www.parliament.go.th/phan...@@@" />
@@@... ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดวรรณกรรม รางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2560 ชิงเงินรางวัลกว่า 680,000 บาท ติดต่อ โทรศัพท์ 0 2244 2515 – 6 , 0 2244 2522 หรือ www.parliament.go.th/phan...@@@

ส่งเสริม
สายอาชีพ
 

มีนโยบายส่งเสริมให้เด็กหันมาเรียน
สายอาชีพเพิ่มมากขึ้นนั้น
               ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายส่งเสริมให้เด็กหันมาเรียนสายอาชีพเพิ่มมากขึ้นนั้น ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้เตรียมรองรับการผลิตผู้เรียนสายอาชีพไว้หลากหลายรูปแบบทั้งการจัดการศึกษาทวิภาคีรูปแบบใหม่ ความร่วมมือกับสถานประกอบการในการให้นักศึกษาอาชีวะเข้าไปฝึกทักษะวิชาชีพ รวมถึงหลักสูตรระยะสั้นอาชีวะภาคฤดูร้อน ซึ่งตั้งเป้าไว้ว่าในปีการศึกษา 2560 นี้จะเพิ่มผู้เรียนสายอาชีพได้มากขึ้น นอกจากนี้ สอศ.ยังมีหลักสูตรประกาศนียบัตรเตรียมอาชีวศึกษา (ปตอ.) ซึ่งเป็นหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับด้านวิชาชีพเทียบเท่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รับผู้จบการศึกษาประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเป็นเวลา 3 ปีอีกด้วย ทั้งนี้ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ ยังมีนโยบายสำคัญที่จะปรับการเรียนอาชีวศึกษาให้มีความเข้มข้นมากขึ้นอีกด้วย “เรามีข้อมูลว่าการเป็นประเทศไทย 4.0นั้น จะต้องผลิตคนให้ตอบโจทย์ของประเทศในอนาคตที่จะต้องเติบโตทางเศรษฐกิจ คือ กลุ่มสาขาวิชายานยนต์สมัยใหม่ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ การท่องเที่ยวรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ และอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร เป็นต้น ดังนั้นอาชีวะจะต้องผลิตคนรองรับในกลุ่มสาขาเหล่านี้ เมื่อเรียนอาชีวะแล้วเด็กจบไปมีงานทำแน่นอน และฝากถึงผู้ปกครองไม่ต้องกังวลเรื่องภาพลักษณ์เด็กอาชีวะที่ก่อเหตุยกพวกตีกัน เพราะผมมีนโยบายชัดเจนว่าวิทยาลัยใดปล่อยให้มีเหตุทะเลาะวิวาทผู้บริหารจะต้องรับผิดชอบ อีกทั้งจะมีการนำศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จมาเผยแพร่สร้างแรงบันดาลใจ พร้อมนำภารกิจงานศูนย์ซ่อมสร้างอาชีวะศึกษา หรือ fix it center เข้าสู่ชุมชนและท้องถิ่นมากขึ้น เพื่อทำให้เห็นว่าเรียนสายอาชีพเป็นเรื่องดีมีงานทำมีทักษะอีกด้วย” เลขาธิการ กอศ.กล่าว
          วันอังคาร ที่ 9 พฤษภาคม 2560 ผอ.ประยูร ชาติชำนาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม กล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำคลังข้อสอบมาตรฐาน 5 กลุ่มสาระ” ในวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2560 เพื่อยกระดับผลการสอบโอเน็ตของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้สูงขึ้นและเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลต่อคุณภาพของผู้เรียนในปีการศึกษา2560
           โรงเรียนดงเจนวิทยาคม นำโดยท่านผู้อำนวยการวันรักษ์ ขันหอม ได้จัดการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อดำเนินการประชุม แจ้งข้อราชการและแนวปฎิบัติต่างๆ ให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับทราบ และได้มอบของขวัญวันเกิดให้กับคณะครูที่มีวันคล้ายวันเกิดตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม พร้อมทั้งแนะนำตัวนักศึกษาฝึกสอน จากมหาวิทยาลัยพะเยา ณ หอประชุมเล็ก โรงเรียนดงเจนวิทยาคม อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
 

ข่าวย่อย
          

 


