สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1           
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 1 ท่าน ผู้เข้าชม 14159  ครั้ง

วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :วันชัย ศรีเหนี่ยง 089 706 2551
หัวข้อข่าว : เพชรบูรณ์ประชุม กศจ.เพชรบูรณ์ ครั้งที่ 5/2560

     เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ ห้องประชุม AOC สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาป......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านตะเบาะ
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านตะเบาะ ศึกษาดูงานการประเมินเพื่อคัดกรองเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนบ้านยางลาด

     เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 60 ผู้บริหารและคณะครูเข้าร่วมศึกษาดูงานการประเมินเพื่อคัดกรองเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนบ้านยางลาด เพื่อนำไปพัฒนาโรงเรียนต่อไป......
อ่านข่าวต่อ....
วันพุธที่ 20 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านตะเบาะ
หัวข้อข่าว : โรงเรีบนบ้านตะเบาะ ร่วมจัดนิทรรศการ "หนึ่งโรงเรียน หนึ่งอาชีพ"

     เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 โรงเรียนบ้านตะเบาะได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการ "หนึ่งโรงเรียน หนึ่งอาชีพ" ได้นำเสนอการทำน้ำมะนาวโซดาที่ได้ผลิตผลจากมะนาวที่ปลูกในโรงเรียนและยังสร้างทั......
อ่านข่าวต่อ....
วันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :กรุณา
หัวข้อข่าว : การประชุมประธานกลุ่มโรงเรียน ครั้งที่ 3/2560

     เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 โรงเรียนบ้านปากน้ำ ได้เป็นสถานที่จัดการประชุมประธานกลุ่มโรงเรียน ครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านปากน้ำ กลุ่มเอราวัณตาดหมอก......
อ่านข่าวต่อ....
อาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านบง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมเข้าค่ายอังกฤษ โรงเรียนบ้านบง 15/09/2560

     กิจกรรมเข้าค่ายอังกฤษ โรงเรียนบ้านบง 15/09/2560......
อ่านข่าวต่อ....
วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองแหวน
หัวข้อข่าว : การเลี้ยงปลากินพืชในสระน้ำสาธารณะ

     โรงเรียนบ้านหนองแหวน ต.ห้วยสะแก อ.เมือง สพป.พช.1ได้ขอพันธุ์ปลากินพืชจากประมงอ.เมืองเพชรบูรณ์ และไดัรับความร่วมมือจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเพชรบูรณ์ ให้พันธุ์ปลา 10,000 ตัว ป......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :บ้านทุ่งแค
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านทุ่งแค ม .6 ต.บ้านโตก อ.เมืองเพชรบูรณ์รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง

     โรงเรียนบ้านทุ่งแค ม.6 ต.บ้านโตก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง เมื่อวันที่ 4 เดือนกันยายน 2560......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :กรุณา
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านปากน้ำ ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ระดับกลุ่มโรงเรียน

     เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 โรงเรียนในกลุ่มเอราวัณตาดหมอก ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่67 ณ โรงเรียนบ้านตะเบาะ เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนไปแข่งขันระดับเขต ......
อ่านข่าวต่อ....
วันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านบง
หัวข้อข่าว : ประชุมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่

     ประชุมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ กลุ่มโรงเรียนเอราวัณตาดหมอก โดยมีนายชาญณรงค์ ฐานะวิจิตร รอง ผอ.สพป.พช.1 มาเป็นประธานในการเปิดงาน 11 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนบ้านบง......
อ่านข่าวต่อ....
วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :รร.บ้านห้วยสะแก ดาว 0632949649
หัวข้อข่าว : รร.บ้านห้วยสะแก รับการประเมิน Best Practice

      เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 นายสมบูรณ์ เกียรติบัณฑิต รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 มอบหมายให้ นายวีรยุทธ วงศ์อุ้ย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศและติดตามฯ นำคณ......
อ่านข่าวต่อ....
วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :รร.บ้านห้วยสะแก ดาว 0632949649
หัวข้อข่าว : รร.บ้านยาวีฯ ศึกษาดูงานยกผลสัมฤทธิ์รร.บ้านห้วยสะแก

     เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 นายพฤฒสภา แย้มพราย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยาวี - ห้วยโป่ง นำคณะครู จำนวน 24 คน เข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อยกระดับคุณภาพผลส......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านตะเบาะ
หัวข้อข่าว : องค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ ได้จัดแข่งขันกีฬาเอราวัณเกมส์ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านตะเบาะ

     เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ ได้จัดแข่งขันกีฬาเอราวัณเกมส์ การแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชนคนรักษ์สุขภาพต้านยาเสพติด ต.ตะเบาะ ณ สนามกีฬาโรงเรี......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองแหวน
หัวข้อข่าว : การแข่งขันขับร้องเพลง

     กลุ่มโรงเรียนบ้านห้วยสะแก-ระวิงสพป.พช.1จัดการแข่งขันขับร้องเพลงวันที่6 กันยายน 2560ที่หอประชุมโรงเรียนบ้านระวิง โรงเรียนบ้านหนองแหวนส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน เพลงลูกทุ่ง เพ......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :กาญจนา
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านวังขอนรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง

     เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 โรงเรียนบ้านวังขอน รับการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี นางสาวสุชิน จันทร......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านบง
หัวข้อข่าว : งานศิลปหัตถกรรมกลุ่มเอราวัณตาดหมอก ครั้งที่ 67

     โรงเรียนบ้านบงโดยการนำของผอ.แล จันทโชติ คณะครู และนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมกลุ่มเอราวัณตาดหมอก ครั้งที่ 67 ที่โรงเรียนบ้านตะเบาะ วันที่ 6 กันยายน 2560......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ 1/16 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1


@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง สพม.36 V12-01-2560