สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1           
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 1 ท่าน ผู้เข้าชม 16711  ครั้ง

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :กาญจนา ร.ร.บ้านวังขอน
หัวข้อข่าว : การแข่งขันกีฬาศูนย์ประสานงานโรงเรียนขนาดเล็กอำเภอวังโป่ง

     วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ศูนย์ประสานงานโรงเรียนขนาดเล็กอำเภอวังโป่ง ได้จัดการแข่งขั้นกีฬานักเรียนโรงเรียนขนาดเล็กขึ้น ประกอบด้วยโรงเรียนขนาดเล็กจำนวน 11 โรงเรียน ณ สนามกีฬาโรงเร......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโป่งนกแก้ว
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านโป่งนกแก้วได้รับความอนุเคราะห์จากคณะที่ปรึกษามูลนิธิธนาคารเพิ่มบุญ(เจ้าพ่อเสือใหญ่)

     เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนบ้านโป่งนกแก้ว ร่วมด้วย โรงเรียนบ้านเขาสัก,โรงเรียนบ้านเขาน้อย,โรงเรียนบ้านเนินสว่างและโรงเรียนบ้านหนองกลอย ได้รับความอนุเคราะห์ทุนการศึกษ......
อ่านข่าวต่อ....
วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านใหม่วังตะเคียน
หัวข้อข่าว : ร.ร.บ้านใหม่วังตะเคียนรับเกียรติบัตรมีผล(O-NET)สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ

      เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 โรงเรียนบ้านใหม่วังตะเคียน ได้รับเกียรติบัตรโรงเรียนขนาดเล็กที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ จากดร.อำนา......
อ่านข่าวต่อ....
วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านใหม่วังตะเคียน
หัวข้อข่าว : ร.ร.บ้านใหม่วังตะเคียนประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

     วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 โรงเรียนบ้านใหม่วังตะเคียนจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา โดยมีนายมานิตย์ อูบแก้ว ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา พร้อมด้วยนางพิมเสน ทองนึกและคณะกรรมการทุกท่......
อ่านข่าวต่อ....
วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :กาญจนา ร.ร.บ้านวังขอน
หัวข้อข่าว : ประชุมโครงการทุนการศึกษา

     วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 นางกาญจนา สุกาญจนรักษ์ ร่วมกับโรงเรียนรอบพื้นที่โครงการเหมืองแร่ทองคำชาตรี บมจ.อัครา รีซอร์สเซส จำนวน 12 โรงเรียน ร่วมกันปรึกษาหารือเรื่องการมอบทุนการศึก......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :กาญจนา ร.ร.บ้านวังขอน
หัวข้อข่าว : นิเทศเตรียมความพร้อมวันเปิดเรียน

     โรงเรียนบ้านวังขอน ได้รับการนิเทศเตรียมความพร้อมวันเปิดภาคเรียน จาก ศน.นงเยาว์ นามทองดี ขอขอบคุณคำแนะนำดีๆที่ได้มอบให้กับทางโรงเรียนบ้านวังขอนค่ะ......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :กาญจนา ร.ร.บ้านวังขอน
หัวข้อข่าว : ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน

     วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. นางกาญจนา สุกาญจนรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังขอน เข้าร่วมประชุมประจำเดือนของหมู่บ้านวังขอน หมู่ที่ 6 ต.ท้ายดง อ.วังโป่ง เพื่อรายงานผลการจัดก......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :กาญจนา ร.ร.บ้านวังขอน
หัวข้อข่าว : สอบธรรมศึกษา

     เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 นักเรียนโรงเรียนบ้านวังขอนเข้าสอบธรรมศึกษา ชั้นตรี ณ สนามสอบโรงเรียนวังโป่งพิทยาคม มีนักเรียนเข้าสอบจำนวน 18 คน......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :กาญจนา ร.ร.บ้านวังขอน
หัวข้อข่าว : ประชุมกรรมการสถานศึกษา

     เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เวลา 16.00 น. โรงเรียนบ้านวังขอนประชุมกรรมการสถานศึกษา เพื่อขอความเห็นชอบการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2561......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :กาญจนา ร.ร.บ้านวังขอน
หัวข้อข่าว : ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

     เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. โรงเรียนบ้านวังขอน จัดประชุมผู้ปกครองเพื่อรายงานผลการจัดกิจกรรมของโรงเรียนและมอบอุปกรณ์เรียนฟรี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังหิน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านวังหินจัดสอบธรรมศึกษา

     เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐โรงเรียนบ้านวังหิน และโรงเรียนบ้านใหม่วังตะเคียน ได้มีการจัดสอบธรรมศึกษาชั้น ตรี, โท, เอก ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านวังหิน การดำเนินการสอบในครั้งนี้ได้ล......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :กรุณา รร.บ้านปากน้ำ
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านปากน้ำ เป็นสนามสอบธรรมศึกษา

     เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนบ้านปากน้ำ ได้มีการสอบธรรมศึกษาชั้น ตรี, โท, เอก ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านปากน้ำ การดำเนินการสอบในครั้งนี้ได้ลุล่วงไปด้วยดี......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :กรุณา รร.บ้านปากน้ำ
หัวข้อข่าว : ดร.อำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ได้ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านปากน้ำ

     เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ดร.อำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ได้ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยได้สนทนาซักถามปัญหาและความต้องการของโรงเรียนใน......
อ่านข่าวต่อ....
วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม
หัวข้อข่าว : การนิเทศเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนโดยศน.ธงชัย วงศ์กาอินทร์

     นายธงชัย วงศ์กาอินทร์ ศึกษานิเทศก์ สพป.พช.1 ได้ออกนิเทศการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2560 ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.-11.30 น. ได้นิเทศและเยี......
อ่านข่าวต่อ....
วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านบง
หัวข้อข่าว : ศึกษานิเทศน์สพป.พช.1 ศน.กาญจนา นิเทศน์ติดตามการจัดการเรียนการสอนนักเรียนระดับอนุบาลและระดับประถมโรงเรียนบ้านบง

     วันพุธที่ 8 พ.ย. 2560 ศึกษานิเทศน์สพป.พช.1 ศน.กาญจนา มาดูงานการจัดการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล และระดับชั้นประถมศึกษาโรงเรียนบ้านบง โดยมีผอ.แล จันทโขติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบงให......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ 1/20 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
69 หมู่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก สะเดียง เมือง เพชรบูรณ์
056-737080 , 056-737083

@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง สพม.36 V12-01-2560