สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1           
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 1 ท่าน ผู้เข้าชม 10966  ครั้ง

วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังขอน
หัวข้อข่าว : การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติ ผู้อำนวยการสถานศึกษา

     เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 โรงเรียนบ้านวังขอนได้ต้อนรับคณะกรรมการที่ปรึกษาในการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยมี ผอ.ชัยพร หาพุทธา ผอ.ทวีศักดิ์ เดชสอง......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังขอน
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันอำลาสถาบัน

     วันที่ 22 มีนาคม 2560 โรงเรียนบ้านวังขอนจัดกิจกรรมวันอำลาสถาบัน ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2559 ......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังขอน
หัวข้อข่าว : พิธีมอบใบประกาศนียบัตร โครงการครู D.A.R.E.

     วันที่ 23 มีนาคม 2560 นักเรียนโรงเรียนบ้านวังขอน รับมอบใบประกาศนียบัตร โครงการ ครู D.A.R.E. แห่งประเทศไทย จากสถานีตำรวจภูธรอำเภอวังโป่ง โดยทีผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรวังโป่งเป็นผู้มอ......
อ่านข่าวต่อ....
วันพุธที่ 22 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :กรุณา
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านปากน้ำจัดกิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษ English camp

     เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 โรงเรียนบ้านปากน้ำได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษ English camp ขึ้น ณ โรงเรียนบ้านปากน้ำ เพื่อพัฒนาศักยภาพทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ในด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ......
อ่านข่าวต่อ....
วันพุธที่ 22 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังหิน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านวังหิน ลูกเสืออาสา กกต.

      สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกับโรงเรียนบ้านวังหินได้จัดฝึกอบรมวิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสืออาสา กกต.เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย รุ่นที่ ๓/๒๕๖......
อ่านข่าวต่อ....
วันพุธที่ 22 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังหิน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านวังหิน วังหินวิชาการ เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้ ๒๐๑๗

     เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนบ้านวังหินได้จัดงานวังหินวิชาการ เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้ ๒๐๑๗ โดยได้รับเกียรติจาก นายชาญณรงค์ ฐานะวิจิตร รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธานเ......
อ่านข่าวต่อ....
วันพุธที่ 22 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังหิน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านวังหิน กีฬากีฑานักเรียน อำเภอวังโป่ง

     โรงเรียนบ้านวังหินเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา-กีฑานักเรียนต้านยาเสพติดอำเภอวังโป่ง ณ สนามรร.บ้านวังศาล ระหว่างวันที่ 9-10 มีนาคม 2560 ได้รับเกียรติจาก นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ รอง ผอ.สพป.พช......
อ่านข่าวต่อ....
วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านตะเบาะ
หัวข้อข่าว : กีฬานักเรียนสัมพันธ์ กลุ่มเอราวัณตาดหมอกประจำปี 2559 เอราวัณเกมส์ครั้งที่ 4 ณ สนากีฬาโรงเรียนบ้านตะเบาะ

     เมื่อวันที่ 14-15 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมาได้มีกิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนสัมพันธ์ กลุ่มเอราวัณตาดหมอกประจำปี 2559 เอราวัณเกมส์ครั้งที่ 4 ณ สนากีฬาโรงเรียนบ้านตะเบาะ จัดขึ้นเพื่อให้นัก......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังขอน
หัวข้อข่าว : เยี่ยมบ้านนักเรียน

      เมื่อ 14 มีนาคม 2560 นางกาญจนา สุกาญจนรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังขอน อ.วังโป่งได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อคัดกรองนักเรียนยากจนเพื่อรับทราบความเป็นอยู่ของนักเรียนและได้......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังขอน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านวังขอน อ.วังโป่ง ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่

     เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านวังขอน นำโดย นางกาญจนา สุกาญจนรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นำนักเรียนและคณะครูทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ สวนสัตว์บ......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านบง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านบงเข้าร่วมกีฬากลุ่มเอราวัณตาดหมอก

     วันที 14-15 มีนาคม 2560 โรงเรียนบ้านบงเข้าร่วมกีฬากลุ่มเอราวัณตาดหมอก ที่โรงเรียนบ้านตะเบาะ......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :กรุณา
หัวข้อข่าว : กลุ่มโรงเรียนเอราวัณตาดหมอก ได้จัดการแข่งขันกีฬากลุ่ม "เอราวัณเกมส์" ครั้งที่ 4

     เมื่อวันที่ 14-15 มีนาคม 2560 กลุ่มโรงเรียนเอราวัณตาดหมอก ได้จัดการแข่งขันกีฬากลุ่ม "เอราวัณเกมส์" ครั้งที่ 4 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ออกกำลังกาย ได้รู้จักการทำงานร่วมกัน มีคว......
อ่านข่าวต่อ....
วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :กรุณา
หัวข้อข่าว : ทีมงาน Big C ได้มาเยี่ยมและพูดคุยเสนอข้อมูลการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของทาง Big C

     เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2560 นางสาวกาญจนาภรณ์ เพ็ชรคง ผู้จัดการบิ๊กซี สาขาเพชรบูรณ์ และทีมงานมีนางณัฐติยา แสงเลื่อม ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ และนายวศิน จีบวง ผู้จัดการฝ่ายซ่อม......
อ่านข่าวต่อ....
วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านบง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านบง โดยผอ.แล จันทโชติผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบง มอบวุฒิบัตรให้กับบัณฑิตน้อยและนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 วันที่ 9 มีนาคม 2560

     โรงเรียนบ้านบง โดยผอ.แล จันทโชติผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบง มอบวุฒิบัตรให้กับบัณฑิตน้อยและนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 วันที่ 9 มีนาคม 2560......
อ่านข่าวต่อ....
วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านบง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านบง โดยผอ.แล จันทโชติผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบง มอบวุฒิบัตรให้กับบัณฑิตน้อยและนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 วันที่ 9 มีนาคม 2560

     ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ 1/6 ->
<< 1 2 3 4 5 6 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1


@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง สพม.36 V12-01-2560