@@@...ขอให้โรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ฝนตกหนักดินโคลนถล่ม น้ำท่วม สำรวจความเสียหายแล้วรีบดำเนินการรายงาน สพม.36 เพื่อจะได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน...@@@

ผลประชุม
องค์กรหลัก
 

8 สิงหาคม 2560
แต่งตั้งโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ
               กระทรวงศึกษาธิการได้เห็นชอบแต่งตั้งนายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทำหน้าที่โฆษกกระทรวงศึกษาธิการ (หมายเหตุ: แทนนายกมล รอดคล้าย ซึ่งโอนย้ายไปดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี) หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ผอ.สพท.) และ รอง ผอ.สพท. สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ใหม่ที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ได้ประกาศใช้ ขณะนี้ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพท.เสร็จสิ้นแล้ว โดยมีผู้สมัครจำนวนทั้งสิ้น 654 คน มีตำแหน่งว่าง 110 ตำแหน่ง แบ่งเป็นสมัครในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) 562 คน มีตำแหน่งว่าง 93 ตำแหน่ง และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) 92 คน มีตำแหน่งว่าง 17 ตำแหน่ง โดยจะใช้หลักเกณฑ์ 4P’s (Performance, Potential, Personality, Perception) ในการคัดเลือก ซึ่งยากมากที่จะวิ่งเต้น ด้วยเหตุผลดังนี้ – ภาค ก นอกจากผู้สมัครจะต้องยื่นประวัติส่วนตัว (Personality) แล้ว จะต้องยื่นเสนอผลงาน (Performance)ไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ พร้อมหลักฐานสนับสนุน เพื่อให้กรรมการพิจารณาประเมินผลงานในแต่ละส่วน จากนั้นจึงเป็นการสอบภาค ก ข้อเขียนความรู้ความเข้าใจ (Perception) ด้านการบริหารงานในหน้าที่ การวิเคราะห์กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และการนำไปใช้ ในวันที่ 26 สิงหาคมนี้ – ภาค ข จะมีการประเมินศักยภาพ (Potential) 360 องศา ทั้งจากผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชาเก่า และผู้บังคับบัญชาใหม่ รวมทั้งสิ้น 25 คน โดยทุกคนสามารถให้คะแนนได้ไม่เกิน 2 คะแนน และกรรมการทั้ง 25 คน จะรู้ตัวล่วงหน้าก่อนวันเดียวเท่านั้น จากนั้น จึงจะนำคะแนนภาค ก และ ภาค ข ไปรวมกัน เพื่อคัดเลือกจำนวนผู้สมัครให้เหลือ 2 เท่าของตำแหน่งว่าง คือ 220 คน แล้วจึงจะสัมภาษณ์ โดยปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการสัมภาษณ์ ก.ค.ศ.ได้นำหลักเกณฑ์ใหม่นี้มาซักซ้อมความเข้าใจให้ที่ประชุมรับทราบ ซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นเกณฑ์การสอบคัดเลือกแบบใหม่ที่ยากมากจะวิ่งเต้น โดยเฉพาะกรรมการ 25 คน ที่ไม่มีใครรู้ล่วงหน้ามาก่อน การสอบครั้งนี้จะมีความโปร่งใสที่สุดในประวัติศาสตร์ เนื่องจากในแต่ละขั้นตอนมีการพิจารณาอย่างรัดกุม จึงอย่าไปเชื่อข่าวลือใด ๆ ที่บอกว่าจะสามารถวิ่งเต้นเข้าสู่ตำแหน่งนี้ได้
          วันที่ 17 สิงหาคม 2560 คณะผู้บริหาร ครู นศท. นักเรียนโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม ผู้นำชุมชน อสม. กว่า 500 คน ร่วมอบรม สร้างคนดีด้วยประวัติศาสตร์ สร้างชาติด้วยอุดมการณ์ จากหน่วยทหาร กองทัพภาคที่ 3 ณ หอประชุมซอมพอ
           วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 คณะกรรมการนิเทศ ติดตามจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานการจัดการศึกษาของโรงเรียนประชาคมอาเซียนศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม พร้อมเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวสำคัญทางประวัติศาสตร์ของอำเภอเชียงแสน และรับฟังข้อมูลการท่องเที่ยวจากยุวมัคคุเทศก์ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม
 

ข่าวย่อย
          

 


ฉบับที่ 77 วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560 จำนวนผู้ใช้งาน 1 ท่าน
จำนวนผู้ชม 9503 ครั้ง Your IP Address is 54.156.50.71
          วัน พฤหัสบดี ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนปงรัชดาภิเษก ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน วันวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนปงรัชดาภิเษก ณ หอประชุมโรงเรียนปงรัชดาภิเษก จังหวัดพะเยา โดยมี นางจันทนา เนาวเศรษฐ์ ครูชำนาญการพิเศษปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาร่วมในกิจกรรม ซึ่งในงานมีนิทรรศการให้ความรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และมีการแสดงผลงานทางวิทยาศาสตร์ในแต่ละชั้นเรียน
 


          

