@@@... ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดวรรณกรรม รางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2560 ชิงเงินรางวัลกว่า 680,000 บาท ติดต่อ โทรศัพท์ 0 2244 2515 – 6 , 0 2244 2522 หรือ www.parliament.go.th/phan...@@@

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์

นายประจักษ์ สีหราชรองผู้อำนวยการ สพม.36 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (SS.A.T.C) รุ่นที่ 1/2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 วันที่ 1-7 พฤษภาคม 2560 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม อ.เมือง จ.พะเยา

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์

วันอังคาร ที่ 9 พฤษภาคม 2560 ผอ.ประยูร ชาติชำนาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม กล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำคลังข้อสอบมาตรฐาน 5 กลุ่มสาระ” ในวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2560 เพื่อยกระดับผลการสอบโอเน็ตของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้สูงขึ้นและเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลต่อคุณภาพของผู้เรียนในปีการศึกษา2560