[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]
คลิกอ่านข่าวต่อ....
พิธีมอบประกาศนียบัตรและบัณฑิตน้อยโรงเรียนบ้านเมืองเก่า
พฺิธีมอบประกาศนียบัตรและบัณฑิตน้อยโรงเรียนบ้านเมือ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.สุโขทัย เขต1
ท่าน ดร.พยอม วงศ์พูล ผอ. สพป สุโขทัย เขต1 เป็นประธานเปิด..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
มะนาววง
โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม ปลูกมะนาววง โดยให้นักเรียนร..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
สถานที่สอบโรงรียนบ้านเมืองเก่า "ศรีอินทราทิตย์" เพื่อการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไปและคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สพป.สท ๑
การคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไปแ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โรงเรียนวัดจันทร์ (ลอมราษฎร์บำรุง) จัดกิจกรรมการจัดค่ายเพิ่มเวลารู้ : Active Learning Camp "ค่ายวิทยาศาสตร์"
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนวัดจันทร์ (ลอมราษฎร..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ค่ายเตรียมตวามพร้อม Onet
โรงเรียนบ้านปากคลองร่วมนำโดย ผอ.สมพร บนขุนทด จัดค่าย..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โรงเรียนวัดเสาหินจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน
วันที่ 25 มกราคม 2560 โรงเรียนวัดเสาหิน อำเภอกงไกรลาศ สังก..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
คณะครูร่วมสวดพระอภิธรรมพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองเก่า "ศรีอินทราทิตย์"..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
แจ้งเครือข่ายประชาสัมพันธ์
เนื่องจากเครือข่ายข่าว e-news ขัดข้องทำให้ข้อมูลข่าวเก..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
เนื่องด้วยระบบแม่ข่าย SERVER เกิดปัญหาทำให้ข้อมูลหายทั้งหมด
เนื่องด้วยระบบแม่ข่าย SERVER เกิดปัญหาด้านอุปกรณ์บันทึก..... อ่านข่าวต่อ....
[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]