สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒           
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 2 ท่าน ผู้เข้าชม 129101  ครั้ง

วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : นายหัวพาพนักงานขับรถและลูกจ้างทัวร์ดูงาน จ.นราธิวาส

      นายไพรัช แสงทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เป็นผู้นำในการอบรมโครงการเสริมสร้างสมรรถนะเพิ่มศักยภาพพนักงานขับรถยนต์ สืบสานพระราชปณิธานของพระบาทส......
อ่านข่าวต่อ....
วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบางกะปิ
หัวข้อข่าว : ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนกรกฎาคม

     วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนบางกะปิ จัดประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนกรกฎาคม โดย ดร.ถวิล ศรีใจงาม ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการประชุม และมอบของขวัญแก่ครูที่มีว......
อ่านข่าวต่อ....
วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบางกะปิ
หัวข้อข่าว : คณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนเพื่อไปแลกเปลี่ยน ณ ประเทศญี่ปุ่น

     เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ดร. ถวิล ศรีใจงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบางกะปิ พร้อมด้วยครูพิชชากานต์ ถินต่าย ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ญี่ปุ่น) ต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกนัก......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบางกะปิ
หัวข้อข่าว : สอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

     เมื่อวันที่ 3-7 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนบางกะปิ ได้จัดสอบวัดผลประเมินผลกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1-6 ................................. (งานประชาสัมพันธ์โรงเรีย......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบางกะปิ
หัวข้อข่าว : ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโรงเรียนส่วนกลาง กรมพลศึกษา

     โรงเรียนบางกะปิ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ส่งนักเรียน จำนวน 5 คน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโรงเรียนส่วนกลาง กรมพลศึกษา ผลการแข่งขัน นายลภน สุวรรณภิรมย์ นักเรียนชั......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์สิงหเสนี)
หัวข้อข่าว : ฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสเอชพีวี

     เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) โดยงานอนามัยโรงเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป ร่วมกับโรงพยาบาลกล้วยน้ำไทย กรุงเทพมหานคร ฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรั......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์สิงหเสนี)
หัวข้อข่าว : รวมพลังจิตอาสาประดิษฐ์ดอกดารารัตน์

     เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ดร.กล้าศักดิ์ จิตต์สงวนผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ให้เกียรติเป็นตัวแทนรับมอบดอกดารารัตน์ จำนวน ๑๔,๔๒๐ ดอก จากคณะครู ผู้ปกครอง ......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์สิงหเสนี)
หัวข้อข่าว : “การอบรมคุณธรรมนำความรู้แก่นักเรียน” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นางสาวพรพชร สุนทรนนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กลุ่มบริหารงานบุคคล ให้เกียรติเป็นประธานเปิด “การอบรมคุณธรรมนำความร......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ
หัวข้อข่าว : ขอเชิญเฝ้าฯรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

     ขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดอาคารเรียน อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนนนทรีวิทยา
หัวข้อข่าว : การจัดการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560

     เมื่อวันที่ 17-21 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนนนทรีวิทยา ดำเนินการจัดการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 และได้เริ่มดำเนินการสอบโดยใช้ระบบการสอบออนไลน์ STOS สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศ......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร
หัวข้อข่าว : แข่งขันสวนสนาม

     นายสุรศักดิ์ การุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูิศ กรุงเทพมหานคร มอบหมายให้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมสวนสนาม ซึ่งจัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษ......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร
หัวข้อข่าว : แข่งขันคอร์สเวิร์ด

     นางรวีวรรณ คงเพชร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนนวมินทราชูิศ กรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ประเภท ครอสเวิร์ดเกม ......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร
หัวข้อข่าว : โครงการค่ายพุทธธรรม ม.4

     นายสุรศักดิ์ การุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูิศ กรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายพุทธธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีี่ 4 เมื่อวันที่ 29-30 มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุ......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
หัวข้อข่าว : ส่งผู้แทนลูกเสือไทยไปงานชุมนุมลูกเสือนานาชาติ

     เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ดร.วรรณดี นาคสุขปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ คณะครูและนักเรียน ร่วมส่งคณะผู้แทนลูกเสือไทยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ จำนวน......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
หัวข้อข่าว : สอบกลางภาคเรียนที่ ๑/๖๐

     โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ดำเนินการสอบกลางภาค เพื่อวัดและประเมินผลการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ โดยกำหนดให้ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สอบเมื่อวันที่ ๑๗,๑๙ กรก......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ 1/112 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒


@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง สพม.36 V12-01-2560