โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)           
[เข้าสู่ระบบ] [สมัครสมาชิก]
จำนวนผู้ใช้งาน 1 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 4733  ครั้ง
วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560
ส่งข่าวโดย: ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ผู้บริหารวัยใสใส่ใจสุขภาพ สร้างแรงบันดาลใจ

           ในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา สพม. ๓๖ ได้จัดโครงการผู้บริหาย วันใส่ ใส่ใจสุขภาพ ณ หอประชุม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย โดยมีผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพม.๓๖ ครูผู้รับผิดชอบบงานกิจการนักเรียนและเจ้าหน้าที่ อสม. ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพและมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพและมูลนิธิ ILSI และคลุมสาขาวิชาโภชนาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และยังได้เชิญวิทยากรนายขุนทอง คล้ายทอง วิทยากรพิเศษจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี เรื่อง การบรรยายสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนในช่วง ๑๘:๐๐ - ๒๑:๐๐ น.

[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ปิดหน้าจอนี้ ปิดหน้าจอนี้]
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)


@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง สพม.36 V12-01-2560