สพม.2 ประชุมผู้บริหารโรงเรียน ครั้งที่ 2
 


               
          การรับสมัครนักเรียน ม.๑ และ ม.๔ ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ดร.กล้าศักดิ์ จิตต์สงวน ผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)เข้าเยี่ยมชมการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป และสอบคัดเลือกเขตพื้นที่บริการ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๗-๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ..........................................
           ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ต้อนรับผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี ศึกษาดูงาน พบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการ ด้านภาษาต่างประเทศ และเดินชมระบบงานห้องสมุด เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 .................................. (ข่าว-ประชาสัมพันธ์, ภาพ-โสตทัศนศึกษา)
 

ข่าวย่อย
          

 


ฉบับที่ 2 อาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2560 จำนวนผู้ใช้งาน 2 ท่าน
จำนวนผู้ชม 941 ครั้ง Your IP Address is 54.144.57.183
          สพม.2 ประชุมผู้บริหารโรงเรียน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 นายไพรัช แสงทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารโรงเรียน ในสังกัด เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ โดยมีนายธีรัช ไชยยศ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ กล่าวต้อนรับผู้บริหารโรงเรียนและผู้เข้าร่วมประชุม นายไพรัช แสงทอง ประธานการประชุมฯ ได้แจ้งในที่ประชุมว่า ตามที่ สพฐ.ได้รับมอบหมายให้ สพม.2 ประสานและให้ความช่วยเหลือ นางสาวมาริสา จงน้อมกลาง นักเรียนโรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา สพม.25 จังหวัดขอนแก่น ซึ่งประสบอุบัติเหตุรถบัสทัศนศึกษาเสียหลักตกเหว จังหวัดปราจีนบุรี เข้ารักษาตัว ณ โรงพยาบาลรามคำแหง ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2560 ขณะนี้พ้นขีดอันตรายแล้ว และส่งเข้ารักษาตัวเพื่อพักฟื้นและทำกายภาพบำบัด ณ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ได้รับความอนุเคราะห์และติดต่อประสานงานจาก นายวิสิทธิ์ ใจเถิง ผู้อำนวยการโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ซึ่งเป็นผู้แทนในนามของ สพม.2 ดำเนินการให้ความช่วยเหลือและดูแลนักเรียน ผู้ปกครองเป็นอย่างดี นอกจากนี้ การประชุมผู้บริหารโรงเรียนได้มี เรื่อง การรับนักเรียน ประจำปี 2560 ซึ่งต้องดำเนินการปรับปรุงระบบการรับนักเรียนด้วยระบบ On-line เรื่อง ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิคส์ สพฐ.ได้แจ้งโครงการปรับปรุงกิจกรรมยกเลิกขั้นตอนกระบวนงานด้านระบบสารบรรณ การบันทึกรายการลงเล่มทะเบียน รับ-ส่ง หนังสือ เนื่องจากมีความซ้ำซ้อนและยังช่วยลดค่าใช้จ่ายได้อีกทางหนึ่งด้วย เรื่องการปฏิบัติงานตามคำรับรอง ปี พ.ศ.2559 สพฐ.ได้รับรองผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เสร็จสิ้นเป็นที่ยุติ และประกาศแจ้งให้ทราบว่า ผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติการ KRS และผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ ARS จัดอยู่ในลำดับที่ 13 ผลคะแนนรายเขต 4.304955 เรื่องคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2560 กระทรวงศึกษาธิการ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ ได้แก่ นางกรองแก้ว โพธิ์วิเชียร ได้รับการเสนอชื่อ โดยเข้ารับเข็ม “เสมาคุณูปการ”และประกาศเกียรติคุณบัตร ในวันที่ 1 เมษายน 2560 จาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยปี พ.ศ.2560 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม-4 เมษายน 2560 ณ สพม.1 จำนวนกลุ่มวิชา 32 กลุ่มวิชา 406 อัตรา ....................................................... (ทิชา แสงเล็ก/ข่าว) (งานโสตฯ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ/ภาพ)
 


          

 
          การรับสมัครนักเรียน ม.๑ และ ม.๔ ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ดร.กล้าศักดิ์ จิตต์สงวน ผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)เข้าเยี่ยมชมการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป และสอบคัดเลือกเขตพื้นที่บริการ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๗-๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ..........................................
           สพม.2 ซักซ้อมความเข้าใจการใช้ระบบโปรแกรมการรับนักเรียนก่อนเปิดระบบ สพม.2 จัดประชุมการรับนักเรียนด้วยระบบอินเทอร์เนต(Online) เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ผอ.โรงเรียนในสังกัดหรือผู้ที่รับผิดชอบการรับนักเรียน และผู้ดูแลระบบ(Admin) การรับนักเรียนฯ จำนวน 52 โรงเรียน เพื่อซักซ้อมความเข้าใจการใช้ระบบโปรแกรมการรับนักเรียน โดย นายไพรัช แสงทอง ผอ.สพม.2 ได้เน้นให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ของผู้รับผิดชอบและดำเนินการตามระบบและกำหนดปฏิทินของ สพฐ. หากมีปัญหาอุปสรรคให้แก้ไข เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย ทั้งนี้ ระบบแจ้งความจำนงการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เริ่มเปิดระบบวันที่ 25 มีนาคม 2560 ทาง www.bangkok2.org ....................................................... ***ขอบคุณข้อมูล/ภาพ ....จาก นายสาธิต ประทุมสุวรรณ ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ สพม.2*** (ทิชา แสงเล็ก/ข่าว)

