สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3           
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 24 ท่าน ผู้เข้าชม 12151  ครั้ง

อาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านน้ำดำ
หัวข้อข่าว : กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาสลิดและกุ้งก้ามกราม

     เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนบ้านน้ำดำได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาสลิดและกุ้งก้ามกราม ณ บริเวณพรุน้ำดำ หมู่ที่ 2 บ้านบือราแง ตำบลน้ำดำ อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัด......
อ่านข่าวต่อ....
อาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านตือเบาะ
หัวข้อข่าว : โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

     เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 โดยการนำของผู้บังคับบัญชาลูกเสือกองลูกเสือโรงเรียนบ้านตือเบาะ นายยาการียา อาหลี นายมะตือมียี สาหะ นางสาวอามีเนาะ มะ นางสาวมัสนะห์ เจะยอ และนางสาวซากีย๊......
อ่านข่าวต่อ....
อาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านตือเบาะ
หัวข้อข่าว : ตือเบาะเกมส์

     เมื่อวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2560 โดยการนำของนายอดินันท์ มาหามะ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านตือเบาะได้จัดกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน(ตือเบาะเกมส์) โดยจัดกิจกรรมทั้ง......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านปลักแตน
หัวข้อข่าว : กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ

     ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนบ้านปลักแตนได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ Big Cleaning Day เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านละอาร์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านละอาร์ร่วมโครงการบ้านปลาปะการังเทียมฯ ณ หาดวาสุกรี

     เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนบ้านละอาร์ได้นำเด็กนักเรียน ชั้นป.6 เข้าร่วมโครงการบ้านปลาปะการังเทียมและฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเล เฉลิมพระเกียรติ 65พรรษา ณ หาดวาสุกรี อ.สายบุรี ......
อ่านข่าวต่อ....
วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านตือเบาะ
หัวข้อข่าว : กิจกรรมนักเรียนตือเบาะสุขภาพปากฟันดี

     เมื่อวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนบ้านตือเบาะได้จัดกิจกรรมนักเรียนตือเบาะสุขภาพปากฟันดี โดยครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพิเทน มาให้บริการตรวจสุขภ......
อ่านข่าวต่อ....
วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านน้ำดำ
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านน้ำดำได้รับมอบสมุดวาดภาพระบายสีพร้อมด้วยสีไม้จากหน่วยงาน นพค.44

     เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนบ้านน้ำดำได้รับมอบสมุดวาดภาพระบายสีพร้อมด้วยสีไม้จากหน่วยงาน นพค.44 โดยมอบให้นักเรียนในระดับชั้นอนุบาลเพื่อเป็นการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านแก่......
อ่านข่าวต่อ....
วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านน้ำดำ
หัวข้อข่าว : โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตป้องกันยาเสพติดนักเรียนแกนนำ "พลังเด็กไทยหยุดยั้งภัยยาเสพติด"

     เมื่อวันที่ 21-23 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนบ้านน้ำดำได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน 20 คน เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตป้องกันยาเสพติดนักเรียนแกนนำ "พลังเด็กไทยหยุดยั้งภ......
อ่านข่าวต่อ....
วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านน้ำดำ
หัวข้อข่าว : วัยใสต้านภัยบุหรี่และยาเสพติด

     เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนบ้านน้ำดำร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำดำ ได้จัดอบรมในหัวข้อ "วัยใสต้านภัยบุหรี่และยาเสพติด" ณ อาคารละหมาดโรงเรียนบ้านน้ำดำวัตถุประ......
อ่านข่าวต่อ....
วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านน้ำดำ
หัวข้อข่าว : กิจกรรมกีฬาสีประจำปี 2560

     เมื่อวันที่ 18-21 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนบ้านน้ำดำ นำทีมโดย ผอ.ฮายาตี ดะแซ ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีสานสัมพันธ์ ประจำปี 2560 โดยมีนายวายา วาแม็ง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานใ......
อ่านข่าวต่อ....
อาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านรังมดแดง
หัวข้อข่าว : กิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

      กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4-6 โรงเรียนบ้านรังมดแดง จัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลักสูตรการทำปลาแห้ง การทำปลาแห้งเป็นการถนอมอาหาร หรือการ......
อ่านข่าวต่อ....
อาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านรังมดแดง
หัวข้อข่าว : กิจกรรม “รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด”

      โรงเรียนบ้านรังมดแดงได้จัดกิจกรรม “รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด” เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก(26 มิถุนายน) ประจำปีการศึกษา 2560 โดยผู้บริหารสถานศึกษาได้อ่านสารของรัฐมนตรีว่าการกร......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเจาะกือแย
หัวข้อข่าว : ธนาคารโรงเรียนบ้านเจาะกือแย

     เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 นายอามาน เจ๊ะแม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเจาะกือแย คณะครูและนักเรียน ได้ใช้บริการการรับ-ผากเงินกับธนาคารโรงเรียนซึงเป็นนโยบายการเดินตามรอยพ่อ สานต่อกา......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดถัมภาวาส
หัวข้อข่าว : รณรงค์ยาเสพติด

     เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนชุมชนวัดถัมภาวาส (เสาร์อุทิศ) ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติดซึ่งมีการให้ความรู้แก่นักเรียน โดยคุณครู และครู D.A.R.E จาก สภอ.สายบุรี มีการจัดบอร์ด......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านพิเทน(วันครู2502)
หัวข้อข่าว : กีฬาสีภายใน ปี 60

     ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพิเทน(วันครู2502)พร้อมคณะครูทุกท่านได้จัดกิจกรรมกีฬาภายในโรงเรียนขึ้น ณ โรงเรียนบ้านพิเทน(วันครู2502) เมื่อวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2560 เพื่อให้นักเรียนได้เล่นกีฬาและ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/11 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3


@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง สพม.36 V12-01-2560