[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ต้อนรับนายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม.
นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ตรวจเยี่ยมชุมช..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ระดับปฐมวัย.
โรงเรียนวัดทรงคนอง สพป.นครปฐม เขต 2 จัดโครงการทัศนศึกษ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
งานประจำปีปิดทองหลวงพ่อวัดทรงคนอง.
ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน โรงเรียนวัดทรงคนอง สพป.น..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ร่วมอวยพรวันเกิดคุณครูฐิติมา เขื่อนปัญญา.
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดทรงคนอง สพป.นครปฐม เขต 2 ร..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ค่ายเพิ่มเวลารู้ OBEC Active Learning Camp.
โรงเรียนวัดทรงคนอง สพป.นครปฐม เขต 2 จัดกิจกรรมค่ายวิชา..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ประชุมประจำเดือนมีนาคม ปีการศึกษา2559.
นายสัมฤทธิ์ เนตรประไพ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทรงคนอง ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
กิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559.
โรงเรียนวัดทรงคนอง สพป.นครปฐม เขต 2 จัดกิจกรรมทัศนศึกษ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ป.6 ประจำปีการศึกษา 2559.
โรงเรียนวัดทรงคนอง สพป.นครปฐม เขต 2 จัดกิจกรรมปัจฉิมนิ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
การประชุมขับเคลื่อนนโยบายเส้นทางการศึกษาเพื่อการมีงานทำ.
นายสัมฤทธิ์ เนตรประไพ ผู้บริหารโรงเรียน คณะครูและผู้..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
บรรยากาศการฝึกซ้อมมาร์ชิ่งความดีของนักเรียนโรงเรียนวัดบางหลวง
สวัสดีวันอังคาร ที่ 21 มีนาคม 2560 วันนี้เราเก็บภาพบรรยาก..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
การประกวดมาร์ชชิ่งความดีปีที่ 4 ระดับประเทศ
ขอเชิญชวนเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดบางหล..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โรงเรียนวัดบางหลวงได้จัดกิจกรรม เข้าค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด : ผ่านกระบวนการมาร์ชชิ่งความดี
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 โรงเรียนวัดบางหลวงได้จัดกิจกร..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
..."เลือกตั้งประธานและคณะกรรมการสภานักเรียน"....
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560 โรงเรียนวัดบางหลวงได้จัดกิจกร..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
.....พิธีมอบเกียรติบัตร ตามโครงการ การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.ประเทศไทย).....
เมื่อวันที่ 9 มี.ค.60 เวลา 10.30 น. ผอ.ธเนศ ปานอุทัย ผู้อำนวยกา..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
กิจกรรม OBEC Active learning camp ปีการศึกษา 2559
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2560 โรงเรียนวัดเกาะแรต (อุภัยเพ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โรงเรียนวัดเกาะแรต (อุภัยเพชรพิทยาคาร) จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โรงเรียนวัดเกาะแรต (อุภ..... อ่านข่าวต่อ....
[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]