@@@...ขอให้โรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ฝนตกหนักดินโคลนถล่ม น้ำท่วม สำรวจความเสียหายแล้วรีบดำเนินการรายงาน สพม.36 เพื่อจะได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน...@@@

เจตนารมณ์
การตั้ง กศจ.
 

การบูรณาการการพัฒนาการศึกษา
และการบริหารงานบุคคล
               ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค (กขภ.) ที่มี นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศธ.เป็นประธาน ได้หารือถึงการทำงานของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ซึ่งเจตนารมณ์การตั้ง กศจ.ขึ้นมา เพื่อแก้ปัญหา 2 เรื่องใหญ่ คือ การบูรณาการการพัฒนาการศึกษาของจังหวัด และ การบริหารงานบุคคล แต่ 1 ปีที่ผ่านมา กศจ.ใช้เวลาทำงานส่วนใหญ่ไปในเรื่องการบริหารงานบุคคล การพัฒนาการศึกษาในจังหวัดทำได้น้อย ดังนั้น กขภ. จึงมีข้อสรุปว่า ต่อไปการประชุม กศจ.ทุกครั้งให้มีวาระเรื่องการพัฒนาการศึกษาในจังหวัด เป็นวาระแรกของการประชุม เพื่อพิจารณาเป็นเรื่องหลัก ส่วนเรื่องการบริหารงานบุคคลกำหนดเป็นนโยบายว่าต้องใช้เวลาการพิจารณาให้น้อยลง โดยให้คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด(อกศจ.)บริหารงานบุคคล พิจารณามาอย่างละเอียดและรอบคอบก่อนเสนอ กศจ. ที่ประชุมยังได้หารือถึงการบริหารงานบุคคลของ กศจ.ว่าต้องปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัว บนหลักการใช้จังหวัดเป็นฐาน บริหารโดยหลักธรรมาภิบาล โดยมอบให้คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอนในการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องบริหารงานบุคคลในทุกเรื่องทั้ง การสอบบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย การพิจารณาความดีความชอบ และการดำเนินการทางวินัยในทุกกลุ่มทั้งครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ว่า มีทั้งหมดกี่ขั้นตอน เรื่องใดควรเริ่มจากจุดไหน ผ่านใคร สิ้นสุดที่ใคร และจะดูแลให้เหมาะสมเป็นธรรมได้อย่างไร เช่น การย้ายข้ามอำเภอ ย้ายข้ามเขตพื้นที่การศึกษา การย้ายข้ามจังหวัด เป็นต้น “หลักการบริหารงานบุคคลของ กศจ. ต้องเน้นให้ทางสถานศึกษา และ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สพท.) มีบทบาทให้มากที่สุดในการพิจารณากลั่นกรองแต่ละขั้นตอน ทั้งนี้ ในการพิจารณาร่างหลักเกณฑ์ของ ก.ค.ศ.จะมีผู้แทนจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(ผอ.สพป.) และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(ผอ.สพม.) และ ผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาต่อไป”
          ในวันจันทร์ ที่ 26 มิถุนายน 2560 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสันติคีรี ตำบลแม่สลองนอก ,อบต.แม่สลองนอก ,ป้อมตำรวจบ้านแม่สลอง และกองร้อยทหารพรานที่ 3109 กองกำลังผาเมือง ได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ภายใต้กรอบ แนวคิด “ ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด” และร่วมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ด้วยการสวมเสื้อสีขาวในวันต่อต้านยาเสพติดโลกโดยพร้อมเพรียงกัน โดยมีนายจักรกฤษณ์ พุทธะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม เป็นประธานกล่าวคำปราศรัยวันต่อต้านยาเสพติดจากพลท่านนายกรัฐมนตรี และกล่าวกล่าวคำปฏิญาณตน
           วันที่ 26 มิถุนายน 2560 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม ได้จัดกีฬาต่อต้านยาเสพติดโลก พร้อมทั้งได้ลงพันธสัญญาความร่วมมือระหว่างโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมและหน่วยงานของรัฐในท้องถิ่น ร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและบุหรี่ ณ สนามกีฬาโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม (งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม ภาพ/ข่าว)
 

ข่าวย่อย
          

 


ฉบับที่ 27 วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 จำนวนผู้ใช้งาน 1 ท่าน
จำนวนผู้ชม 8853 ครั้ง Your IP Address is 54.167.225.62
          วันจันทร์ ที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 08.00 น.ทางคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมทุกคนได้เดินขบวนร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2560 ภายใต้กรอบแนวคิด “ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด” เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงปัญหาและภัยร้ายแรงที่เกิดขึ้นจากยาเสพติด ซึ่งเป็นภัยคุกคามความมั่นคงของมนุษยชาติ ซึ่งในกิจกรรมประกอบไปด้วยการจัดแสดงนิทรรศการและการให้ความรู้ด้านยาเสพติด การกล่าวปฏิญาณตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และการเดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโดยเริ่มเดินจากหน้าวัดหล่ายงาวจนถึงโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม
 


          

