โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)           
[เข้าสู่ระบบ] [สมัครสมาชิก]
จำนวนผู้ใช้งาน 11 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 4742  ครั้ง
วันพฤหัสที่ 8 มิถุนายน 2560
ส่งข่าวโดย: ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560

          พิธีไหว้ครูและมอบกระเช้าผลไม้เยี่ยมผู้ป่วยตามโรงพยาบาลต่างๆ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย วันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ได้จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ หอประชุมแคแสด โดย นายประดิษฐ์ โพธิกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ในการนี้เพื่อให้นักเรียนได้แสดงถึงความเคารพ ความกตัญญูกตเวที ระลึกถึงพระคุณของครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา รวมทั้งเป็นการร่วมอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามให้คงมีสืบไป ต่อมาในช่วงบ่าย วันเดียวกันนี้ นายกิจจา กล้าวิเศษ รองผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูและคณะกรรมการนักเรียนได้นำกระเช้าผลไม้จากกิจกรรมวันไหว้ครู ไปมอบให้ผู้ป่วยตามโรงพยาบาลต่างๆ (โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์, โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์, โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช, โรงพยาบาลโอเวอร์บรู๊ค และ โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย จัดพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย จัดพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยนายกิจจา กล้าวิเศษ รองผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ร่วมกันหล่อเทียนจำนำพรรษา ณ บริเวณลานหน้าสหกรณ์ร้านค้า เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐

[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ปิดหน้าจอนี้ ปิดหน้าจอนี้]
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)


@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง สพม.36 V12-01-2560