[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ไทยรัฐวิทยา ๔-ทดสอบ
เมื่อวันที่ ๑๖-๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๔ อ...... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการเผยแผ่คุณธรรม จริยธรรม
โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการเผยแผ่คุณธรรม จริยธรร..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
กิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ระดับชั้นปฐมวัย
7 กันยายน 2560 กิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ร.ร.วัดบึงลาดสว..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
....."รายงานการขับเคลื่อนกระบวนการPLC (Professional Learning Community)"......
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 โรงเรียนวัดบางหลวง ได้รับการต..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
..."โครงการขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"....
วันที่ 31 สิงหาคม 2560 โรงเรียนวัดบางหลวง ได้นำนักเรียน จำ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
....."มอบทุนการศึกษาโดย พ.ต.อ. เด่นชัย อินทร์จักร์ ผกก.สภ.บางหลวง"......
29 สิงหาคม 2560 พ.ต.อ. เด่นชัย อินทร์จักร์ ผู้กำกับสถานีตำรว..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
..."STEM Education สร้างระบบคิด ปลูกจิตวิทยาศาสตร์"....
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาส..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
นักเรียนและครู ร.ร.วัดงิ้วราย ร่วมแสดงธรรมะโฆษณา เดินเพื่อในหลวง
ธรรมะโฆษณา เดินเพื่อในหลวง แสดงนำโดยคุณทีม จิตติวัฒน..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบโครงการอาหารกลางวันระดับประเทศ ประจำปี 2560
วันที่ 29-30 สิงหาคม 2560 โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ สพป.นครปฐม ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
การแข่งขันกีฬานักเรียนต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 4
เมื่อวันที่ 25-26 สิงหาคม 2560 โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์เป็นเ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ร.ร.วัดงิ้วราย เข้ารับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย รอบที่สอง
โรงเรียนวัดงิ้วราย เข้ารับตราพระราชทานบ้านนักวิทยา..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
การแข่งขันกีฬานักเรียนต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 4
การแข่งขันกีฬานักเรียนต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 4 ของ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
กราบสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันพุธที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2560 เวลา 04.30 น. คณะครูและสภานักเรียน..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางภาษี
วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2560 เวลา 09.00 น. คุณหมอจากโรงพยาบา..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียน
วันจันทร์ที่21 สิงหาคม พ.ศ.2560 เวลา 09.00 น.กิจกรรมพัฒนาทักษะ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด(มัธยมขยายโอกาส 9 ร.ร.ของ อ.บางเลน )
15 -18 สิงหาคม 2560 โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย เป็นเจ้าภาพจัดการ..... อ่านข่าวต่อ....
[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]