 
          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม ได้จัดพิธีบวงสรวงกวีเอกสุนทรภู่ โดยมีท่านรองปรีชา จันทะสินธุ์ คณะครู และนักเรียนร่วมน้อมวันทากวีเอกของไทย ในวันที่ 26 มิถุนายน 2560 ณ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม (งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม ภาพ/ข่าว)
           วัน จันทร์ ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 น. นายจรัญ กาญจนปัญญานนท์ นายอำเภอปง และพ.ต.อ.เถกิง ทองอินทร์ ผู้กำกับ สถานีตำรวจภูธรปง จังหวัดพะเยา ได้เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งในวันที่ 26 มิถุนายน 2560 เป็นวัน ประชารัฐร่วมใจปลอดภัยยาเสพติด โดยนายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนปงรัชดาภิเษก คณะครู และนักเรียนได้ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก อำเภอปง จังหวัดพะเยา

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
เลขที่ 1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V.12-01-2560 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.36

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ ] [เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news]
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560
วันจันทร์ ที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 08.00 น.ทางคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมทุกคนได้เดินขบวนร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2560 ภายใต้กรอบแนวคิด “ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด” เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงปัญหาและภัยร้ายแรงที่เกิดขึ้นจากยาเสพติด ซึ่งเป็นภัยคุกคามความมั่นคงของมนุษยชาติ ซึ่งในกิจกรรมประกอบไปด้วยการจัดแสดงนิทรรศการและการให้ความรู้ด้านยาเสพติด การกล่าวปฏิญาณตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และการเดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโดยเริ่มเดินจากหน้าวัดหล่ายงาวจนถึงโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560
ทางอำเภอป่าแดด ได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยได้รับความร่วมมือกับส่วนราชการทุกส่วนในอำเภอป่าแดด และได้ขอใช้สถานที่ หอประชุมโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว นางวันดี ราชชมภู นายอำเภอป่าแดด อ่านสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก และกล่าวนำปฏิญาณตน โรงเรียนป่าแดดวิทยาคมได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม จังหวัดเชียงราย ทำความร่วมมือด้านการเรียนการสอนภาษาจีน กับมหาวิทยาลัยไป่เซ่อ มณฑลกว่างซี สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมมอบทุนเรียนต่อระดับปริญญาตรีของคนแรกของโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม และเป็นรุ่นแรกของนักเรียนแผนการเรียนอังกฤษ-จีน นางสาวเฟื่องฟ้า ไหวคิด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 (งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม ภาพ/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560
เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2560 เวลา 14.30 น. ตัวแทนจากโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก (กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก) เข้าร่วมพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ บำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง นับเป็นวันที่ 155 หลังเสร็จสิ้นพิธีหลวง หรือพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (100 วัน) ถวายพระบรมศพ การนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาตให้ราชสกุล องคมนตรี คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม องค์กรอิสระ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ โดยแบ่งออกเป็น 4 รอบ เวลา 10.00 น. 14.30 น. 17.00 น. และเวลา 19.00 น. รอบละ 11 คณะ คณะละ 50 คน หมุนเวียนจนกว่าจะครบจำนวนเจ้าภาพตามที่แสดงความจำนง
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560
กิจกรรมไหว้ครูโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก จัดเมื่อวันที่ 8 มิ.ย.2560 กิจกรรมเป็นไปด้วยความรักและศรัทธา ระหว่างครูและศิษย์ ถึงแม้ว่าศิษย์จะจบและได้มาฝึกสอน ณ โรงเรียนแห่งเดิม ก็ยังมิลืมครูผู้ที่อบรมสั่งสอน อบรมวิชาแก่ศิษย์เพื่อให้เป็นคนที่ดี มีคุณธรรม มีคุณภาพ สร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่สังคมสืบไป ภาพโดย นางสาวจิตสุภา สุยาละ /นายสหวรรษ ศรีมา
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560
ในวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 น. สมาคมสิงคโปรแห่งประเทศไทยได้ให้การสนับสนุน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน ตลอดจน ค่าซ่อมแซมหอพักนักเรียน คณะสมาคมได้ทำการตรวจเยี่ยมหอพักเรียนเรียนทั้งชายและหญิง พร้อมทั้งให้คำแนะนำ ในการจัดวางอุปกรณ์ภายในบ้านให้กับนักเรียน และมอบอุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน ให้กับนักเรียนโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560
โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม ได้จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม และปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560 โดยมี นายธีระพล เตมีศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม ระหว่างวันที่ 16-17 มิถุนายน 2560 เพื่อส่งเสริมคุณธรรมทางจิตใจ ให้นักเรียนมีจิตใจสงบพร้อมกับการเรียนในปีการศึกษา 2560 รู้และเข้าใจ ปฏิบัติได้ตามกฎระเบียบ มีวินัยของการเป็นนักเรียนโรงเรียนบ้านแซววิทยาคม (นราไพร-กุหลาบ/ภาพ-ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในการรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 ณ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม การประเมินครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยความร่วมมือจากผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน แขกผู้มีเกียรติทุกท่าน (งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม ภาพ/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/4 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า