[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โรงเรียนบ้านใหม่วังตะเคียนรับการตรวจสุขภาพฟัน
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 ฝ่ายทันตกรรมโรงพยาบาลวังโป่ง ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โรงเรียนบ้านใหม่วังตะเคียน จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
โรงเรียนบ้านใหม่วังตะเคียน จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาต..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โรงเรียนบ้านไร่ฝายรับการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียง(สถานศึกษาพอเพียง)
วันที่ 15 สิงหาคม 2560 นางสาวสุธิน จันทร์ลา ผอ.กศน.อำเภอเมื..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โรงเรียนบ้านทุ่งแค ม .6 ต.บ้านโตก อ.เมืองเพชรบูรณ์
โรงเรียนบ้านทุ่งแค ต.บ้านโตก อ.เมืองเพชรบูรณ์ ให้ นัก..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โรงเรียนบ้านทุ่งแค ม .6 ต.บ้านโตก อ.เมืองเพชรบูรณ์จัดกิรรมวันปลูกดอกดาวเรือง
โรงเรียนบ้านทุ่งแค ต.บ้านโตก อ.เมืองเพชรบูรณ์ จัดกิจก..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โรงเรียนบ้านทุ่งแค จัดกิจกรกรมวันแม่ บ้านทุ่งแค12สิงหาคม
โรงเรียนบ้านทุ่งแค ต.บ้านโตก อ.เมืองเพชรบูรณ์ จัดกิจก..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โรงเรีบนบ้านตะเบาะ จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
วันที่ 11 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมาโรงเรียนบ้านตะเบาะได้จัด..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โรงเรียนบ้านวังหิน กิจกรรม "กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ"
เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติโรงเรียนบ้านวังขอน
โรงเรียนบ้านวังขอนจัดกิจกรรมใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
รร.บ้านคลองสารรับการประเมิน โรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันระดับประเทศ
8 สิงหาคม 2017 คณะกรรมการประเมินเชิงประจักษ์โรงเรียนต้น..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โรงเรียนบ้านปากน้ำ ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2560
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 โรงเรียนบ้านปากน้ำ ได้จัดกิจก..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ ได้นำนักศึกษามาตัดผมที่โรงเรียนบ้านปากน้ำ
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ ไ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โรงเรียนบ้านทุ่งแค ม.6 ต.บ้านโตก อ.เมืองเพชรบูรณ์
โรงเรียนบ้านทุ่งแค ม.6 ต.บ้านโตก อ.เมืองเพชรบูรณ์ วันท..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โรงเรียนบ้านทุ่งแค ม .6 ต.บ้านโตก อ.เมืองเพชรบูรณ์จัดกิรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
โรงเรียนบ้านทุ่งแค ม .6 ต.บ้านโตก อ.เมืองเพชรบูรณ์ วันภ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โรงเรียนบ้านทุ่งแค ม .6 ต.บ้านโตก อ.เมืองเพชรบูรณ์จัดกิรรมวันต่อต้านยาเสพติด
โรงเรียนบ้านทุ่งแค ม .6 ต.บ้านโตก อ.เมืองเพชรบูรณ์ผู้อำ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โรงเรียนบ้านทุ่งแค ม .6 ต.บ้านโตก อ.เมืองเพชรบูรณ์จัดกิรรมวันต่อต้านยาเสพติด
โรงเรียนบ้านทุ่งแค ม .6 ต.บ้านโตก อ.เมืองเพชรบูรณ์จัดกิ..... อ่านข่าวต่อ....
[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]