@@@...ขอให้โรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ฝนตกหนักดินโคลนถล่ม น้ำท่วม สำรวจความเสียหายแล้วรีบดำเนินการรายงาน สพม.36 เพื่อจะได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน...@@@

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์

โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย นำโดย นายส่งศักดิ์ เทพดวงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย สหวิทยาเขตเบญจมิตร ประจำปีการศึกษา 2560 ณ สนามกีฬาโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 13 - 17 พฤศจิกายน 2560 /ดวงเดือน - ข่าว/งาน ICT - ภาพ

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์

วัน ศุกร์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนปงรัชดาภิเษก คณะครูและนักเรียนโรงเรียนปงรัชดาภิเษก ได้ร่วมลงแขกเกี่ยวข้าวที่แปลงนาโรงเรียนปงรัชดาภิเษก จัดเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชา เกษตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เพื่ออนุรักษ์ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวสืบสานภูมิปัญญาไทย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และยังเป็นโอกาสดีที่จะให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้วิถีชาวนา เรียนรู้ประเพณีลงแขก สร้างให้พวกเขาเป็นผู้มีจิตอาสาเพื่อสาธารณะประโยชน์โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ณ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก อำเภอปง จังหวัดพะเยา