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2


@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V.12-01-2560 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.36

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ ] [เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news]
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560
สพม.2 ร่วมกับโรงเรียนในสังกัด ต้อนรับ ผอ.สพม.2 คนใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ร่วมกับโรงเรียนในสังกัด ต้อนรับ ดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 คนใหม่ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนหอวัง โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กมล ศิริบรรณ อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดี และได้รับเกียรติจาก นายโรจนะ กฤษเจริญ อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนายสุรศักดิ์ ศรีสว่างรัตน์ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดี นอกจากนี้ ผู้บริหาร บุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ได้เดินทางมาส่ง ดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์ ด้วยความรักและความอบอุ่น (ประมวลภาพการต้อนรับได้ที่https://www.facebook.com/pg/%E0%B8%AA%E0%B8%9E%E0%B8%A12-241646189291699/photos/?ref=page_internal) ................................................... (ทิชา แสงเล็ก/ข่าว/ภาพ)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560
นายไพรัช แสงทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)๒ โดยมี นายสหชัย สาสวน ผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)๒ กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารสถานศึกษา และผู้เข้าร่วมประชุมฯ ..................................................... (ทิชา แสงเล็ก/ข่าว/ภาพ)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : อาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2560
สพม.2 ประชุมผู้บริหารโรงเรียน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 นายไพรัช แสงทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารโรงเรียน ในสังกัด เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ โดยมีนายธีรัช ไชยยศ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ กล่าวต้อนรับผู้บริหารโรงเรียนและผู้เข้าร่วมประชุม นายไพรัช แสงทอง ประธานการประชุมฯ ได้แจ้งในที่ประชุมว่า ตามที่ สพฐ.ได้รับมอบหมายให้ สพม.2 ประสานและให้ความช่วยเหลือ นางสาวมาริสา จงน้อมกลาง นักเรียนโรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา สพม.25 จังหวัดขอนแก่น ซึ่งประสบอุบัติเหตุรถบัสทัศนศึกษาเสียหลักตกเหว จังหวัดปราจีนบุรี เข้ารักษาตัว ณ โรงพยาบาลรามคำแหง ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2560 ขณะนี้พ้นขีดอันตรายแล้ว และส่งเข้ารักษาตัวเพื่อพักฟื้นและทำกายภาพบำบัด ณ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ได้รับความอนุเคราะห์และติดต่อประสานงานจาก นายวิสิทธิ์ ใจเถิง ผู้อำนวยการโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ซึ่งเป็นผู้แทนในนามของ สพม.2 ดำเนินการให้ความช่วยเหลือและดูแลนักเรียน ผู้ปกครองเป็นอย่างดี นอกจากนี้ การประชุมผู้บริหารโรงเรียนได้มี เรื่อง การรับนักเรียน ประจำปี 2560 ซึ่งต้องดำเนินการปรับปรุงระบบการรับนักเรียนด้วยระบบ On-line เรื่อง ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิคส์ สพฐ.ได้แจ้งโครงการปรับปรุงกิจกรรมยกเลิกขั้นตอนกระบวนงานด้านระบบสารบรรณ การบันทึกรายการลงเล่มทะเบียน รับ-ส่ง หนังสือ เนื่องจากมีความซ้ำซ้อนและยังช่วยลดค่าใช้จ่ายได้อีกทางหนึ่งด้วย เรื่องการปฏิบัติงานตามคำรับรอง ปี พ.ศ.2559 สพฐ.ได้รับรองผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เสร็จสิ้นเป็นที่ยุติ และประกาศแจ้งให้ทราบว่า ผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติการ KRS และผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ ARS จัดอยู่ในลำดับที่ 13 ผลคะแนนรายเขต 4.304955 เรื่องคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2560 กระทรวงศึกษาธิการ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ ได้แก่ นางกรองแก้ว โพธิ์วิเชียร ได้รับการเสนอชื่อ โดยเข้ารับเข็ม “เสมาคุณูปการ”และประกาศเกียรติคุณบัตร ในวันที่ 1 เมษายน 2560 จาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยปี พ.ศ.2560 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม-4 เมษายน 2560 ณ สพม.1 จำนวนกลุ่มวิชา 32 กลุ่มวิชา 406 อัตรา ....................................................... (ทิชา แสงเล็ก/ข่าว) (งานโสตฯ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ/ภาพ)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560

อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/2 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า