[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โรงเรียนบ้านปากน้ำได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 โรงเรียนบ้านปากน้ำได้จัดกิจ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โรงเรียนบ้านปากน้ำได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2560
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 โรงเรียนบ้านปากน้ำได้จัดกิจ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โรงเรียนบ้านวังหิน กิจกรรมวันสุนทรภู่
เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ โรงเรียนบ้านวังหิน โดยก..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โรงเรียนบ้านวังหิน กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
"ทําดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด" เมื่อว..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
สพป.พช.1จัดประชุมเตรียมอบรมครูสอนภาษาอังกฤษ
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมน้ำผึ้ง สพป.เพชรบ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
สพป.ระนอง ศึกษาดูงาน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง น..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โรงเรียนบ้านวังหิน ประดิษฐ์ ดอกดารารัตน์ หรือ ดอกแดฟโฟดิล (Daffodil)
เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ทางโรงเรียนบ้านวังหิน นำ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำบัญชีครัวเรือน
เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ นางวรรณคำ เนตรแสงสี ผู้อำ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
เจ้าหน้าที่พัฒนาที่ดิน มามอบอุปกรณ์ การเกษตรให้แก่โรงเรียนบ้านปากน้ำ
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 ได้มีเจ้าหน้าที่พัฒนาที่ดิน ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โรงเรียนบ้านปากน้ำ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยสู่อาเซียน
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.30 น. โรงเรียนบ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ ได้นำนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพโรงเรียนบ้านปากน้ำ
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
คณะครูโรงเรียนบ้านปากน้ำอบรมการขับเคลื่อนกระบวนการPLC
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2560 นางกรณี ต๊ะอาจ ผู้อำนวยการโรง..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โรงเรียนบ้านปากน้ำนำนักเรียนฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2560
โรงเรียนบ้านปากน้ำโดยนางกรณี ต๊ะอาจ ผู้อำนวยการโรงเ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โรงเรียนบ้านปากน้ำ จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 โรงเรียนบ้านปากน้ำ ได้จัดกิจ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 จัดประชุมประธานกลุ่ม รร.สัญจรที่ รร.อนุบาลชนแดน
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ รอง ผอ...... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
สพป.เพชรบูรณ์. เขต 1 จัดอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด รุ่นที่ 2
วันที่ 16 มิถุนายน 2560 นายประธาน หาดยาว รองผอ. สพป.เพชรบูร..... อ่านข่าวต่อ....
[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]