สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3           
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 25 ท่าน ผู้เข้าชม 12152  ครั้ง

วันอังคารที่ 26 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านน้ำดำ
หัวข้อข่าว : น้ำดำ บำเพ็ญประโยชน์

     เมื่อวันที่ 25 กันยายน 3560 นางฮายาตี ดะแซ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำดำ พร้อมคณะครูและนักเรียนร่วมมือกันทำความสะอาด และเก็บขยะภายในบริเวณโรงเรียนบ้านน้ำดำ เพื่อสร้างความตระหนัก......
อ่านข่าวต่อ....
วันอังคารที่ 26 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนบ้านปาแดปาลัส
หัวข้อข่าว : เวทีคนเก่ง กับนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านปาแดปาลัส

     วันที่ ๒๑ กันยายน 2560 ภายใต้การบริหารงานของ นายซาการียา กูแม ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านปาแดปาลัส ได้ดำเนินกิจกรรมเวทีคนเก่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการจัดการเรียนรู้ให้......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านตะโละดารามัน
หัวข้อข่าว : “กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน”

      เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 ตะโละดารามันและโรงเรียนบ้านอุแตบือราแง ได้ร่วมจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ณ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละดือรามัน โดย......
อ่านข่าวต่อ....
วันพุธที่ 20 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านตะโละดารามัน
หัวข้อข่าว : การจัดกิจกรรม “GEN A พลังอ่านเปลี่ยนเมือง เรียนรู้ร่วมกันที่ตะโละดารามันบ้านเรา”

     “GEN A พลังอ่านเปลี่ยนเมือง เรียนรู้ร่วมกันที่ตะโละดารามันบ้านเรา” เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 นายอาฮามะ อายุ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะโละดารามัน ได้เป็นประธานปิดพิธีในกิจกรรม GEN A พลั......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านปลักแตน
หัวข้อข่าว : ร.ร.บ้านปลักแตน ได้เข้าร่วมกับทางอำเภอไม้แก่น ปล่อยพันธุ์กุ้งแช่บ๊วย จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ ตัว

     ๑๕ ก.ย. ๖๐ ร.ร.บ้านปลักแตน ได้เข้าร่วมกับทางอำเภอไม้แก่น ปล่อยพันธุ์กุ้งแช่บ๊วย จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ ตัว ตามโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีนายอดิศักดิ์......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านปลักแตน
หัวข้อข่าว : โครงการตามรอยศาสตร์พระราชา

     ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ โรงเรียนบ้านปลักแตน ได้เข้าร่วมโครงการตามรอยศาสตร์พระราชา กิจกรรมพัฒนาเด็กไทยและเยาวชนไทยเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ โรงเรียนบ้านช่องแมว อ.สาย......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านน้ำดำ
หัวข้อข่าว : โครงการตามรอยศาสตร์พระราชา กิจกรรมพัฒนาคุณภาพเด็กไทยและเยาวชนไทย : เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ค่ายสร้างสรรค์)

      เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 โรงเรียนบ้านน้ำดำ ได้นำนักเรียนแกนนำจำนวน 5 คนและครูผู้ควบคุม 1 ท่าน เข้าร่วมโครงการตามรอยศาสตร์พระราชา กิจกรรมพัฒนาคุณภาพเด็กไทยและเยาวชนไทย : เรียนรู้......
อ่านข่าวต่อ....
วันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านน้ำดำ
หัวข้อข่าว : โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

     เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 โรงเรียนบ้านน้ำดำ นำทีมโดย นางฮายาตี ดะแซ ผอ.รร.บ้านน้ำดำได้จัดกิจกรรมปลูกต้นกล้วยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนตามหลักป......
อ่านข่าวต่อ....
วันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านน้ำดำ
หัวข้อข่าว : การนิเทศติดตามการปฏิบัติงานของครูผู้ช่วย

      เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 นางฮายาตี ดะแซ ผอ.รร.บ้านน้ำดำ ได้นิเทศติดตามการปฏิบัติงานของครูผู้ช่วย ตามโครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม โดยเนื้อหาการนิเทศในครั้งนี้ประกอ......
อ่านข่าวต่อ....
วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านน้ำดำ
หัวข้อข่าว : การประชุม Video Conference ขับเคลื่อนการดำเนินงานสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพ (Work Experience) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

     เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 โรงเรียนบ้านน้ำดำนำทีมโดย นางฮายาตี ดะแซ ผอ.รร.บ้านน้ำดำ ร่วมด้วยครูแนะแนวได้เข้าร่วมการประชุม Video Conference ขับเคลื่อนการดำเนินงานสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพ (Work E......
อ่านข่าวต่อ....
วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านน้ำดำ
หัวข้อข่าว : กิจกรรม Big Cleaning Day

     เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 โรงเรียนบ้านน้ำดำ นำโดยนางฮายาตี ดะแซ ผอ.รร.บ้านน้ำดำ ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day โดยร่วมกันทำความสะอาดภายในห้องเรียนและบริเวณโดยรอบของโรงเรียนให้สะอาดและสวยง......
อ่านข่าวต่อ....
วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านน้ำดำ
หัวข้อข่าว : นวัตกรรมด้านการจัดการเรียนการสอน ด้วยวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)

     เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 โรงเรียนบ้านน้ำดำ นำทีมโดย ผอ.ฮายาตี ดะแซ ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมด้านการจัดการเรียนการสอน ด้วยวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best practices) กลุ่มสาระการเรี......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านปลักแตน
หัวข้อข่าว : น. โรงเรียนบ้านปลักแตน ร่วมกิจกรรมจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชนตำบลไทรทอง

     ๘ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. โรงเรียนบ้านปลักแตน ร่วมกิจกรรมจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชนตำบลไทรทอง ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง อำเภอไม้แก่น......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านปลักแตน
หัวข้อข่าว : Asean Festival 2017

     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านปลักแตน
หัวข้อข่าว : Asean Festival 2017

     ........
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/11 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3


@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง สพม.36 V12-01-2560