สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3           
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 1 ท่าน ผู้เข้าชม 4684  ครั้ง

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านน้ำดำ
หัวข้อข่าว : กิจกรรมพัฒนาโรงเรียนก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐

     เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนบ้านน้ำดำ ได้จัดกิจกรรมพัฒนาโรงเรียนก่อนเปิดภาคเรียน โดยได้ทำความสะอาดห้องเรียนและสถานที่ต่างๆในโรงเรียน ทางโรงเรียนบ้านน้ำดำได้รับความ......
อ่านข่าวต่อ....
วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพระราชประสงค์บ้านทรายขาว
หัวข้อข่าว : อบรมการพัฒนาศักยภาพและจิตวิญญาณความเป็นครูในศตวรรษที่ 21

     เมื่อวันที่14-15 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนพระราชประสงค์บ้านทรายขาว นำทีมโดย ผอ.นิรัน ดะแซ พร้อมด้วยคณะครู ได้เข้าร่วม "อบรมการพัฒนาศักยภาพและจิตวิญญาณความเป็นครูในศตวรรษที่ 21 ตามนโยบา......
อ่านข่าวต่อ....
วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านน้ำดำ
หัวข้อข่าว : การอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา

     เมื่อวันที่ ๒๖-๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ โรงเรียนบ้านน้ำดำ ได้ส่งตัวแทนครูเข้าร่วมอบรมด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาในหัวข้อเรื่อง The Young Designer ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยวัตถุป......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพระราชประสงค์บ้านทรายขาว
หัวข้อข่าว : กิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียน

     เมื่อวันที่31 มีนาคม 2560 นายนิรัน ดะแซ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระราชประสงค์บ้านทรายขาว พร้อมด้วยคณะครู ได้จัดกิจกรรม"เปิดรั้วโรงเรียน"ประจำปีการศึกษา 2559 ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านน้ำดำ
หัวข้อข่าว : กิจกรรมคาราวานแนะแนวการศึกษาและอาชีพในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

     เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนบ้านน้ำดำ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมคาราวานแนะแนวการศึกษาและอาชีพในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ โรงแรมซีเอส จังหวัดปัตตานีโดยกิจกรรมดัง......
อ่านข่าวต่อ....
วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพระราชประสงค์บ้านทรายขาว
หัวข้อข่าว : กิจกรรม"ค่ายเพิ่มเวลารู้"

     เมื่อวันที่10 มีนาคม 2560 โรงเรียนพระราชประสงค์บ้านทรายขาว นำทีมโดย ผอ.นิรัน ดะแซ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "ค่ายเพิ่มเวลารู้"ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ......
อ่านข่าวต่อ....
วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านตือเบาะ
หัวข้อข่าว : กิจกรรมประชุมพบปะผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2559

     นายอดินันท์ มาหามะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตือเบาะพร้อมด้วยคณะครู ได้จัดกิจกรรมประชุมพบปะผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ วันพฤหัสบดี ที่ 2 เดือน มีนาคม พ......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านน้ำดำ
หัวข้อข่าว : กิจกรรมปันผลสหกรณ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

     เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โรงเรียนบ้านน้ำดำ นำทีมโดย ผอ.ฮายาตี ดะแซ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปันผลสหกรณ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยวัตถุประสงค์ของกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้......
อ่านข่าวต่อ....
วันพุธที่ 1 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านพิเทน(วันครู2502)
หัวข้อข่าว : การสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ป.2ป.4 และ ป.5

     วันนี้ วันที่ 1 มีนาคม 2560 นายวิศิษฐิ์ พิทักษ์ลาวัลย์ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 มาเยี่ยมโรงเรียนบ้านพิเทน(วันครู2502)ในการสอบกลางของชั้นประถมศึกษาปีท 2,4......
อ่านข่าวต่อ....
วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านตือเบาะ
หัวข้อข่าว : กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตนารีสำรอง ประจำปีการศึกษา 2559

     วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนบ้านตือเบาะได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตนารีสำรอง ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านตือเบาะ ซึ่งในครั้งนี้ได้รับการสน......
อ่านข่าวต่อ....
วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านตือเบาะ
หัวข้อข่าว : กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตนารีสามัญ ปีการศึกษา 2559

     วันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนบ้านตือเบาะได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตนารีสามัญ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านตือเบาะ โดยในพิธีเปิดได้รับเกียร......
อ่านข่าวต่อ....
วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านพิเทน(วันครู2502)
หัวข้อข่าว : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนปีการศึกษา 2560

     นายวิศิษฐ์ พิทักษ์ลาวัลย์ เป็นประธานในพิธีเปิดในโครงการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ณ โรงเรียนบ้านพิเทน(วันครู 2502)เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อให้ลูกเสือ-เนตรนารี ได้เรียนร......
อ่านข่าวต่อ....
อาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านน้ำดำ
หัวข้อข่าว : กิจกรรมลูกเสือคุณธรรมต้านยาเสพติด

     เมื่อวันที่ ๙-๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โรงเรียนบ้านน้ำดำ นำทีมโดย ผอ.ฮายาตี ดะแซ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมลูกเสือคุณธรรมต้านยาเสพติด โดยวัตถุประสงค์ของกิจกรรมเพื่อพัฒนานักเรียนท......
อ่านข่าวต่อ....
วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านน้ำดำ
หัวข้อข่าว : การตรวจเยี่ยมติดตามประเมินความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียน

     เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น.โรงเรียนบ้านน้ำดำ นำโดย นางฮายาตี ดะแซ ผอ.รร.บ้านน้ำดำ ได้ต้อนรับนายวิศิษฐ์ พิทักษ์ลาวัลย์ รอง ผอ.สพป.ปน.3 และคณะตรวจเยี่ยมติดตามประเมินคว......
อ่านข่าวต่อ....
วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านตือเบาะ
หัวข้อข่าว : การแข่งขันจินตคณิตชิงแชมป์ภาคใต้ ปีการศึกษา 2559

     ในวันที่ 28 มกราคม 2560 ที่ผ่านมาผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนบ้านตือเบาะ ได้นำพานักเรียนเข้าร่วมแข่งขันจินตคณิตชิมแชมป์ภาคใต้ ปีการศึกษา 2559 หลักสูตร Diamond Brain ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลอ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/9 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3


@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง สพม.36 V12-01-2560