สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3           
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 8 ท่าน ผู้เข้าชม 4689  ครั้ง

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านละอาร์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านละอาร์ร่วมโครงการบ้านปลาปะการังเทียมฯ ณ หาดวาสุกรี

     เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนบ้านละอาร์ได้นำเด็กนักเรียน ชั้นป.6 เข้าร่วมโครงการบ้านปลาปะการังเทียมและฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเล เฉลิมพระเกียรติ 65พรรษา ณ หาดวาสุกรี อ.สายบุรี ......
อ่านข่าวต่อ....
วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านตือเบาะ
หัวข้อข่าว : กิจกรรมนักเรียนตือเบาะสุขภาพปากฟันดี

     เมื่อวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนบ้านตือเบาะได้จัดกิจกรรมนักเรียนตือเบาะสุขภาพปากฟันดี โดยครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพิเทน มาให้บริการตรวจสุขภ......
อ่านข่าวต่อ....
วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านน้ำดำ
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านน้ำดำได้รับมอบสมุดวาดภาพระบายสีพร้อมด้วยสีไม้จากหน่วยงาน นพค.44

     เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนบ้านน้ำดำได้รับมอบสมุดวาดภาพระบายสีพร้อมด้วยสีไม้จากหน่วยงาน นพค.44 โดยมอบให้นักเรียนในระดับชั้นอนุบาลเพื่อเป็นการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านแก่......
อ่านข่าวต่อ....
วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านน้ำดำ
หัวข้อข่าว : โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตป้องกันยาเสพติดนักเรียนแกนนำ "พลังเด็กไทยหยุดยั้งภัยยาเสพติด"

     เมื่อวันที่ 21-23 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนบ้านน้ำดำได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน 20 คน เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตป้องกันยาเสพติดนักเรียนแกนนำ "พลังเด็กไทยหยุดยั้งภ......
อ่านข่าวต่อ....
วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านน้ำดำ
หัวข้อข่าว : วัยใสต้านภัยบุหรี่และยาเสพติด

     เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนบ้านน้ำดำร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำดำ ได้จัดอบรมในหัวข้อ "วัยใสต้านภัยบุหรี่และยาเสพติด" ณ อาคารละหมาดโรงเรียนบ้านน้ำดำวัตถุประ......
อ่านข่าวต่อ....
วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านน้ำดำ
หัวข้อข่าว : กิจกรรมกีฬาสีประจำปี 2560

     เมื่อวันที่ 18-21 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนบ้านน้ำดำ นำทีมโดย ผอ.ฮายาตี ดะแซ ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีสานสัมพันธ์ ประจำปี 2560 โดยมีนายวายา วาแม็ง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานใ......
อ่านข่าวต่อ....
อาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านรังมดแดง
หัวข้อข่าว : กิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

      กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4-6 โรงเรียนบ้านรังมดแดง จัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลักสูตรการทำปลาแห้ง การทำปลาแห้งเป็นการถนอมอาหาร หรือการ......
อ่านข่าวต่อ....
อาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านรังมดแดง
หัวข้อข่าว : กิจกรรม “รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด”

      โรงเรียนบ้านรังมดแดงได้จัดกิจกรรม “รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด” เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก(26 มิถุนายน) ประจำปีการศึกษา 2560 โดยผู้บริหารสถานศึกษาได้อ่านสารของรัฐมนตรีว่าการกร......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเจาะกือแย
หัวข้อข่าว : ธนาคารโรงเรียนบ้านเจาะกือแย

     เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 นายอามาน เจ๊ะแม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเจาะกือแย คณะครูและนักเรียน ได้ใช้บริการการรับ-ผากเงินกับธนาคารโรงเรียนซึงเป็นนโยบายการเดินตามรอยพ่อ สานต่อกา......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดถัมภาวาส
หัวข้อข่าว : รณรงค์ยาเสพติด

     เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนชุมชนวัดถัมภาวาส (เสาร์อุทิศ) ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติดซึ่งมีการให้ความรู้แก่นักเรียน โดยคุณครู และครู D.A.R.E จาก สภอ.สายบุรี มีการจัดบอร์ด......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านพิเทน(วันครู2502)
หัวข้อข่าว : กีฬาสีภายใน ปี 60

     ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพิเทน(วันครู2502)พร้อมคณะครูทุกท่านได้จัดกิจกรรมกีฬาภายในโรงเรียนขึ้น ณ โรงเรียนบ้านพิเทน(วันครู2502) เมื่อวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2560 เพื่อให้นักเรียนได้เล่นกีฬาและ......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านบาโงยือแบ็ง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

      วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนบ้านบาโงยือแบ็ง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อให้นักเรียนครู และบุคลากรทุกคนในโรงเรียนได้ตระหนักถ......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านตะบิ้ง
หัวข้อข่าว : การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

     วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายอรรถ ศรีนพจันทร์, นายต่าวนสตอพา ซือนิ และนางนิศารัตน์ ไชยวกรณ์ ได้มาประเมิน วิทยฐานะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะบิ้ง นายฮัมดี บูงอ ในเรีื่องของเศรษฐกิจพ......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านตะบิ้ง
หัวข้อข่าว : กิจกรรม : ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

     วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ หัวหน้าโครงการได้มีการรวบรวมข้อมูล เพื่อจัดทำโครงการขออนุมัติจากผู้บริหารสถานศึกษาและได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน พร้อมกับมีการประชุมคณะกรรมกา......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านตะบิ้ง
หัวข้อข่าว : โครงการ/กิจกรรม : รับนักเรียนใหม่

     *โครงการ/กิจกรรม : รับนักเรียนใหม่ ///ประชุมคณะครู เข้าสู่ขั้นตอนการดำเนินงาน คัดรายชื่อเด็กจากทะเบียนราษฎร์ที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนบ้านตะบิ้ง มีหมู่ที่๑ และหมู่ที......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/9 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3


@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง สพม.36 V12-01-2560