม่ 80 นายจักรกฤษ ทองดอนคำ รองผอ.สพป.ตาก เขต1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลาก รทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2560 เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจทุกขั้นตอนให้มีความเรียบร้อย โปร่งใส
 

ปลัด ศธ.เซ็นคำสั่งแจ้ง 6 หน่วยงานในศธ.
เร่งสรรหากรรมการ กศจ.

          ปลัด ศธ.เซ็นคำสั่งแจ้ง 6 หน่วยงานในศธ.เร่งสรรหากรรมการ กศจ.ส่งชื่อภายในวันที่ 24 เม.ย.นี้ ย้ำเลือกผู้เชี่ยวชาญ รู้งาน สมเป็นตัวแทนของหน่วยงาน วันนี้ (18 เม.ย.) ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ตนได้ลงนามคำสั่งเรื่องการมอบหมายผู้แทนหน่วยงานเป็นกรรมการในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) เพื่อแจ้งไปยัง 6 หน่วยงานในสังกัด ศธ. ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ให้สรรหาผู้แทนหน่วยงานตัวเองเข้ามาเป็นกรรมการใน กศจ. ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ฉบับที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ ศธ. ที่ให้มีการปรับองค์ประกอบของคณะกรรมการ กศจ.ใหม่ จึงจำเป็นต้องมีการเริ่มดำเนินการ ปลัด ศธ.กล่าวต่อไปว่า สำหรับขั้นตอนการสรรหาแต่ละหน่วยงานสามารถเสนอคนที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่เดิมได้ เช่น กศน. อาจจะเสนอผู้อำนวยการ กศน. จังหวัด หรือ สอศ. จะเสนอประธานกรรมการอาชีวะจังหวัด เป็นต้น ซึ่งหน่วยงานต้นสังกัดจะต้องส่งข้อมูลมายืนยันว่าจะสรรหาบุคคลใดเข้ามาเป็นกรรมการ กศจ.โดยเปิดโอกาสให้แต่ละหน่วยงานพิจารณาคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม แต่ผู้แทนหน่วยงานนั้นจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ในภารกิจของหน่วยงานตัวเอง เพราะฉะนั้นทุกหน่วยงานจะต้องพิจารณาคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญอย่างแท้จริง ทั้งนี้ การสรรหาจะต้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 24 เม.ย.นี้ ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก เดลินิวส์ วันอังคารที่ 18 เมษายน 2560 เวลา 12.36 น. Advertisement อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.kroobannok.com/81812

 
          
          

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1


@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V.12-01-2560 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.36

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ ] [เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news]
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560
ที่ห้องประชุมอาคารแม่ 80 นายจักรกฤษ ทองดอนคำ รองผอ.สพป.ตาก เขต1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลาก รทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2560 เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจทุกขั้นตอนให้มีความเรียบร้อย โปร่งใส
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560
ดร.ภูวนาท มูลเขียน ผอ.สพป.ตากเขต 1ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสสอบคัดเลือกครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษของ กศจ.ตาก เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการสอบทุกขั้นตอน และดำเนินการสอบให้มีความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใสทุกขั้นตอน
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560
นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองร่ม สพป.ตากเขต 1 คว้าแช้มป์สภานักเรียน รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ ด้วยคะแนน 90.40 งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 25 มกราคม 2560
สพป.ตากเขต 1 มีนโยบายให้ยกระดับคุณภาพการศึกษานักเรียนในชั้น ป.6 และ ม.3 โดยมอบหมายให้ศึกษานิเทศก์ ศูนย์ไอซีที จัดสื่อออนไลน์ผ่านยูทูปทั้ง 8 กลุ่มสาระ โดยมีครูจากโรงเรียนต่างๆหมุนเวียนมาบันทึกเทปในกลึุ่มสาระต่างๆ
อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/2 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า