สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1           
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 1 ท่าน ผู้เข้าชม 12311  ครั้ง

วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :วันชัย ศรีเหนี่ยง
หัวข้อข่าว : ผวจ.พช.ร่วมกับครู น.ร.ประชาชนเปิดโครงการทำดีเพื่อพ่อฯ ที่ ร.ร.บ้านซับเปิบ

     เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองโรงเรียนบ้านซับเปิบ อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ โดยความร่วมมือของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมเปิดโครงการทำดีเพื่อพ่อ สานต่......
อ่านข่าวต่อ....
วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :กรุณา
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านปากน้ำ ได้จัดทำดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

     เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านปากน้ำ ได้ร่วมกันจัดทำดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อแ......
อ่านข่าวต่อ....
วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังหิน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านวังหิน ลูกเสืออาสา กกต.

      เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดย ดร.สุชาติ ใจภักดี ผู้อำนวยการฝึก สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้จัดพิธีรับปณิธานเป็นลูกเสืออาสา กกต.เพื่อพัฒนาประชาธ......
อ่านข่าวต่อ....
วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :วันชัย ศรีเหนี่ยง
หัวข้อข่าว : ร.ร. บ้านซับเปิบ สพป.พช.1 เชิญ ผวจ. เปิดโครงการทำดีฯ

     โรงเรียนบ้านซับเปิบเตรียมเปิดโครงการทำดีเพื่อพ่อ สานต่อศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา ผู้ว่าฯ ให้เกียรติเป็นประธาน... เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 นายขวัญชัย นาคไทย ผู้......
อ่านข่าวต่อ....
วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านตะเบาะ
หัวข้อข่าว : โรงเรีบนบ้านตะเบาะ ป้องกันแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย

     โรวเรียนบ้านตะเบาะ ขอขอบคุณผู้ปกครองนักเรียน ประชาชนหมู่ 9 คณะครู นักเรียน นำโดยผู้ใหญ่โพธิ์ ปลาสร้อย ผู้ช่วยเคลิ้ม ธรรมมัง ผช.อุทิศ เพชระบูรนิณ ที่มาพัฒนาบริเวณโรงเรียนบ้านตะ......
อ่านข่าวต่อ....
วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :วันชัย ศรีเหนี่ยง
หัวข้อข่าว : 3 ร.ร.ใน สพป.พช.1 จัดอบรมลูกเสือ กกต.

     3 ร.ร.ใน สพป.พช.1 จัดอบรมลูกเสือ กกต.....เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 นายประทาน หาดยาว รอง ผอ.สพป.พช.1 ปฏิบัติราชการแทน ผอ.สพป.พช.1 เป้นประธานพิธีเปิดการอบรมลูกเสือ กกต.ของโรงเรียนสังกัด สพป.พช.1 จ......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านใหม่วังตะเคียน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านใหม่วังตะเคียนร่วมโครงการ"คืนผืนป่าให้แผ่นดิน"

     โรงเรียนบ้านใหม่วังตะเคียน นำโดยผอ.พิมเสน ทองนึก คณะครูและนักเรียน ร่วมโครงการ"คืนผืนป่าให้แผ่นดิน" ณ วัดเพชรธาราราม อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ โดยได้รับความร่วมมือจากนักเรียน 3 โ......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :วันชัย ศรีเหนี่ยง
หัวข้อข่าว : สพป.เพชรบูรณ ์เขต 1 คัดเลือกครูดีเด่น ปี 2560

     เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ รอง ผอ. สพป.รักษาราชการแทน ผอ. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี พ. ศ. 2560 ณ ห้องประชุม aoc สพป.เพชรบูรณ ......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :วันชัย ศรีเหนี่ยง
หัวข้อข่าว : สพป.พช.1 จัดประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังฯ

     เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์. รอง ผอ. สพป. รักษาราชการแทน ผอ. สพป. เพชรบูรณ ์เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 3/2560 ......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :กาญจนา สุกาญจนรักษ์
หัวข้อข่าว : เจ้าหน้าที่ รพสต.ท้ายดงตรวจสุขภาพนักเรียน

     12 กรกฎาคม 2560 เจ้าหน้าที่จาก รพสต.ท้ายดง ต.ท้ายดง อ.วังโป่ง ได้มาตรวจความเข้มข้นของเลือด และตรวจสุขภาพ ให้กับนักเรียนชั้น ป.1-ป.6โรงเรียนบ้านวังขอน ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :กาญจนา สุกาญจนรักษ์
หัวข้อข่าว : ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานสถานที่

     วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 นางกาญจนา สุกาญจนรักษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังขอน นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ บ้านไร่พรประเสริฐ อำเภอวังโป่ง......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :กาญจนา สุกาญจนรักษ์
หัวข้อข่าว : กิจกรรมคืนผืนป่า

     เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนบ้านวังขอน นำโดย นางกาญจนา สุกาญจนรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นำนักเรียนร่วมกิจกรรมคืนผืนป่าให้กับแผ่นดินเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดเพชรธาร......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :วันชัย ศรีเหนี่ยง
หัวข้อข่าว : สพป.เพชรบููรณ์ เขต 1 จัดพ้ฒนาศักยภาพบุคลากร

     เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ณ ห้องประชุมมะขา......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านตะเบาะ
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านตะเบาะ ขอขอบคุณเวทีมวยลุมพินีและบริษัทโมเดิร์น ที่มอบเก้าอี้ให้กับทางโรงเรียน

     ......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังหิน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านวังหิน กิจกรรมปลูกป่า

      เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านวังหิน ร่วมกับ ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านวังขอน โรงเรียนบ้านใหม่วังตะเคียน และชุมชน ร่วมกันปลูกต้น......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ 1/11 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1


@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง สพม.36 V12-01-2560