สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1           
[เข้าสู่ระบบ] [สมัครสมาชิก]
จำนวนผู้ใช้งาน 7 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 6667  ครั้ง
 วันพุธ ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐
ส่งข่าวโดย: โรงเรียนบ้านลานสาง
หัวข้อข่าว : ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียนเมืองตาก

          วันพุธ ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ นายคธาวุธ ประเสริฐผล ประธานกลุ่มโรงเรียนเมืองตาก ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียนเมืองตาก ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ และ พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากร ลูกจ้างประจำ ณ ห้องประชุมลานฟ้าสาง โรงเรียนบ้านลานสาง

[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ปิดหน้าจอนี้ ปิดหน้าจอนี้]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1


@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง สพม.36 V12-01-2560