 
          กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ได้จัดกิจกรรมเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ การประกวดชุดรีไซด์เคิล โดยมี นายปิยะ ใจชุ่ม เป็นประธาน ในวันพฤหัสบดี ที่ 17 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม
           ผอ.สมบูรณ์ พูนภิญโญยศ ผู้อำนวยการโรงเรียนขุนตาลวิทยาคม นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและนักเรียน ร่วมใจกันถวายพระพรชัยมงคลเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวโรกาสมงคลสมัยคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถในหลวงรัชกาลที่ ๙ และเป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้แด่คุณแม่ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ที่ผ่านมา...กริชนริศ ภาพ/ข่าว

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
เลขที่ 1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V.12-01-2560 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.36

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ ] [เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news]
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560
วัน พฤหัสบดี ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนปงรัชดาภิเษก ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน วันวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนปงรัชดาภิเษก ณ หอประชุมโรงเรียนปงรัชดาภิเษก จังหวัดพะเยา โดยมี นางจันทนา เนาวเศรษฐ์ ครูชำนาญการพิเศษปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาร่วมในกิจกรรม ซึ่งในงานมีนิทรรศการให้ความรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และมีการแสดงผลงานทางวิทยาศาสตร์ในแต่ละชั้นเรียน
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560
ในปีมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงเจริญพระชนมายุ 85 พรรษา คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม ร่วมใจน้อมเกล้าฯถวายสดุดีแด่พระมิ่งแม่ของแผ่นดิน ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตัวแทนคณะกรรมการเครือข่ายและผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ มอบเต็นท์จำนวน ๑๐ หลัง และร่มจำนวน ๒๐๐ คัน มุทิตาจิตแด่ท่านรองผู้อำนวยการ นายกิจจา กล้าวิเศษ และได้มอบให้แก่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย โดยผู้อำนวยการ นายประดิษฐ์ โพธิกลาง เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อโรงเรียนและนักเรียนต่อไป
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560
ในวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมาโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ในตอนเช้าครูและนักเรียนร่วมกันทำบุญตักบาตรพระจำนวน 5 รูป จากนั้นก็ได้มีการประกอบพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นการถวายพระพรและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จากนั้นก็มีการมอบรางวัลให้กับคุณแม่ดีเด่นที่ได้รับคัดเลือกเป็นแม่ดีศรีปงพัฒ ซึ่งเป็นผู้ที่เลี้ยงดูลูกให้ประสบความสำเร็จด้านการเรียน การทำกิจกรรมที่เป็นคุณประโยชน์ต่อโรงเรียน มีคุณธรรม จริยธรรม และประพฤติปฏิบัติดีเสมอมา (ประชาสัมพันธ์โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560
วันศุกร์ ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมแคแสด โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมแคแสด โดยมี รองผู้อำนวยการกิจจา กล้าวิเศษ เป็นประธานในการประกอบพิธีถวายพานพุ่มเครื่องราชสักการะ อ่านประกาศถวายราชสดุดี พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรแม่ตัวอย่าง ประจำปี ๒๕๖๐ และรางวัลการประกวดต่างๆ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560
วัน เสาร์ ที่ 12 สิงหาคม 2560 โรงเรียนปงรัชดาภิเษก ร่วมกับอำเภอปง, ส่วนราชการทุกส่วนราชการ, หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และพสกนิกรชาวอำเภอปง ร่วมพิธีถวายพระพานพุ่มเครื่องราชสักการะ (พุ่มเงิน-พุ่มทอง) พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เพื่อแสดงความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และความสามัคคีของทุกหมู่เหล่า ณ ศาลาประชาคม อำเภอปง จังหวัดพะเยา
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560
วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2560 ดร.ศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดกิจกรรม สิงหาคมเดือนแห่งการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และกิจกรรมครบรอบวันสถาปนา 45 ปี โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ในงานมีการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 โดย ว่าที่ ร.ต.จำรัส โสตถิกุล นายอำเภอแม่ใจ เป็นผู้มอบเกียรติบัตรให้กับคุณแม่ดีเด่น ณ หอประชุมโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม และกิจกรรมนี้มีผู้เข้าร่วมงานกันอย่างมากมายทั้งอดีตผู้อำนวยการ ครูและบุคลากรที่เคยดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560
ในวันศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม 2560 โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม นำโดย นายเดชา จินะพรม รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 และจัดกิจกรรม "รำลึกพระคุณแม่" ประจำปี 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความกตัญญูกตเวทิตาที่มีต่อแม่ผู้ให้กำเนิด และให้นักเรียนได้แสดงความรักที่มีต่อแม่ โดยมีกิจกรรมการมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่น-ลูกกตัญญู การประกวดเรียงความ การประกวดวาดภาพ การแสดงละครเกี่ยวกับพระคุณแม่ และตัวแทนลูกกล่าวความรู้สึกที่มีต่อคุณแม่ และลูกๆร่วมกันร้องเพลงค่าน้ำนม ทำให้บรรยากาศของกิจกรรมเป็นไปด้วยความอบอุ่น ทำให้ลูกและแม่ได้แสดงถึงความรักที่มีต่อกัน (พิชญนันท์-ภาพ/ อัจฉรี-ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/11 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า