.
 
 
 
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์

วันอังคารที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายโดยจัดพิธีถวายราชสดุดีเนื่องใน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" โดยมีลูกเสือ เนตรนารีทั้งสามเหล่า และผู้บังคับกองลูกเสือเข้าร่วมและผู้อำนวยการประดิษฐ์ โพธิกลาง เป็นประธานในพิธี


คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายได้นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการสนับสนุนให้นักเรียนบริจาคเลือดจาก สพม.๓๖ โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๖ เข้าร่วมจำนวน ๒๑ คน และ น.ส.ชนิดา จนท.พยาบาล นายภูมิพัฒน์ , ครูหอพัก 5 , น.ส.รุ่งนภา ครูหอพัก 3 ,น.ส.กัญยานี ครูหอพัก 3 เป็นผู้ดูแล


 
..