สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3           
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 26 ท่าน ผู้เข้าชม 12153  ครั้ง

วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเจาะกือแย
หัวข้อข่าว : กิจกรรม "บำเพ็ญประโยชน์ ต้อนรับเดือนรอมฎอน" โรงเรียนบ้านเจาะกือแย

     เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านเจาะกือแย นำนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ไปบำเพ็ญประโยชน์ ต้อนรับเดือนรอมฎอน ที่มัสยิดฮูแตปาเซและม......
อ่านข่าวต่อ....
วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพระราชประสงค์บ้านทรายขาว
หัวข้อข่าว : กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชนและกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 1/2560

     เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 นำโดย นายนิรัน ดะแซ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระราชประสงค์บ้านทรายขาว และคณะครู ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมสัมพันธ์ชุมชนและกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีก......
อ่านข่าวต่อ....
วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านน้ำดำ
หัวข้อข่าว : กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2560

     เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนบ้านน้ำดำ นำโดยนางฮายาตี ดะแซ ผอ.รร.บ้านน้ำดำ ได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ และมีส่วนร่วมกิ......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านน้ำดำ
หัวข้อข่าว : โครงการเยาวชนไทยหัวใจสะอาด

     เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นักเรียนชั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านน้ำดำ ได้เข้าร่วมโครงการเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาด ในตอน เยาวชนทุ่งยางแดงช่อสะอาด ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จัดโดยสภาเด็กแล......
อ่านข่าวต่อ....
วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพระราชประสงค์บ้านทรายขาว
หัวข้อข่าว : กิจกรรม"Big Cleaning Day"โรงเรียนพระราชประสงค์บ้านทรายขาว

     เมื่อวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 นายนิรัน ดะแซ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระราชประสงค์บ้านทรายขาว พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนได้ร่วมกันจัดกิจกรรม "ฺBig Cleaning Day" เพื่อให้เกิดบรรยากาศที่น่า......
อ่านข่าวต่อ....
วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านน้ำดำ
หัวข้อข่าว : ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

     เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนบ้านน้ำดำ นำโดย นางฮายาตี ดะแซ ผอ.รร.บ้านน้ำดำ ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ประเด็นสำคัญของกิจกรรม......
อ่านข่าวต่อ....
อาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่าม่วง
หัวข้อข่าว : ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้บริหารและครูแกนนำโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

      วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2560 นายเจะอาแซ เปาะแต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าม่วง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 ได้เข้าร่วมอบรมกับคณะครูของโรงเรียนบ้านป่าม่วง ในหั......
อ่านข่าวต่อ....
อาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านตือเบาะ
หัวข้อข่าว : อบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพและจิตวิญญาณความเป็นครูในศตวรรษที่ 21 ตามนโยบายการจัดการศึกษาไทยในยุค Thailand 4.0

     เมื่อวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2560 นายอดินันท์ มาหามะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตือเบาะและคณะครู ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพและจิตวิญญาณความเป็นครูในศตวรรษที่ 21 ตามนโยบายการจ......
อ่านข่าวต่อ....
อาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านตือเบาะ
หัวข้อข่าว : โครงการอบรมจินตคณิต

     เมื่อวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2560 นายอดินันท์ มาหามะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตือเบาะ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการอบรมจินตคณิต โดยสถาบันไดมอนด์ เบรน จินตค......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่าม่วง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน

      วันที่ 19 พ.ค. 2560 โรงเรียนบ้านป่าม่วง ได้จัดกิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 โดยได้จำลองการจัดการเลือกตั้งให้มีความเหมือนกับการเลือกตั้งจริง เพื่อให้นักเรีย......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่าม่วง
หัวข้อข่าว : นิเทศเยี่ยมเยือนโรงเรียนบ้านป่าม่วง

      วันที่ 16 พ.ค. 2560 โรงเรียนบ้านป่าม่วง นำโดย นายเจะอาแซ เปาะแต ได้ให้การต้อนรับ ศน. สิริกาญจน์ ที่ได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียน เนื่องในโอกาสเปิดภาคเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560 และ ได้ให้ขว......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่าม่วง
หัวข้อข่าว : ประชุมผู้ปกครองนักเรียนในระดับประถม

     วันที่ 12 พ.ค. 2560 โรงเรียนบ้านป่าม่วง นำโดย นายเจะอาแซ เปาะแต ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนในระดับประถมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2560 และชี้แจงแนวทางในการดำเนิน......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่าม่วง
หัวข้อข่าว : ประชุมผู้ปกครองนักเรียนในระดับอนุบาล

      วันที่ 11 พ.ค. 2560 โรงเรียนบ้านป่าม่วง นำโดย นายเจะอาแซ เปาะแต ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนในระดับอนุบาลเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2560......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่าม่วง
หัวข้อข่าว : กิจกรรม Big Cleaning Day

      เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนบ้านป่าม่วง นำโดย นายเจะอาแซ เปาะแต ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อความสะอาดเรียบร้อยของโรงเรียนในการต้อนรับการเปิดภาคเรียนใหม่ปีการศึกษา 2560......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่าม่วง
หัวข้อข่าว : ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา 1/2560

      10 พ.ค.60 โรงเรียนบ้านป่าม่วง นำโดย นายเจะอาแซ เปาะแต ได้จัดประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/11 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3


@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง สพม.36 V12-01-2560