สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3           
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 1 ท่าน ผู้เข้าชม 3497  ครั้ง

อาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านรังมดแดง
หัวข้อข่าว : กิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

      กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4-6 โรงเรียนบ้านรังมดแดง จัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลักสูตรการทำปลาแห้ง การทำปลาแห้งเป็นการถนอมอาหาร หรือการ......
อ่านข่าวต่อ....
อาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านรังมดแดง
หัวข้อข่าว : กิจกรรม “รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด”

      โรงเรียนบ้านรังมดแดงได้จัดกิจกรรม “รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด” เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก(26 มิถุนายน) ประจำปีการศึกษา 2560 โดยผู้บริหารสถานศึกษาได้อ่านสารของรัฐมนตรีว่าการกร......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเจาะกือแย
หัวข้อข่าว : ธนาคารโรงเรียนบ้านเจาะกือแย

     เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 นายอามาน เจ๊ะแม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเจาะกือแย คณะครูและนักเรียน ได้ใช้บริการการรับ-ผากเงินกับธนาคารโรงเรียนซึงเป็นนโยบายการเดินตามรอยพ่อ สานต่อกา......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดถัมภาวาส
หัวข้อข่าว : รณรงค์ยาเสพติด

     เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนชุมชนวัดถัมภาวาส (เสาร์อุทิศ) ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติดซึ่งมีการให้ความรู้แก่นักเรียน โดยคุณครู และครู D.A.R.E จาก สภอ.สายบุรี มีการจัดบอร์ด......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านพิเทน(วันครู2502)
หัวข้อข่าว : กีฬาสีภายใน ปี 60

     ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพิเทน(วันครู2502)พร้อมคณะครูทุกท่านได้จัดกิจกรรมกีฬาภายในโรงเรียนขึ้น ณ โรงเรียนบ้านพิเทน(วันครู2502) เมื่อวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2560 เพื่อให้นักเรียนได้เล่นกีฬาและ......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านบาโงยือแบ็ง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

      วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนบ้านบาโงยือแบ็ง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อให้นักเรียนครู และบุคลากรทุกคนในโรงเรียนได้ตระหนักถ......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านตะบิ้ง
หัวข้อข่าว : การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

     วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายอรรถ ศรีนพจันทร์, นายต่าวนสตอพา ซือนิ และนางนิศารัตน์ ไชยวกรณ์ ได้มาประเมิน วิทยฐานะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะบิ้ง นายฮัมดี บูงอ ในเรีื่องของเศรษฐกิจพ......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านตะบิ้ง
หัวข้อข่าว : กิจกรรม : ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

     วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ หัวหน้าโครงการได้มีการรวบรวมข้อมูล เพื่อจัดทำโครงการขออนุมัติจากผู้บริหารสถานศึกษาและได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน พร้อมกับมีการประชุมคณะกรรมกา......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านตะบิ้ง
หัวข้อข่าว : โครงการ/กิจกรรม : รับนักเรียนใหม่

     *โครงการ/กิจกรรม : รับนักเรียนใหม่ ///ประชุมคณะครู เข้าสู่ขั้นตอนการดำเนินงาน คัดรายชื่อเด็กจากทะเบียนราษฎร์ที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนบ้านตะบิ้ง มีหมู่ที่๑ และหมู่ที......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านตะโละดารามัน
หัวข้อข่าว : กิจกรรม ชาวตะโละฯ "ทำดีเพื่อพ่อ"

     เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนบ้านตะโละดารามัน ตำบลตะโละดารามัน อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี ได้จัดกิจกรรม “ทำดีเพื่อพ่อ” โดยกิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย อาทิเ......
อ่านข่าวต่อ....
วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านบาโงยือรีง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านบาโงยือริงเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2560

     การรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบ้านบาโงยือริง ดำเนินการเปิดสอน 2 ระดับ คือ ระดับก่อนประถมศึกษา (ชั้นอนุบาล 3 ขวบ , อนุบาล 1 และอนุบาล 2) ระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึก......
อ่านข่าวต่อ....
วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านบาโงยือแบ็ง
หัวข้อข่าว : โครงการสัมพันธ์ชุมชน

     วันที่ 23 มิถุนายน 2560 โรงเรียนบ้านบาโงยือแบ็ง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์มีการบรรยายธรรมโดยนาย สะปียัง ซาเบ๊ะ ครูสอนศาสนา และได้มีการมอบข้าวสารแก่ผู้ที่มาร่วมงานด้วย ......
อ่านข่าวต่อ....
อาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านน้ำดำ
หัวข้อข่าว : กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เรื่องการทำส้มตำ

     เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 โรงเรียนบ้านน้ำดำ ได้จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เรื่องการทำส้มตำ โดยวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ด้านทัก......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านรังมดแดง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมการรับนักเรียน ปี 2560

      กิจกรรมการรับนักเรียน ปี 2560 เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560–3 มีนาคม 2560 การรับนักเรียนเพื่อเข้ารับการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จะรับเด็กที่มีอายุไม่น้อยกว่า 3 ปีบ......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแซะโมะ
หัวข้อข่าว : กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

     วันนี้โรงเรียนบ้านแซะโมะ ได้จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ กิจกรรมของพวกเราในวันนี้คือ การสกัดสีจากสมุนไพร เพื่อใช้แทนสีผสมอาหาร ซึ่งเป็......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ 1/6 ->
<< 1 2 3 4 5 6 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3


@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง สพม.36 V12-01-2560