สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3           
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 20 ท่าน ผู้เข้าชม 12149  ครั้ง

วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านบาโงยือแบ็ง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

      วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนบ้านบาโงยือแบ็ง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อให้นักเรียนครู และบุคลากรทุกคนในโรงเรียนได้ตระหนักถ......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านตะบิ้ง
หัวข้อข่าว : การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

     วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายอรรถ ศรีนพจันทร์, นายต่าวนสตอพา ซือนิ และนางนิศารัตน์ ไชยวกรณ์ ได้มาประเมิน วิทยฐานะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะบิ้ง นายฮัมดี บูงอ ในเรีื่องของเศรษฐกิจพ......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านตะบิ้ง
หัวข้อข่าว : กิจกรรม : ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

     วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ หัวหน้าโครงการได้มีการรวบรวมข้อมูล เพื่อจัดทำโครงการขออนุมัติจากผู้บริหารสถานศึกษาและได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน พร้อมกับมีการประชุมคณะกรรมกา......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านตะบิ้ง
หัวข้อข่าว : โครงการ/กิจกรรม : รับนักเรียนใหม่

     *โครงการ/กิจกรรม : รับนักเรียนใหม่ ///ประชุมคณะครู เข้าสู่ขั้นตอนการดำเนินงาน คัดรายชื่อเด็กจากทะเบียนราษฎร์ที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนบ้านตะบิ้ง มีหมู่ที่๑ และหมู่ที......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านตะโละดารามัน
หัวข้อข่าว : กิจกรรม ชาวตะโละฯ "ทำดีเพื่อพ่อ"

     เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนบ้านตะโละดารามัน ตำบลตะโละดารามัน อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี ได้จัดกิจกรรม “ทำดีเพื่อพ่อ” โดยกิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย อาทิเ......
อ่านข่าวต่อ....
วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านบาโงยือรีง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านบาโงยือริงเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2560

     การรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบ้านบาโงยือริง ดำเนินการเปิดสอน 2 ระดับ คือ ระดับก่อนประถมศึกษา (ชั้นอนุบาล 3 ขวบ , อนุบาล 1 และอนุบาล 2) ระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึก......
อ่านข่าวต่อ....
วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านบาโงยือแบ็ง
หัวข้อข่าว : โครงการสัมพันธ์ชุมชน

     วันที่ 23 มิถุนายน 2560 โรงเรียนบ้านบาโงยือแบ็ง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์มีการบรรยายธรรมโดยนาย สะปียัง ซาเบ๊ะ ครูสอนศาสนา และได้มีการมอบข้าวสารแก่ผู้ที่มาร่วมงานด้วย ......
อ่านข่าวต่อ....
อาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านน้ำดำ
หัวข้อข่าว : กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เรื่องการทำส้มตำ

     เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 โรงเรียนบ้านน้ำดำ ได้จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เรื่องการทำส้มตำ โดยวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ด้านทัก......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านรังมดแดง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมการรับนักเรียน ปี 2560

      กิจกรรมการรับนักเรียน ปี 2560 เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560–3 มีนาคม 2560 การรับนักเรียนเพื่อเข้ารับการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จะรับเด็กที่มีอายุไม่น้อยกว่า 3 ปีบ......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแซะโมะ
หัวข้อข่าว : กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

     วันนี้โรงเรียนบ้านแซะโมะ ได้จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ กิจกรรมของพวกเราในวันนี้คือ การสกัดสีจากสมุนไพร เพื่อใช้แทนสีผสมอาหาร ซึ่งเป็......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านละอาร์
หัวข้อข่าว : กิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

     วันนี้โรงเรียนบ้านละอาร์ ได้จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ กิจกรรมของเราวันนี้ คือ "น้ำอัญชัน อันหวานชื่น" โดยนักเรียนได้นำดอกอัญชันที่ข......
อ่านข่าวต่อ....
วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านตือเบาะ
หัวข้อข่าว : กิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและเดินสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

     เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 นายอดินันท์ มาหามะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตือเบาะ ได้มอบหมายให้คุณครูยาการียา อาหลี และคุณครูมะตือมียี สาหะ นำลูกเสือ-เนตนารีสามัญ จำนวน 1 กอง เข้าร่วมกิ......
อ่านข่าวต่อ....
วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านตือเบาะ
หัวข้อข่าว : โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

     เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 นายอดินันท์ มาหามะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตือเบาะและคณะครู ได้จัดโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี......
อ่านข่าวต่อ....
วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดโบกขรณี
หัวข้อข่าว : ทอดผ้าป่าสามัคคีวัดโบกขรณี

     เมื่อวันที่ 19 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560 นำโดยนายภานุวัฒน์ สิ้นกั้ง คณะครู และนักเรียนที่นับถือศาสนาพุทธร่วมกันทอดผ้าป่า ป่าสามัคคี ณ วัดโบกขรณี ตำบลแป้น อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี เ......
อ่านข่าวต่อ....
วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังกะพ้อเพียรอนุสรณ์
หัวข้อข่าว : กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

     เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 นายรอซารี เจ๊ะอาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังกะพ้อ "เพียรอนุสรณ์" พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนทุกคน ได้จัดกิจกรรม"เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องใ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/11 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3


@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง สพม.36 V12-01-2560