โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)           
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 15 ท่าน ผู้เข้าชม 4746  ครั้ง

วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด

      ผู้อำนวยการประดิษฐ์ โพธิกลางเป็นประธานในงานต่อต้านยาเสพติดโลก โดยได้อ่านสารคำปราศรัยท่านนายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันทร์โอชาและได้นำบุคลากร และนักเรียนกล่าวคำปฏิญาณตนประกาศเ......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสที่ 8 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560

     พิธีไหว้ครูและมอบกระเช้าผลไม้เยี่ยมผู้ป่วยตามโรงพยาบาลต่างๆ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย วันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เช......
อ่านข่าวต่อ....
วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ประดิษฐ์"ดอกดารารัตน์"ดอกไม้จันทน์

     ด้วย คณะกรรมการสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๐ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณรวมทั้งถวายความจงรักภักดี และถวายความอาลัยสูงสุด ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็......
อ่านข่าวต่อ....
วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ค่ายพัฒนาคุณธรรม

     โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันที่ ๒ - ๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา ณ วัดพระธาตุผาเงา อำเภอ......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : วันงดสูบบุหรี่โลก

     กลุ่มงานต่อต้านยาเสพติดโลก จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลกประจำปี 2560 โดยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียนทุกระดับชั้นรวมพลังด้านการสูบบุหรี่ ณ หอประชุมแคแสด โดยคำขวัญวันงด......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : นายประดิษฐ์ โพธิกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย นำตัวแทนคณะครูเข้าร่วมอบรม "ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคอย่างยั่งยืน"

     นายประดิษฐ์ โพธิกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย นำตัวแทนคณะครูเข้าร่วมอบรม "ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคอย่างยั่งยืน" ในระหว่า......
อ่านข่าวต่อ....
วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : มอบรางวัล คนเก่งคนดี ศรีจุฬาภรณ์

     วันที่ 23 พ.ค. 2560 มอบรางวัล คนเก่ง คนดี ศรีจุฬาภรณ์ จากกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ประเทศ สิงคโปร์ มีโครงงานเข้าร่วมการแ......
อ่านข่าวต่อ....
วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : มอบรางวัลคนเก่ง คนดีศรีจุฬาภรณ์

      วันที่ 22 พ.ค.2560 มอบรางวัลคนเก่ง คนดีศรีจุฬาภรณ์ จากกลุ่มการงานอาชีพฯ ดังนี้ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือระดับม.ต้นได้รับถ้วยรางวัลและเกียรติบัตรได้แก่ 1. ......
อ่านข่าวต่อ....
วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : คณะครู ได้เข้าร่วมพิธีพิธีบำเพ็ญกุศลถวายถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

     นายณรงค์ เรืองวิลัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย และคณะครู ได้เข้าร่วมพิธีพิธีบำเพ็ญกุศลถวายถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรแล......
อ่านข่าวต่อ....
วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนำคณะเข้าเยี่ยมโรงเรียน

     วันที่ 24 พ.ค. 2560 ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนำคณะทำงานโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนของครูมัธยมในจังหวัดเชียงรายเข้าเยี่ยมโรงเรียนและติดตามผลการดำเนินโครงการฯโ......
อ่านข่าวต่อ....
วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ผอ.ประดิษฐ์ โพธิกลาง รับรางวัล O-NET

      วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา ผอ.ประดิษฐ์ โพธิกลาง เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2560 และได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตรประจำปีการศึกษา 2559 โดยได้รับ 1. โล่รางวัลโรงเรียน......
อ่านข่าวต่อ....
วันอังคารที่ 7 มกราคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย_เชียงราย
หัวข้อข่าว : กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560

     โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ได้จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ในวันที่ 7 มกราคม 2560 ณ ลานเกียรติยศ โดยมีรองฯกิจจา กล้าวิเศษ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรี......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : เนื่องด้วยระบบแม่ข่าย SERVER เกิดปัญหาทำให้ข้อมูลหายทั้งหมด

     เนื่องด้วยระบบแม่ข่าย SERVER เกิดปัญหาด้านอุปกรณ์บันทึกข้อมูล ซึ่งไม่สามารถกู้ข้อมูลได้ จึงทำให้ข้อมูลในแม่ข่าย Server หายทั้งหมด ดังนั้นจึงขอแจ้งให้สมาชิกเครือข่ายข่าวการศึกษา E-network......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/2
<< 1 2 >>

[เข้าสู่ระบบ] โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)


@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง สพม.36 V12-01-2560