สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3           
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 1 ท่าน ผู้เข้าชม 12177  ครั้ง

วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโต๊ะชูด
หัวข้อข่าว : แข่งขันมหกรรมวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปัตตานีเขต3

     เมื่อวันที่ 8-9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 โรงเรียนบ้านโต๊ะชูด นำโดยนายยาการียา อาแว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโต๊ะชูด ได้เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2560 จั......
อ่านข่าวต่อ....
วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :บ้านพิเทน(วันครู2502ْ)
หัวข้อข่าว : งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

     วันนี้ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพิเทน(วันครู๒๕๐๒)ได้กล่าวขอบคุณคณะครูและนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านพิเทน(วันครู๒๕๐๒) ที่เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประ......
อ่านข่าวต่อ....
วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านตือเบาะ
หัวข้อข่าว : การปฐมนิเทศภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

      เมื่อวันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตือเบาะ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 แก่นักเรียน เพื่อให้นัก......
อ่านข่าวต่อ....
วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านตือเบาะ
หัวข้อข่าว : การจัดกำลังลูกเสือ-เนตนารีและผู้บังคับบัญชาร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงฯ

      เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา นายอดินันท์ มาหามะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตือเบาะและผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ได้จัดกำลังลูกเสือ-เนตรนารีและนักเรียนจิตอาสา ไปร่วมงานพระราชพิธี......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านน้ำดำ
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านน้ำดำได้ต้อนรับนายชัยยุทธ อินฤทธิพงศ์ รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3

      เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนบ้านน้ำดำ นำทีมโดย นางฮายาตี ดะแซ ผอ.รร.บ้านน้ำดำได้ต้อนรับนายชัยยุทธ อินฤทธิพงศ์ รองผอ.สพท.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ลงพื้นที่อำเภอทุ่ง......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านน้ำดำ
หัวข้อข่าว : การประชุมคณะกรรมสภานักเรียนครั้งที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

      เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนบ้านน้ำดำ นำทีมโดย นางฮายาตี ดะแซ ผอ.รร.บ้านน้ำดำ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการสภานักเรียนครั้งที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โดยการประชุมในคร......
อ่านข่าวต่อ....
วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :บ้านพิเทน(วันครู2502ْ)
หัวข้อข่าว : การจัดกำลังลูกเสือ-เนตรนารีและผู้บังคับบัญชาร่วงานพระราชพิธีฯ

     ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และลูกเสือ-เนตรนารีโรงเรียนบ้านพิเทน(วันครู๒๕๐๒) ได้จัดกำลังลูกเสือ-เนตรนารี เข้าร่วมงานพระราชพิธี ฯ ณ ที่ว่าการอำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี เมื่อวันท......
อ่านข่าวต่อ....
วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :บ้านพิเทน(วันครู2502ْ)
หัวข้อข่าว : โครงการประชุมสัมนาผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดปัตตานี

     วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายอะห์มัด เจ๊ะดาโอะ ผู้บริหารโรงเรียนบ้านพิเทน(วันครู๒๕๐๒) ได้เข้าร่วมโครงการประชุมสัมนาผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดปัตตานี โดย สำนังา......
อ่านข่าวต่อ....
วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านมะนังยง
หัวข้อข่าว : พิธีมอบสิ่งของพระราชทานจิตอาสาเฉพาะกิจ

     วันที่ 10 ต.ค. 2560 เวลา 13.30 น. นายปรีชา ยาชะรัด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะนังยง นำนักเรียน และครู ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานจิตอาสาเฉพาะกิจ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาท ......
อ่านข่าวต่อ....
วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านรังมดแดง
หัวข้อข่าว : พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย

     เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2560 โรงเรียนบ้านรังมดแดง ได้รับบริการจากเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ณ โรงเรียนบ้านรังมดแดง เพื่อกำจัดยุงลายเพศเมียท......
อ่านข่าวต่อ....
วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านรังมดแดง
หัวข้อข่าว : ร่วมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

     เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560 นางสาวรุสนานี ลอเซ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรังมดแดง พร้อมคณะครูและนักเรียน ได้ปลูกดาวเรืองหน้าโรงเรียน เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิกุล และร่วมถวายค......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :บ้านพิเทน(วันครู2502ْ)
หัวข้อข่าว : ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา

     นายอะห์มัด เจ๊ะดาโอะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพิเทน (วันครู2502) พร้อมคณะครูและนักเรียน ได้ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ณ มัสยิดกลางปัตตานี และแหล่งศึกษาเรียนรู้ที่ใหม่ สกา......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :บ้านพิเทน(วันครู2502ْ)
หัวข้อข่าว : กิจกรรมค่ายวิชาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

     เมื่อวันที่ 2-3 ตุลาคม 2560 นายอะห์มัด เจ๊ะดาโอะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพิเทน (วันครู2502) พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ได้ร่วมมือกันจัดกิจกรรมค่ายวิชาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ โรง......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านน้ำดำ
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านน้ำดำ นำกำลังลูกเสือ-เนตรนารีและผู้บังคับบัญชาลูกเสือร่วมงานพระราชพิธีถวายพระบรมศพพระบาสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

      เมื่อวันที่ 2๖ ตุลาคม 2560 โรงเรียนบ้านน้ำดำ นำโดยนางฮายาตี ดะแซ ผอ.รร. ได้นำกำลังลูกเสือ-เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและบุคลากรโรงเรียน ร่วมกิจกรรมจิตอาสางานพระราชพิธีถวายพระ......
อ่านข่าวต่อ....
วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโคกนิบง
หัวข้อข่าว : รับมอบประกาศนียบัตรโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน(D.A.R.E)

     เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนบ้านโคกนิบง นำโดย นางมารีย๊ะ กอเสง ผอ.โรงเรียนบ้านโคกนิบง คณะครู ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรไม้แก่น ได้ร่วมเป็นเกียรติในการมอบประกาศนียบัตรแก่นักเ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ 1/11 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3


@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง สพม.36 V12-01-2560