ฉบับที่ 8 วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 จำนวนผู้ใช้งาน 8 ท่าน
จำนวนผู้ชม 8445 ครั้ง Your IP Address is 54.162.203.39
          นายประจักษ์ สีหราชรองผู้อำนวยการ สพม.36 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (SS.A.T.C) รุ่นที่ 1/2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 วันที่ 1-7 พฤษภาคม 2560 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม อ.เมือง จ.พะเยา
 


          

 
          โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย จัดกิจกรรมค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตนักเรียนประจำ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมแคแสด โดยได้รับเกียรติจากนายชนาธิป คนเที่ยง ประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ กล่าวรายงานแก่นายประดิษฐ์ โพธิกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ประธานในพิธีเปิด ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน สามารถพึ่งตนเองได้และปรับตัวอยู่ในสังคมนักเรียนประจำ
           เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม โดยการนำของ ดร.วันสว่าง สิงห์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้นำนักเรียนเข้าร่วมงาน “รำลึก 3 ปี เหตุการณ์แผ่นดินไหว” ณ เทศบาลตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ภายในงานมีการจัดนิทรรศการเพื่อรำลึกครบรอบ๓ปี การเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว และการแข่งขัน การประกวดวาดภาพและเขียนเรียงความ

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
เลขที่ 1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V.12-01-2560 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.36

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ ] [เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news]
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560
นายประจักษ์ สีหราชรองผู้อำนวยการ สพม.36 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (SS.A.T.C) รุ่นที่ 1/2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 วันที่ 1-7 พฤษภาคม 2560 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม อ.เมือง จ.พะเยา
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560
โรงเรียนจุนวิทยาคม นำโดย นายจตุภูมิ แจ่มหม้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนจุนวิทยาคม ได้นำคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรศึกษาดูงานโรงเรียนมาตรฐานสากล ณ โรงเรียนระยองวิทยาคม จังหวัดระยอง โดยมี ดร.สุริสา บุญโชติหิรัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม ให้การต้อนรับ
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 29 มีนาคม 2560
ดร.ศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เฃต 36 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร ครั้งที่ 2/2560 โดยมี นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ พร้อมด้วย นายประเสริฐ อำพรไพ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารสถานศึกษา ในเขต สพม.36 (เชียงราย-พะเยา) ในวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 โรงเรียนจุนวิทยาคม นำโดย นายจตุภูมิ แจ่มหม้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนจุนวิทยาคม ได้นำคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมสัมมนาเกี่ยวกับเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ปี 2559 - 2560 โดยมี นายบุญเพิ่ม จอมใจหาญ ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย เป็นวิทยากรในการบรรยายถึงแนวทางการปฏิบัติ ณ ห้องประชุม(โสตฯ2) โรงเรียนจุนวิทยาคม อำเภอจุน จังหวัดพะเยา
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560
ดร.ประจักษ์ สีหราช รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 และคณะได้มาประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ในวันที่ 13 มีนาคม 2560 ณ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ที่องค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 10 เดือนมีนาคม พ.ศ.2560 ตั้งแต่เวลา 09.22 น. พระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจ ดังนี้ พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการคุณ จำนวน 100 ราย ต่อจากนั้น เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงปลูกต้นประดู่แดง ทอดพระเนตรนิทรรศการและผลงานนักเรียน การแสดงดนตรีในโครงการตามรอยคีตราชัน เสวยพระกระยาหารกลางวัน และเสด็จพระราชดำเนินกลับในเวลา 12.00 น. พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มีวัตถุประสงค์การจัดสร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานทางการศึกษาในการปลูกจิตสำนึกให้แก่เยาวชน และคณะครู ผู้บริหาร นักเรียน ตลอดจนผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป ได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พร้อมได้ถวายสักการะสืบไป โดยประดิษฐาน ณ ลานหอสมุดไอที 100 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2560
ผอ.สพม.36 มอบรางวัลครูเกียรติยศพะเยา... ดร.ศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานเปิดพร้อมมอบโล่เกียรติบัตร รางวัล งาน “วันเกียรติยศครูสามัญ” ประจำปีการศึกษา 2559 ของกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา...
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560
การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์ ดร.ศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานมอบโล่รางวัลการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์ Thailand English Online Contest by EOL System ครั้งที่ 2 ระดับภาคการศึกษา ที่ 16 โดยมีนักเรียนในจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน เข้าแข่งขัน ใน 3 ระดับ คือระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย...(จิตรา ปันแก้ว/ภาพ-ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/2 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า