สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3           
[เข้าสู่ระบบ] [สมัครสมาชิก]
จำนวนผู้ใช้งาน 15 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 12145  ครั้ง
วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560
ส่งข่าวโดย: โรงเรียนบ้านน้ำดำ
หัวข้อข่าว : โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพแบบบูรณาการในกลุ่มเด็กประถมศึกษา

          เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 มีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลทุ่งยางแดงได้จัด "โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพแบบบูรณาการในกลุ่มเด็กประถมศึกษา" ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงเรียนบ้านน้ำดำ โดยได้ให้บริการแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 40 คน โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนสามารถดูแลสุขภาพช่องปากตัวเองได้ อีกทั้งเป็น การป้องกันการลุกลามของโรคในช่องปากและลดความรุนแรงของโรคให้น้อยลง ในการโรงเรียนบ้านน้ำดำ ขอขอบคุณโรงพยาบาลทุ่งยางแดงมา ณ โอกาสนี้ด้วย

[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ปิดหน้าจอนี้ ปิดหน้าจอนี้]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3


@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง สพม.36 V12-01-2560