[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โรงเรียนวัดเกาะแรต (อุภัยเพชรพิทยาคาร) พร้อมผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนร่วมกันแห่เทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา
เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ผู้อำนวยการโรงเรี..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
กิจกรรมแห่เทียน และเวียนเทียน
วัน ศุกร์ ที่ 7 กรกฎาคม 2560 คณะครูได้นำนักเรียนโรงเรียนว..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
กีฬาสีโรงเรียนวัดบึงลาดสวาย
โรงเรียนวัดบึงลาดสวายจัดกิจกรรมกีฬาสีส่งเสริมสุขภา..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ตรวจร่างกายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2560 เจ้าหน้าที่ฯจากโรงพยาบาลส..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
....."คลินิกสอนฟุตบอลโดยซิกโก "......
วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนวัดบางหลวง ได้นำนักเรียน 14 ค..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
..."กิจกรรมสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย"....
วันที่ 28 มิถุนายน 2560 สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม สาขากำ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
....."เกียรติบัตรผลการทดสอบ (O-NET) วิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม "......
เกียรติบัตรผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
..."กิจกรรมพระธรรมทูต ปีการศึกษา 2560"....
วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2560 โรงเรียนวัดบางหลวงได้จัดการต้อ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
อบรมความรู้เรื่องโรคอ้วนในเด็ก
ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่จาก รพสต. ท่ากระชับ ที่ได้มาอบรมค..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โครงการ ศาลานา ร่วมบริจาคข้าวอินทรีย์ที่ปลูกโดยวิถีธรรมชาติ
เช้าวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2560 หลังกิจกรรมหน้าเสาธง ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้านทันตกรรมสำหรับเด็ก
การอบรมพัฒนาความรู้และทักษะครูอนามัยด้านการตรวจเฝ้..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ระดับกลุ่มร.ร.บางภาษี
วันพุธที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2560 การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ร..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ.
ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดทรงคนอง สพป.นค..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด.
สถานีตำรวจภูธรโพธิ์แก้ว จังหวัดนครปฐม ร่วมกับกองสาธ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
วัดไร่ขิงจัดพิธีมอบทุนการศึกษา.
นักเรียนโรงเรียนวัดทรงคนอง สพป.นครปฐม เขต 2 รับทุนการศ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ.
เจ้าพนักงานสาธารณสุขและคณะครูโรงเรียนวัดทรงคนอง สพ..... อ่านข่าวต่อ....
[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]