สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1           
[เข้าสู่ระบบ] [สมัครสมาชิก]
จำนวนผู้ใช้งาน 5 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 6665  ครั้ง


 วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560
ส่งข่าวโดย: โรงเรียนบ้านวังไม้ส้าน
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

          เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 8 มิถุนายน 2560 นางสาวธัญพิชชา บุญนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังไม้ส้าน กลุ่มโรงเรียนอาทิตย์ อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ได้นำคณะครูและนักเรียน จำนวน 90 คน เข้าร่วมกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 โดยกิจกรรมในปีนี้ ได้สะท้อนถึงคุณค่าทางจิตใจของคนไทย ดังนี้ – สะท้อนถึงความผูกพันใกล้ชิดระหว่างครูกับศิษย์ – สะท้อนให้เห็นถึงความกตัญญูรู้คุณของสังคมไทยต่อผู้มีพระคุณ – สะท้อนให้เห็นถึงความรัก ความเมตตา ของครูต่อศิษย์ – สะท้อนถึงความละเอียดอ่อนทางจิตใจ – แฝงสาระที่เป็นคติธรรมสอนใจมากมาย นอกจากนี้ ได้มีการมอบเกียรติบัตร การประกวดวาดระบายสี การคัดลายมือ การเขียนเรียงความ ในช่วงบ่าย ทางโรงเรียนได้มีกิจกรรมทำความสะอาด BIG Cleaning Day เพื่อให้โรงเรียนสะอาด น่าอยู่ น่าดู น่าเรียน โดยภายในกิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ /ประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านวังไม้ส้าน

[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ปิดหน้าจอนี้ ปิดหน้าจอนี้]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1


@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง สพม.36 V12-01-2560