[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ค่ายวิชาการโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี
วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี ได..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
กิจกรรม ห้าง BIG C สาขาตาก มอบถังน้ำ ถังขยะ และพัฒนาสนามเด็กเล่น
เมื่อวันอังคาร ที่ 18 กรกฎาคม 2560 นายชัยรัตน์ ถาวรงามยิ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
พิธีทบทวนและสวนสนามลูกเสือ โรงเรียนบ้านวังไม้ส้าน
เมื่อวันศุกร์ ที่ 30 มิถุนายน 2560 นางสาวธัญพิชชา บุญนะ ผ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
กิจกรรมถวายเทียนพรรษาของโรงเรียนหินลาดนาไฮวิทยาคม
โรงเรียนหินลาดนาไฮวิทยาคม จัดกิจกรรมถวายเทียนเข้าพ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 8 มิถุนายน 2560 นางสาวธัญพิชชา บุญน..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ร.ร.ชูวิชาราษฎร์วางแผนสร้างสวนพฤษศาสตร์
นางอรชร ปราจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชูวิชาราษฎร์ แล..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
พิธีบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน ปี ๒๕๖๐
วันพฤหัสบดี ที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐ นายนุตพล ธรรมลังกา ผู้อำ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ประชุมสร้างความเข้าใจการบริหารจัดการ ร.ร.ขนาดเล็ก
เมื่อวันจันทร์ ที่ ๓ เมษายน.๒๕๖๐ วันนี้เวลา ๑๐.๓๐ น. ท่า..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ประชุมสร้างความเข้าใจการดำเนินงานรวม ร.ร.ขนาดเล็ก
วันจันทร์ ที่ ๓ เมษายน.๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ท่านรองจักรกฤษ ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียนเมืองตาก
วันพุธ ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ นายคธาวุธ ประเสริฐผล ประธานก..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
เปิดงานการแข่งขัน กีฬาเชื่อมสัมพันธไมตรีต้านยาเสพติด "ฟุตบอล อบต.แม่ท้อคัพ"
วันอังคาร ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ วงดุริยางค์โรงเรียนบ้านล..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
"บัณฑิตน้อย" พิธีมอบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) และปัจฉิมนิเทศ
วันศุกร์ ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนบ้านลานสาง จัดกิจ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
มอบทุนเรียนดีให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านลานสาง
วันศุกร์ ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ คุณคุณสวัสดิ์ วงษ์คำ มอบทุ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
มอบเงินสนับสนุนการสร้างร้านค้าผลิตภัณฑ์นักเรียน
วันศุกร์ ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ นายอารักษ์ อนุชปรีดา ผู้จั..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
Coaching ผู้อำนวยการสถานศึกษาบรรจุใหม่
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 น. นางสาววาสนา สาเลิศ ผู้..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
กิจกรรมพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา โครงการ “ การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน D.A.R.E. ประเทศไทย”
เมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 9.00 น. นางสาวธัญพิชชา บุญ..... อ่านข่าวต่อ....
[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]