สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1           
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 1 ท่าน ผู้เข้าชม 5869  ครั้ง

วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังไม้ส้าน
หัวข้อข่าว : พิธีทบทวนและสวนสนามลูกเสือ โรงเรียนบ้านวังไม้ส้าน

     เมื่อวันศุกร์ ที่ 30 มิถุนายน 2560 นางสาวธัญพิชชา บุญนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังไม้ส้าน กลุ่มโรงเรียนอาทิตย์ อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ได้นำคณะผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือสามั......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนหินลาดนาไฮวิทยาคม
หัวข้อข่าว : กิจกรรมถวายเทียนพรรษาของโรงเรียนหินลาดนาไฮวิทยาคม

     โรงเรียนหินลาดนาไฮวิทยาคม จัดกิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษาให้แก่วัดในหมู่บ้าน โดยมีคณะครูและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก เมื่อเร็วๆนี้......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังไม้ส้าน
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

     เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 8 มิถุนายน 2560 นางสาวธัญพิชชา บุญนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังไม้ส้าน กลุ่มโรงเรียนอาทิตย์ อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ได้นำคณะครูและนักเรียน จำนวน 90 คน เข้าร่ว......
อ่านข่าวต่อ....
วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชูวิชาราษฎร์
หัวข้อข่าว : ร.ร.ชูวิชาราษฎร์วางแผนสร้างสวนพฤษศาสตร์

     นางอรชร ปราจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชูวิชาราษฎร์ และข้าราชการครู ได้เข้าร่วมโครงการสวนพฤษศาสตร์ ซึ่งกำลังดำเนินการวางแผนจัดรูปแบบ เพื่อบูรณาการณ์การเรียนการสอนด้านพฤษศาส......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านลานสาง
หัวข้อข่าว : พิธีบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน ปี ๒๕๖๐

     วันพฤหัสบดี ที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐ นายนุตพล ธรรมลังกา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลานสาง เป็นประธานในพิธีบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน ปี ๒๕๖๐ อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมิน......
อ่านข่าวต่อ....
วันจันทร์ ที่ ๓ เมษายน.๒๕๖๐ : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านลานสาง
หัวข้อข่าว : ประชุมสร้างความเข้าใจการบริหารจัดการ ร.ร.ขนาดเล็ก

     เมื่อวันจันทร์ ที่ ๓ เมษายน.๒๕๖๐ วันนี้เวลา ๑๐.๓๐ น. ท่านรองจักรกฤษ ทองดอนคำ พร้อมคณะได้ประชุมสร้างความเข้าใจการบริหารจัดการ ร.ร.ขนาดเล็กที่ ร.ร.บ้านห้วยนึ่ง โดยมีประธานกลุ่มเมือ......
อ่านข่าวต่อ....
วันจันทร์ ที่ ๓ เมษายน.๒๕๖๐ : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านลานสาง
หัวข้อข่าว : ประชุมสร้างความเข้าใจการดำเนินงานรวม ร.ร.ขนาดเล็ก

     วันจันทร์ ที่ ๓ เมษายน.๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ท่านรองจักรกฤษ ทองดอนคำ ได้ประชุมสร้างความเข้าใจการดำเนินงานรวม ร.ร.ขนาดเล็ก ณ รร.บ้านหนองแขม นึ่ง โดยมีประธานกลุ่มเมืองตาก และ ผอ.นุตพล ธร......
อ่านข่าวต่อ....
วันพุธ ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านลานสาง
หัวข้อข่าว : ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียนเมืองตาก

     วันพุธ ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ นายคธาวุธ ประเสริฐผล ประธานกลุ่มโรงเรียนเมืองตาก ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียนเมืองตาก ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศ......
อ่านข่าวต่อ....
วันอังคาร ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านลานสาง
หัวข้อข่าว : เปิดงานการแข่งขัน กีฬาเชื่อมสัมพันธไมตรีต้านยาเสพติด "ฟุตบอล อบต.แม่ท้อคัพ"

     วันอังคาร ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ วงดุริยางค์โรงเรียนบ้านลานสาง ร่วมบรรเลงในพิธีเปิดงานการแข่งขัน กีฬาเชื่อมสัมพันธไมตรีต้านยาเสพติด "ฟุตบอล อบต.แม่ท้อคัพ" ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านลานสาง
หัวข้อข่าว : "บัณฑิตน้อย" พิธีมอบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) และปัจฉิมนิเทศ

     วันศุกร์ ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนบ้านลานสาง จัดกิจกรรม "บัณฑิตน้อย" พิธีมอบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) และปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในงานนี้ นายนุตพล ธรรมลังกา ผู้อ......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านลานสาง
หัวข้อข่าว : มอบทุนเรียนดีให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านลานสาง

     วันศุกร์ ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ คุณคุณสวัสดิ์ วงษ์คำ มอบทุนเรียนดีให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านลานสาง จำนวน ๑๘ ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๐๐๐ บาท โดยมี ส.อบต.ประทิม ปัญญาครอง เป็นผู้แทนม......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านลานสาง
หัวข้อข่าว : มอบเงินสนับสนุนการสร้างร้านค้าผลิตภัณฑ์นักเรียน

     วันศุกร์ ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ นายอารักษ์ อนุชปรีดา ผู้จัดการอาวุโสส่วนบริหารและการบุคคล บมจ.ผาแดงอินทรีมอบเงินสนับสนุนการสร้างร้านค้าผลิตภัณฑ์นักเรียน "ของดีเมืองตาก ของฝากลา......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านปากวัง
หัวข้อข่าว : Coaching ผู้อำนวยการสถานศึกษาบรรจุใหม่

     เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 น. นางสาววาสนา สาเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากวัง ให้การต้อนรับ คณะกรรมการที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยงในการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษา Coaching Team ป......
อ่านข่าวต่อ....
วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังไม้ส้าน
หัวข้อข่าว : กิจกรรมพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา โครงการ “ การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน D.A.R.E. ประเทศไทย”

     เมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 9.00 น. นางสาวธัญพิชชา บุญนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังไม้ส้าน ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรอำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก จัดกิจกรรมพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำ......
อ่านข่าวต่อ....
วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านปากวัง
หัวข้อข่าว : ประชุมประธานสนามสอบ NT

     เช้าวันที่ 6 มีนาคม 2560 ที่อาคารแม่ 80 สพป.ตากเขต 1นางสาววาสนา สาเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากวังเข้าประชุมรับฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการสอบ NT ชั้นป.3 ซึ่งมีกำหนดสอบวันที่ 8 มี......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1


@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง สพม.36 V12-01-2560