สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3           
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 23 ท่าน ผู้เข้าชม 12150  ครั้ง

วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดโบกขรณี
หัวข้อข่าว : กิจกรรมดนตรีบรรเลงเพลงชาติ

     เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ 2560 นายภานุวัฒน์ สิ้นกั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโบกขรณี นำนักเรียนที่ฝึกซ้อมการบรรเลงเพลงชาติจากกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของนักเรียนมาบรรเลงเพ......
อ่านข่าวต่อ....
อาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพระราชประสงค์บ้านทรายขาว
หัวข้อข่าว : กิจกรรม"เยี่ยมบ้านนักเรียนประจำภาคเรียนที่1/2560

     เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 นายนิรัน ดะแซ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระราชประสงค์บ้านทรายขาว พร้อมด้วยคณะครูทุกคน ได้จัดกิจกรรม"เยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2560 โดยคร......
อ่านข่าวต่อ....
อาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพระราชประสงค์บ้านทรายขาว
หัวข้อข่าว : ต้อนรับวันฮารีรายอ อีดิลฟิตรี 1438

     เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 นายนิรัน ดะแซ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระราชประสงค์บ้านทรายขาว พร้อมด้วยคณะครูทุกคน ได้จัดกิจกรรม"ต้อนรับวันฮารีรายอ อีดิลฟิตรี 1438" ณ โรงเรียนพระราชประสง......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านน้ำดำ
หัวข้อข่าว : กิจกรรเอี๊ยะติกาฟ

     เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 โรงเรียนบ้านน้ำดำ นำโดยนางฮายาตี ดะแซ ผอ.รร.บ้านน้ำดำ ได้จัดกิจกรรมเอี๊ยะติกาฟตามโครงการส่งเสริมหลักสูตรอิสลามศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ณ มัสยิดอัลฟัจรี......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านพิเทน(วันครู2502)
หัวข้อข่าว : กิจกรรมรอมฎอนการีม ปี 60

     นายอะห์มัด เจ๊ะดาโอะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพิเทน(วันครู2502) พร้อมคณะครูทุกคนได้จัดกิจกรรมรอมฎอนการีม ปี 60 ณ โรงเรียนบ้านพิเทน(วันครู2502) เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 เพื่อให้ผู้ปกครอง......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านน้ำดำ
หัวข้อข่าว : โครงการสัมพันธ์ชุมชน "รอมฎอนกับการดูแลบุตรหลาน"

     เมื่อ 15 มิ.ย.60 รร.บ้านน้ำดำ ได้จัดโครงการสัมพันธ์ชุมชน โดยมีกิจกรรมบรรยายธรรมในหัวข้อ "รอมฎอนกับการดูแลบุตรหลาน"วิทยากรบรรยาย เป็นอาจารย์จากมหาวิทยาลัยฟาฏอนี และกิจกรรมพบปะ......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนบ้านมะนังดาลำ
หัวข้อข่าว : อาเซียนศึกษาของโรงเรียนชุมชนบ้านมะนังดาลำ

     อาเซียนศึกษาของโรงเรียนชุมชนบ้านมะนังดาลำซึ่งเป็นศูนย์อาเซียนของสพป.ปัตตานี เขต 3 ทุกวันพฤัสของสัปดาห์จะจัดกิจกรรมอาเซียน สำหรับสัปดาห์นี้ให้ความรู้เกี่ยวอาหารอาเซียนซึ่ง......
อ่านข่าวต่อ....
วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านตือเบาะ
หัวข้อข่าว : โครงการโรงเรียนปลอดยาเสพติด

     เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 โรงเรียนบ้านตือเบาะได้จัดโครงการโรงเรียนปลอดยาเสพติดในโรงเรียน โดยครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพิเทน มาเป็นวิทยากรให้ควา......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านตือเบาะ
หัวข้อข่าว : โครงการประชาธิปไตยโรงเรียนบ้านตือเบาะ

     โรงเรียนบ้านตือเบาะได้จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน โดยให้นักเรียนสมัครประธานสภานักเรียน รณรงค์หาคะแนนเสียง และจัดการเลือกตั้งสภานักเรียนขึ้น ในวันที่ 7 มิถุนายน ......
อ่านข่าวต่อ....
วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านพิเทน(วันครู2502)
หัวข้อข่าว : ประชุมผู้ปกครอง

     นายอะห์มัด เจ๊ะดาโอะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพิเทน (วันครู๒๕๐๒) คณะครูจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ณ โรงเรียนบ้านพิเทน(วันครู๒๕๐๒ )เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เพื่อชี้แจงนโยบายในกา......
อ่านข่าวต่อ....
วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านพิเทน(วันครู2502)
หัวข้อข่าว : กิจกรรมลกเสือบำเพ็ญประโยชน์

     นายอะห์มัด เจ๊ะดาโอะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพิเทน พร้อมคณะครูและนักเรียนได้ร่วมมือกันจัดกิจกรรม ลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ตามมัสยิดที่โรงเรียนรับบริการ เมื่อวันที่ วันที่ ๒๔ พฤ......
อ่านข่าวต่อ....
วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านตือเบาะ
หัวข้อข่าว : กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมต้อนรับเดือนรอมฎอน

     กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมต้อนรับเดือนรอมฎอน วันที่ 5 มิถุนายน 2560 โดยการนำของนาย อดินันท์ มาหามะ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านตือเบาะ ได้นำข้าวสาร 3 กระสอบ อินทผา......
อ่านข่าวต่อ....
วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านตือเบาะ
หัวข้อข่าว : กิจกรรมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ช่วงเดือนรอมฎอน

     กิจกรรมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ช่วงเดือนรอมฎอน วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 นายอดินันท์ มาหามะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตือเบาะ มอบหมายให้คณะครู และบุคลากรทางการศึกษานำลูกเลือ-เนตนารีสำรอ......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านน้ำดำ
หัวข้อข่าว : การส่งเสริมให้ลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ช่วงเดือนรอมฎอน

     เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนบ้านน้ำดำ นำโดยนางฮายาตี ดะแซ ผอ.รร.บ้านน้ำดำ ได้จัดกิจกรรมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์โดยร่วมกันทำความสะอาดมัสยิดในพื้นใกล้เคียงโรงเรียนเพื่อเต......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนบ้านมะนังดาลำ
หัวข้อข่าว : Big Cleaning Day โรงเรียนชุมชนบ้านมะนังดาลำ

     กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ Big Cleaning Day โรงเรียนชุมชนบ้านมะนังดาลำ ได้จัดกิจกรรม ลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ โดย ผู้อำนวยการอุไบดิลละห์ เมซา พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร กรรมการสถานศึกษาและนักเร......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/11 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3


@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง สพม.36 V12-01-2560