สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3           
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 17 ท่าน ผู้เข้าชม 4698  ครั้ง

วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านน้ำดำ
หัวข้อข่าว : อบรมคุณธรรม จริยธรรมประจำสัปดาห์

     เมื่อวัน ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนบ้านน้ำดำได้จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรมประจำสัปดาห์ โดยมีนายอับดุลเลาะ บนีอาดัม เป็นผู้บรรยายในหัวข้อความสำคัญของวันอีดิลอัฎฮา โดยวัตถุประสงค์ใ......
อ่านข่าวต่อ....
วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านน้ำดำ
หัวข้อข่าว : โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพแบบบูรณาการในกลุ่มเด็กประถมศึกษา

     เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 มีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลทุ่งยางแดงได้จัด "โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพแบบบูรณาการในกลุ่มเด็กประถมศึกษา" ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงเรียนบ้านน้ำดำ โดยได้ให้บริ......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
หัวข้อข่าว : นักเรียนและครูรับผิดชอบเข้ารับการปฐมนิเทศทุนการศึกษาภูมิทายาท ปีการศึกษา2560

     24/08/60 โรงเรียนบ้านตะโละไกรทองได้นำนักเรียนทุนภูมิทายาทและครูที่รับผิดชอบดูแลทุนการศึกษาภูมิทายาท ปีการศึกษา 2560 เข้ารับการปฐมนิเทศ ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านน้ำดำ
หัวข้อข่าว : กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาสลิดดอนนา

     เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 โรงเรียนบ้านน้ำดำได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาสลิดดอนนา ณ บริเวณพรุน้ำดำ หมู่ที่ 2 บ้านบือราแง ตำบลน้ำดำ อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี โดย......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านปลักแตน
หัวข้อข่าว : ประชุมกำลังพลศูนย์ปฏิบัติการอำเภอไม้แก่นและดำเนินการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุตามยุทธศาสตร์ประชาชนมีส่วนร่วม ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐

     ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. โรงเรียนบ้านปลักแตน ได้เข้าร่วมงาน ประชุมกำลังพลศูนย์ปฏิบัติการอำเภอไม้แก่นและดำเนินการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุตามยุทธศาสตร์ประชาชนมีส่วนร่วม ประจำเด......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านปลักแตน
หัวข้อข่าว : งานรำลึงคุรุวีรชนชายแดนภาคใต้ ครั้ง ที่ ๘

     โรงเรียนบ้านปลักแตน ได้เข้าร่วมงาน "งานรำลึงคุรุวีรชนชายแดนภาคใต้ ครั้ง ที่ ๘"......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านพิเทน(วันครู2502)
หัวข้อข่าว : คณะตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายภาคแดนใต้

     นายอะห์มัด เจ๊ะดาโอะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพิเทน(วันครู๒๕๐๒)พร้อมคณะครูได้ต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายภาคแดนใต้ ณ โรงเรียนบ้านพิเทน(วันครู๒๕๐......
อ่านข่าวต่อ....
วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านปลักแตน
หัวข้อข่าว : การตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

     ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. โรงเรียนบ้านปลักแตน ให้การต้อนรับคณะกรรมการการตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้......
อ่านข่าวต่อ....
อาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพระราชประสงค์บ้านทรายขาว
หัวข้อข่าว : กิจกรรม"บำเพ็ญสาธารณประโยชน์"

     เมื่อวันที่ 27 กรกฏาคม 2560 โรงเรียนพระราชประสงค์บ้านทรายขาว นำทีมโดย ผอ.นิรัน ดะแซ เป็นประธานในการจัดกิจกรรม บำเพ็ญ สาธารณประโยชน์ เพื่อรวมพลังแสดงความจงรักภักดีและถวายพระราชกุศ......
อ่านข่าวต่อ....
อาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพระราชประสงค์บ้านทรายขาว
หัวข้อข่าว : กิจกรรม"วันภาษาไทย 60"

     เมื่อวันที่ 26 กรกฏาคม 2560 โรงเรียนพระราชประสงค์บ้านทรายขาว ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยขึ้น โดยมีนายนิรัน ดะแซ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เป็นประธานกล่าวเปิดงาน "กิจกรรมวันภาษาไทย60" ท......
อ่านข่าวต่อ....
อาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพระราชประสงค์บ้านทรายขาว
หัวข้อข่าว : กีฬาสีภายในโรงเรียน 60

     นายนิรัน ดะแซ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระราชประสงค์บ้านทรายขาว และคณะครูทุกคนได้ร่วมกันจัดโครงการ "กีฬาสีภายในโรงเรียน ประจำปี2560" ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 24-27 กรกฎาคม 2560 โดยโคร......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านตือเบาะ
หัวข้อข่าว : กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “วันแม่แห่งชาติ 2560”

     เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2560 โดยการนำของนายอดินันท์ มาหามะ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะโรงเรียนบ้านตือเบาะ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “วันแม่แห่งชาติ 2560” ณ หอประชุมโรงเรียน......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านตือเบาะ
หัวข้อข่าว : โครงการกีฬานักเรียนและประชาชน “ทุ่งทองเกมส์ 60”

     เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 โดยการนำของนายอดินันท์ มาหามะ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะโรงเรียนบ้านตือเบาะ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการกีฬานักเรียนและประชาชน “ทุ่งทองเกม 60” ระหว่างว......
อ่านข่าวต่อ....
วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านน้ำดำ
หัวข้อข่าว : การแข่งขันกีฬานักเรียนและประชาชนอำเภอทุ่งยางแดง "ทุ่งทองเกมส์" ครั้งที่ 17

     เมื่อวันที่ 7-10 สิงหาคม 2560 โรงเรียนบ้านน้ำดำ นำทีมโดย ผอ.ฮายาตี ดะแซ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนและประชาชนอำเภอทุ่งยางแดง "ทุ่งทองเกมส์" ครั้งที่ 17 โดยมีนายจารุ......
อ่านข่าวต่อ....
วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านน้ำดำ
หัวข้อข่าว : กิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง

     เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 โรงเรียนบ้านน้ำดำได้นำนักเรียนจำนวน 20 คน เข้าร่วมกิจกรรมปลูกดอกดาวเรืองและดอกไม้สีเหลืองซึ่งเป็นสีประจำราชวงศ์จักรีและเป็นสีวันประสูติพระบาทสมเด็จพร......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/9 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3


@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง สพม.36 V12-01-2560