สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒           
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 2 ท่าน ผู้เข้าชม 149690  ครั้ง

วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบางกะปิ
หัวข้อข่าว : สนามแข่งขันภาษาต่างประเทศที่สอง (ภาษาจีน)

     เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนบางกะปิ เป็นสนามแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 กลุ่มกิจกรรมภาษาต่างประเทศที่สอง (ภาษาจีน) ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 โดย......
อ่านข่าวต่อ....
วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบางกะปิ
หัวข้อข่าว : ผู้อำนวยการให้กำลังใจนักเรียนในการแข่งขัน

     เมื่อวันที่ 16 และ 17 พฤศจิกายน 2560 ดร. ถวิล ศรีใจงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบางกะปิ ได้ไปให้กำลังใจครูผู้ควบคุมทีม และนักเรียนที่เข้าแข่งในรายการต่างๆ ของงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ......
อ่านข่าวต่อ....
วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง
หัวข้อข่าว : เข้าค่ายลูกเสือเหล่าอากาศสามัญรุ่นใหญ่และยุวกาชาด ม.3

     เมื่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.00-16.00 น.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเหล่าอากาศสามัญรุ่นใหญ่และยุวกาชาดระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดย......
อ่านข่าวต่อ....
วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : เยี่ยมชมการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67

     ดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เยี่ยมชมและให้กำลังใจคณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ งานศิลปหัตถกรรมนั......
อ่านข่าวต่อ....
วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : แข่งขันทักษะภาษาไทยงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67

      ดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันทักษะภาษาไทย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่การ......
อ่านข่าวต่อ....
วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : เสวนาวิชาการรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างมีความสุข ครั้งที่ 2

      เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. พร้อมด้วย นายณรงค์ แพ้วพลสง รองเลขาธิการ กพฐ. นายสนิท แย้มเกษร ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. และคณะ ร......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า
หัวข้อข่าว : การแข่งขันทักษะ ภาษาญี่ปุ่นและภาพยนตร์สั้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๗

     เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ กรุงเทพมหานคร มอบหมายให้โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า จัดการแข่งขันทักษะ ภาษาญี่ปุ่นและภาพยนตร์สั้น งาน......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ
หัวข้อข่าว : มอบรางวัลและเกียรติบัตร“ผู้นำการออมดีเด่น”

     เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 นางกัญญาพัชญ์ กานต์ภูวนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ เป็นประธานการมอบรางวัลและเกียรติบัตรแก่ห้องเรียนและครู “ผู้นำการออ......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ
หัวข้อข่าว : กิจกรรม“เรียนภาษาอังกฤษให้เก่ง ได้อย่างไร....”

     เมื่อวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 นางกัญญาพัชญ์ กานต์ภูวนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “เรียนภาษาอังกฤษให้เก่ง ได้อย่างไร....” ของนักเรียน......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ
หัวข้อข่าว : แข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (crossword)งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ เป็นศูนย์การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (crossword) ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระ......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ
หัวข้อข่าว : ค่ายลูกเสือระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3

     เมื่อวันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา นางกัญญาพัชญ์ กานต์ภูวนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ มอบหมายให้นายสรศักดิ์ แพทย์คดี รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุ......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนสารวิทยา
หัวข้อข่าว : ฟุตบอลนักเรียน 7 คน แชมป์กีฬา 7 สี

     เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา นักกีฬาฟุตบอลโรงเรียนสารวิทยา พบกับ โรงเรียนสนามชัยเขต ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนสารวิทย ผลการแข่งขันโรงเรียนสารวิทยา ชนะโรงเรียนสนามชัยเขต 8 ประต......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนสารวิทยา
หัวข้อข่าว : บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล

     นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนสารวิทยา จำนวน 89 คน ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ณ กรมวิทยาศ......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนสารวิทยา
หัวข้อข่าว : รู้ทันโรคภัยใส่ใจสุขภาพ

     โรงเรียนสารวิทยา โดยงานพยาบาลจัดบริการตรวจเลือด เพื่อหาภาวะโลหิตจางให้กับนักเรียน ได้รับความอนุเคราะเจ้าหน้าที่จากศูนย์อนามัย 13 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขจัดเจ้าหน้าที่มาใ......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนสารวิทยา
หัวข้อข่าว : ศูนย์แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67

     โรงเรียนสารวิทยา เป็นศูนย์แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ที่่ผ่านมา .................... (ศรนรารัตน์/ภาพ-ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ 1/169 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒


@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง สพม.36 V12-01-2560