ด้วย จังหวัดเชียงรายกำหนดพิธีตานหาแม่ฟ้าหลวง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันอังคาร ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ การแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
           ด้วยโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ได้จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ โดยถือเป็นกิจกรรมที่สถานศึกษาต้องจัดเพื่อให้นักเรียน ทุกคนได้ประกอบพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษาใหม่ทุกปี อันแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีที่ศิษย์มีต่อครู ตลอดจนเป็นการแสดงออกถึงขนบธรรมเนียมประเพณีไทยที่จะต้องดำรงไว้สืบไป
 

ข่าวย่อย
          

 


ฉบับที่ 9 วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560 จำนวนผู้ใช้งาน 1 ท่าน
จำนวนผู้ชม 2161 ครั้ง Your IP Address is 54.156.90.21
          โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานครั้งที่1/2560 ในวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุม อาคารหอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก
 


          

 
          ผู้อำนวยการประดิษฐ์ โพธิกลางเป็นประธานในงานต่อต้านยาเสพติดโลก โดยได้อ่านสารคำปราศรัยท่านนายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันทร์โอชาและได้นำบุคลากร และนักเรียนกล่าวคำปฏิญาณตนประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดภายใต้คำขวัญ "ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อ แก้ปัญหายาเสพติด"
           กล่มสาระ ฯ ภาษาไทยจัดพิธีบวงสรางสักการะท่านสุนทรภู่โดยได้เชิญท่านผู้อำนวยการประดิษฐ์ โพธิกลาง คณะผู้บริหารและคณะครู นักเรียนร่วมพิธีนอกจากนี้ได้จัดป้ายนิเทศเผยแผร่ผลงานการประกวดวาดภาพตัวละครในเรื่องพระอภัยมณีและผลงานที่ได้รับรางวัลการแต่งร้อยกรอง

 

 


โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย


@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V.12-01-2560 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.36

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ ] [เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news]
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานครั้งที่1/2560 ในวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุม อาคารหอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560
ผู้อำนวยการประดิษฐ์ โพธิกลางเป็นประธานในงานต่อต้านยาเสพติดโลก โดยได้อ่านสารคำปราศรัยท่านนายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันทร์โอชาและได้นำบุคลากร และนักเรียนกล่าวคำปฏิญาณตนประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดภายใต้คำขวัญ "ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อ แก้ปัญหายาเสพติด"
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560
ด้วยโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ได้จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ โดยถือเป็นกิจกรรมที่สถานศึกษาต้องจัดเพื่อให้นักเรียน ทุกคนได้ประกอบพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษาใหม่ทุกปี อันแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีที่ศิษย์มีต่อครู ตลอดจนเป็นการแสดงออกถึงขนบธรรมเนียมประเพณีไทยที่จะต้องดำรงไว้สืบไป
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันที่ ๒ - ๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา ณ วัดพระธาตุผาเงา อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2560
กลุ่มงานต่อต้านยาเสพติดโลก จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลกประจำปี 2560 โดยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียนทุกระดับชั้นรวมพลังด้านการสูบบุหรี่ ณ หอประชุมแคแสด โดยคำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลกประจำปี 2560 คือ "บุหรี่ภัยคุกคามต่อการพัฒนา"
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2560
นางสาวต้องกมล อุปการ
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560
วันที่ 22 พ.ค.2560 มอบรางวัลคนเก่ง คนดีศรีจุฬาภรณ์ จากกลุ่มการงานอาชีพฯ ดังนี้ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือระดับม.ต้นได้รับถ้วยรางวัลและเกียรติบัตรได้แก่ 1. ด.ช. ธนกร ณัชปัญญาภรณ์ 2. ด.ช.ชินวัตร ใยแก่นจันทร์ 3. ด.ช. ณัฐวัฒน์ สิงห์คำ (รูปภาพที่1ซ้าย) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติระดับม.ต้น ได้รับถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร ได้แก่ 1. ด.ช. วุฒิกร ศรีศิริ 2. ด.ช. พรหมชัย ชูแสง (รูป 2 ขวา) รางวัลเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือระดับ ม. ปลาย ได้รับเกียรติบัตรได้แก่ 1. นายปารณ ดาวทอง 2. น.ส. กรรวี คำแดง 3. น.ส. ณัฏฐธิดา ต๊ะสาร (รูปที่3 ซ้าย) รางวัลเข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับม.ปลาย ได้รับเกียรบัตรได้แก่ 1. นายภาคิน ศิวธรรมรัตน์ 2. นายพชรพนธ์ พรหมวงศ์ 3. น.ส.นิรัดร์ยา เนตรตระกูล (รูปที่4ขวา) ครูผู้ฝึกสอน นางมนัสชนก ตามวงศ์ นายปรัชรัฏต์ ใจมา Mr. kazuki Hirata
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560
นักเรียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านหุ่นยนต์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ STEM Edudation ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ระหว่างวันที่ 8-12 พฤษภาคม 2560 นักเรียนได้รับรางวัล ดังนี้ 1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ ด.ช.ธนกร ณัชปัญญาภรณ์ ด.ช.ชินวัตร ใยแก่นจันทร์ และด.ช.ณัฐวัฒน์ สิงห์คำ 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ ด.ช.วุฒิกร ศรีศิริ และ ด.ช.พรหมชัย ชูแสง 3. รางวัลเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ นายปารณ ดาวทอง นางสาวกรรวี คำแดง และนางสาวณัฏฐธิดา ต๊ะสาร (ได้อันดับที่ 4) 4. รางวัลเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ นายภาคิน ศิวธรรมรัตน์ นางสาวนิรันดร์ยา เนตรตระกูล และนายพชรพนธ์ พรหมวงศ์
อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/2 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า