[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]
คลิกอ่านข่าวต่อ....
สพป.นคราชสีมา เขต 1 ดูงาน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ดร.ไท พานนนท์ รอง ผอ.สพป.ปฏิบัติร..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ร่วมแสดงความเสียใจครอบครัวครูเสียชีวิต
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ดร.อำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ร่วมพิธีบรรพชาและอุปสมบทฯถวายเป็นพระราชกุศล
วันที่ 16 ตุลาคม 2560 เวลา 08.00 น. นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
จิตอาสาเฉพาะกิจ
ิอ.เมืองเพชรบูรณ์รับสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจตั้งแตวันท..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
สพป.พช.1 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2560 นายสมบูรณ์ เกียรติบัณฑิต รอง ผอ...... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
สพป.พช.1 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล ครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต
นายสมบูรณ์ เกียรติบัณฑิต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ร่วมพิธีบวงสรวงนพปฎลสุวรรณฉัตรฯ
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเพช..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 จัดประชุม ก.ต.ป.น.นัดพิเศษ
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560 นายสมบูรณ์ เกียรติบัณฑิต รอง ผอ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ร่วมประชุม “พุธเช้า ข่าว สพฐ.
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 นายสมบูรณ์ เกียรติบัณฑิต รอง ผอ...... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
อำเภอวังโป่ง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนปฏิบัติการ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
10 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 น.นางอรทัย อินการทุม นายกสมาคมผู้บริ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
อบรมการเรียนรู้และปฏิบัติในรูปแบบ STEAM
อบรมการเรียนรู้และปฏิบัติในรูปแบบ STEAM 6 ต.ค. 2560 ณ โรงเรียน..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
อบรมการทำแผนปฏิบัติงานประจำปี 2561 กลุ่มเอราวัณตาดหมอก 9 ต.ค.2560 ณ โรงเรียนบ้านปากน้ำ
อบรมการทำแผนปฏิบัติงานประจำปี 2561 กลุ่มเอราวัณตาดหมอ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โรงเรียนบ้านปากน้ำเป็นสถานที่อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต1
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560 กลุ่มโรงเรียนเอราวัณตาดหมอก ได..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
กลุ่มเอราวัณตาดหมอก จัดทำงานวิจัยอบรมการพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบร่วมใจเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการสอนการรู้เรื่องการอ่านสำหรับเด็กไทยในศตวรรษที่ 21ของผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มเอราวัณตาดหมอก ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โรงเรียนบ้านตะเบาะ มอบรางวัลแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต
มอบรางวัลแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ชาวการศึกษาเพชรบูรณ์ร่วมรับ ผอ.สพป.พช.1 คนใหม่
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 ณ บริเวณอาคารเอนกประสงค์ (อาคารโ..... อ่านข่าวต่อ....
[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]