สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒           
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 2 ท่าน ผู้เข้าชม 140498  ครั้ง

วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพม.1 และ สพม.2 ร่วมทำบุญงานสืบสาน สายใย หัวใจสีแดง 2560

      นายไพรัช แสงทอง ผอ.สพม.2 เป็นประธานการจัดงานสืบสาน สายใย หัวใจสีแดง ปี 2560 ในภาคเช้า เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 ณ สวนจตุจักร กรุงเทพฯ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ผู้เกษียณอายุราชการ พร้อ......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์สิงหเสนี)
หัวข้อข่าว : “สืบสานสายใย...หัวใจสีแดง ปีการศึกษา ๒๕๖๐”

     เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ ดร.กล้าศักดิ์ จิตต์สงวน ผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ผู้บริหาร เข้าร่วมงาน “สืบสานสายใย...หัวใจสีแดง ปีการศึกษา ๒๕๖๐” โดยมีกิจกรม......
อ่านข่าวต่อ....
อาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพม.2 ประชุมผู้บริหารโรงเรียน ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560

      นายไพรัช แสงทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ครั้งที่ 4 ประจำป......
อ่านข่าวต่อ....
อาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : งานมุทิตาจิต สพม.2 “นบคุณู ปชนียาลัย”

     นายวินัย รอดจ่าย อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานงานมุทิตาจิต สพม.2 “นบคุณู ปชนียาลัย” จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 ณ ห้อประช......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
หัวข้อข่าว : ร่วมงานมุทิตาจิต “นบคุณุ ปูชนียาลัย”

     ผู้เกษียณอายุราชการ ในปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ร่วมงานมุทิตาจิต “นบคุณุ ปูชนียาลัย” จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒ ณ โรงเรียนสตรีว......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพุทธจักรวิทยา
หัวข้อข่าว : พิธีเกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา 2560

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560 โรงเรียนพุทธจักรวิทยา จัดงานมุทิตาคารวะประจำปีการศึกษา 2560 แด่คุณครูสุพรรณี สรงฤทธิรัตน์ และคุณครูพิศมัย มงคลวิเชียร ในโอกาสที่คุณครูเกษียณอายุ......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพุทธจักรวิทยา
หัวข้อข่าว : ผ้าป่าเพื่อการศึกษา โรงเรียนพุทธจักรวิทยา

     วันพฤหัสบดี ที่ 7 กันยายน 2560 พระธรรมสุธี เจ้าอาวาสวัดหัวลำโพง พระอารามหลวง รองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร ร่วมกับโรงเรียนพุทธจักรวิทยา นำโดยผู้อำนวยการจุฑาธิณี สิงหรัญ รองผู้อำนวยการร......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพุทธจักรวิทยา
หัวข้อข่าว : โครงงานอาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี โรงเรียนพุทธจักรวิทยา จัดกิจกรรมโครงงานอาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในงานอาชีพ มีความรับผิดชอบ มีทักษะกระบวน......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพุทธจักรวิทยา
หัวข้อข่าว : ประดิษฐ์จิตอาสา มอบตุ๊กตาน้องน่ารัก

     เมื่อวันจันทร์ ที่ 21 สิงหาคม 2560 กิจกรรมประดิษฐ์จิตอาสา โรงเรียนพุทธจักรวิทยา นำโดย นางสาวจุฑาธิณี สิงหรัญ ผอ.โรงพุทธจักรวิทยา มอบตุ๊กตาน้องน่ารักบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 40 ......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพุทธจักรวิทยา
หัวข้อข่าว : สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2560 ภายใต้หัวข้อ "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒ

     เมื่อวันศุกร์ ที่ 18 สิงหาคม 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนพุทธจักรวิทยาจัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2560 ภายใต้หัวข้อ "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาวิทยาศาส......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพุทธจักรวิทยา
หัวข้อข่าว : พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

     เมื่อวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560 โรงเรียนพุทธจักรวิทยา จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในวันที่ 12 สิง......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพุทธจักรวิทยา
หัวข้อข่าว : อบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 (PLC)

     เมื่อวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม และวันอังคารที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 โรงเรียนพุทธจักรวิทยาจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้แก่คณะครู ตามโครงการพัฒนาผู้เรียนทั้งระบบ โรงเรียนพุทธจักรวิทยา......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพุทธจักรวิทยา
หัวข้อข่าว : พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร

     โรงเรียนพุทธจักรวิทยา จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร โดยมีกิจกรรมต่างๆดังนี้ พิธีสงฆ์ การทำบุญตักบาตร กิจกรรมถวายพร ......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนสิริรัตนาธร
หัวข้อข่าว : โรงเรียนสิริรัตนาธร เป็นเจ้าภาพร่วมบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ

     เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 โรงเรียนสิริรัตนาธรเป็นเจ้าภาพร่วมบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ..................................... (ประชาสัมพั......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ
หัวข้อข่าว : งานแสดงมุทิตาจิต"ดอกแก้วงามมีคุณค่า มุทิตาศรัทธา กตัญูญู" ปี 2560

     เมื่อวันที่14 กันยายน 2560 กลุ่มงานกิจการนักเรียน และบุคคลโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ จัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแด่ ครูและบุคลากรที่เกษียณอายุราชการประจำปีการศึกษา2560 งาน"ดอกแก้วงาม......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ 1/146 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒


@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง สพม.36 V12-01-2560