@@@...ขอให้โรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ฝนตกหนักดินโคลนถล่ม น้ำท่วม สำรวจความเสียหายแล้วรีบดำเนินการรายงาน สพม.36 เพื่อจะได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน...@@@

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม นำโดย ดร.วันรักษ์ ขันหอม พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณะครูเข้าร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 67 ในวันที่ 13 ก.ย 60 ที่โรงเรียนจุนวิทยาคม ได้รับเป็นเจ้าภาพในการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนในครั้งนี้ ณ หอประชุมโรงเรียนจุนวิทยาคม อ.จุน จ.พะเยา โดยมีนายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานในพิธี และมอบเกียรติบัตรให้กับคณะครูที่ได้รับรางวัลดีเยี่ยม อันดับ 1 ที่ได้เข้าร่วมประกวดสื่อและนวัตกรรมครู ปีการศึกษา 2560 กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา ( ขอบคุณรูปภาพ - นัยยะ จัง และทีมงานพะเยา ทีวี )

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์

นายอิสรภาพ จินาอิ ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ได้กล่าวต้อนรับ อาจารย์ สมฤทธิ์ ลือชัย นักวิชาการอิสระ ด้านประวัติศาสตร์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และพุทธศาสนา ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการบรรยายพิเศษอาเซียนศึกษาในครั้งนี้ โดยการประสานงานของศูนย์อาเซียนศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมฟัง จำนวน 130 คนของตัวแทนนักเรียน ม.4 และ ม.5 ณ หอประชุมศรีเชียงรุ้ง 1