สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3           
[เข้าสู่ระบบ] [สมัครสมาชิก]
จำนวนผู้ใช้งาน 11 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 12140  ครั้ง


 วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560
ส่งข่าวโดย: โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
หัวข้อข่าว : เข้าร่วมประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรม BEST PRACTICE โรงเรียนในฝัน ระดับเขตพื้นที่ ประจำปี 2560

          วันนี้ ที่ 29/8/60 ทางโรงเรียนบ้านตะโละไกรทองได้เข้าร่วมประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรม BEST PRACTICE โรงเรียนในฝัน ระดับเขตพื้นที่ ประจำปี 2560 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านละหารมิตรภาพที่ 13 โดยมีครูไปร่วมนำเสนอ จำนวน 2 คน คือ 1.นางฟาดีล๊ะ แซะเฮง นำเสนอเรื่อง การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน รายวิชาสุขศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง 2.นางสาวซูใบด๊ะห์ ตะบิง นำเสนอเรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กที่มีต่อความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง

[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ปิดหน้าจอนี้ ปิดหน้าจอนี้]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3


@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง สพม.36 V12-01-2560