สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3           
[เข้าสู่ระบบ] [สมัครสมาชิก]
จำนวนผู้ใช้งาน 5 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 12134  ครั้ง
วันอังคารที่ 12 กันยายน 2560
ส่งข่าวโดย: โรงเรียนบ้านน้ำดำ
หัวข้อข่าว : การนิเทศติดตามการปฏิบัติงานของครูผู้ช่วย

           เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 นางฮายาตี ดะแซ ผอ.รร.บ้านน้ำดำ ได้นิเทศติดตามการปฏิบัติงานของครูผู้ช่วย ตามโครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม โดยเนื้อหาการนิเทศในครั้งนี้ประกอบด้วย การแนะนำด้านการปฏิบัติงานแก่ครูผู้ช่วยเพื่อพัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ การพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาและหาทางแก้ไขปรับปรุงสิ่งที่บกพร่อง ทั้งนี้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานของครูผู้ช่วยและเป็นการเตรียมความพร้อมครูผู้ช่วยเพื่อที่จะรับการนิเทศในครั้งต่อไป

[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ปิดหน้าจอนี้ ปิดหน้าจอนี้]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3


@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง สพม.36 V12-01-2560