วันสันติภาพสากลและแจกริสแบนด์
 


               
          
          
 

ข่าวย่อย
          

 


ฉบับที่ 19 วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 จำนวนผู้ใช้งาน 1 ท่าน
จำนวนผู้ชม 2706 ครั้ง Your IP Address is 54.225.39.142
          รองฯปฏิพล ดำรงศุภปัญญา รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เป็นประธานในการนำคณะครู บุคลากรและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสันติภาพสากล ประจำปี 2560 ในวันที่ 21 กันยายน2560 ณ หอประชุมแคแสด โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย โดยได้อ่านสารสันติภาพและร่วมกิจกรรมสงบนิ่งและอธิษฐานเพื่อสันติภาพ
 


          

 
          
          

 

 


โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย


@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V.12-01-2560 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.36

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ ] [เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news]
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560
รองฯปฏิพล ดำรงศุภปัญญา รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เป็นประธานในการนำคณะครู บุคลากรและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสันติภาพสากล ประจำปี 2560 ในวันที่ 21 กันยายน2560 ณ หอประชุมแคแสด โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย โดยได้อ่านสารสันติภาพและร่วมกิจกรรมสงบนิ่งและอธิษฐานเพื่อสันติภาพ
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560
ในวันที่ 14 ก.ย. 2560 นายประดิษฐ์ โพธิกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย นำคณะผู้บริหารและครู ต้อนรับคณะจากJapan International Cooperation Agency (JICA) และสื่อมวลชล จากประเทศญี่ปุ่น ที่มาติดตามการปฏิบัติงานของอาสาสมัครในประเทศไทย และประชาสัมพันธ์โครงการขององค์กร JICA ทางโรงเรียนได้รับอาสาสมัครจากองค์กร JICA คือ Mr.Kazuki Hirata มาปฏิบัติหน้าที่ในสาขาคอมพิวเตอร์เป็นเวลา 2 ปี การมาเยี่ยมโรงเรียนขององค์กร JICA ในครั้งนี้ยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ในความร่วมมือที่จะจัดส่งอาสาสมัครมาพัฒนาบุคลากรและนักเรียนในสาขาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ต่อไป
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 13 กันยายน 2560
ในวันศุกร์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายได้จัดกิจกรรมกีฬาภายใน โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก นายประจักษ์ สีหราช รองผู้อำนวยการ สพม.36 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.36 มาเป็นประธานในพิธี
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560
ในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา สพม. ๓๖ ได้จัดโครงการผู้บริหาย วันใส่ ใส่ใจสุขภาพ ณ หอประชุม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย โดยมีผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพม.๓๖ ครูผู้รับผิดชอบบงานกิจการนักเรียนและเจ้าหน้าที่ อสม. ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพและมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพและมูลนิธิ ILSI และคลุมสาขาวิชาโภชนาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และยังได้เชิญวิทยากรนายขุนทอง คล้ายทอง วิทยากรพิเศษจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี เรื่อง การบรรยายสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนในช่วง ๑๘:๐๐ - ๒๑:๐๐ น.
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560
เมื่อวันที่ ๒๕ - ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ได้จัดอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบข้อสอบออนไลน์ PISA
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560
วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายประดิษฐ์ โพธิกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนได้นำคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ เยี่ยมชมการทำงานภายในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560
๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓:๓๐ น. นายกิจจา กล้าวิเศษ รองผู้อำนวยการโรงเรียนรักษาการ์ณราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน ได้นำคณะครู บุคลากรและนักเรียน จัดกิจกรรมพิธีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้วด้วยกระหม่อมขอเดชะ ณ หอประชุมแคแสด โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เขียงราย
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560
ผู้อำนวยการประดิษฐ์ โพธิกลาง นำตัวแทนคณะครู ม.ต้นเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนปรับปรุงหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้ ฉบับย่อระดับ ม.ต้น ประจำปีการศึกษา 2561 ของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคระหว่างวันที่ 3 - 5 สิงหาคม 2560 ณ ห้องริเวอร์แกรนด์บอลรูม โรงแรมริเวอร์ ซิตี้ อ.เมือง จ.มุกดาหาร
อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/3 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า