สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3           
[เข้าสู่ระบบ] [สมัครสมาชิก]
จำนวนผู้ใช้งาน 15 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 12144  ครั้ง
วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560
ส่งข่าวโดย: โรงเรียนบ้านน้ำดำ
หัวข้อข่าว : นวัตกรรมด้านการจัดการเรียนการสอน ด้วยวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)

          เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 โรงเรียนบ้านน้ำดำ นำทีมโดย ผอ.ฮายาตี ดะแซ ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมด้านการจัดการเรียนการสอน ด้วยวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best practices) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกทักษะ คณิตศาสตร์ เรื่อง เรขาคณิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผู้เสนอผลงาน นางสีตีคอลีเย๊าะ เจ๊ะเง๊าะ ผลการคัดเลือกปรากฏว่าได้รับรางวัล ระดับยอดเยี่ยม กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ผลงานนวัตกรรมของโรงเรียนในฝันระดับเขตพื้นที่ประจำปี 2560

[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ปิดหน้าจอนี้ ปิดหน้าจอนี้]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3


@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง สพม.36 V12-01-2560