สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2           
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 1 ท่าน ผู้เข้าชม 11880  ครั้ง

วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเกาะแรต
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดเกาะแรต (อุภัยเพชรพิทยาคาร) พร้อมผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนร่วมกันแห่เทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา

     เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะแรตและคณะครูพร้อมนักเรียน ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา เพื่อมาถวายแด่วัดเกาะแรต เพื่อถวายพระภิกษุสงฆ์จุดให้แ......
อ่านข่าวต่อ....
วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดไทร(สินศึกษาลัย)
หัวข้อข่าว : กิจกรรมแห่เทียน และเวียนเทียน

     วัน ศุกร์ ที่ 7 กรกฎาคม 2560 คณะครูได้นำนักเรียนโรงเรียนวัดไทรฯ อ.นครชัยศรี จ. นครปฐม ร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดท่าใน วัดป่าท่ากระชับ และวัดบางแก้ว เนื่องในวันเข้าพรรษา และเวียนเทียน ฟ......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย
หัวข้อข่าว : กีฬาสีโรงเรียนวัดบึงลาดสวาย

     โรงเรียนวัดบึงลาดสวายจัดกิจกรรมกีฬาสีส่งเสริมสุขภาพเเข็งเเรงในเเก่นักเรียน ในวันที่ 3 - 7 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ทุกวันจะมีการเเข่งขันบางประเภทสลับสับเปลี่ยนกันไป เพื่อให้นักเรียนทุกช......
อ่านข่าวต่อ....
วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย
หัวข้อข่าว : ตรวจร่างกายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

     วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2560 เจ้าหน้าที่ฯจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางภาษี มาตรวจสุขภาพ ร่างกาย นักเรียนชั้น ป.1 ถึง ป.6 ร.ร.วัดบึงลาดสวาย ฐิญาดา/ภาพ:อุไร/ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....
วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดบางหลวง
หัวข้อข่าว : ....."คลินิกสอนฟุตบอลโดยซิกโก "......

     วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนวัดบางหลวง ได้นำนักเรียน 14 คน เข้าร่วมกิจกรรมคลินิกสอนฟุ ตบอล โดย มูลนิธิซิกโก้ เพื่อเสริมความรู้ความสามาร ถ และทักษะด้านฟุตบอล ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยเ......
อ่านข่าวต่อ....
วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดบางหลวง
หัวข้อข่าว : ..."กิจกรรมสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย"....

     วันที่ 28 มิถุนายน 2560 สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม สาขากำแพงแสน ร่วมกับโรงเรียนวัดบางหลวงจ ัดกิจกรรม สนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจ ิตสำนึกความปลอดภัย ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึก ษาป......
อ่านข่าวต่อ....
วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดบางหลวง
หัวข้อข่าว : ....."เกียรติบัตรผลการทดสอบ (O-NET) วิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม "......

     เกียรติบัตรผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนวัดบางหลวง เด็กหญิงพิชามญช์ สระศรีสม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 มีผลการทดส......
อ่านข่าวต่อ....
20 มิถุนายน พ.ศ.2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดบางหลวง
หัวข้อข่าว : ..."กิจกรรมพระธรรมทูต ปีการศึกษา 2560"....

     วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2560 โรงเรียนวัดบางหลวงได้จัดการต้อนรับคณะพระธรรมทูตประจำอำเภอบางเลน คณะธรรมทูตสายที่ 3 ที่เดินทางมาแสดงธรรม โ่ดยเน้นถึงโทษของอบายมุข ยาเสพติด ความสามัคคีขอ......
อ่านข่าวต่อ....
วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดไทร(สินศึกษาลัย)
หัวข้อข่าว : อบรมความรู้เรื่องโรคอ้วนในเด็ก

     ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่จาก รพสต. ท่ากระชับ ที่ได้มาอบรมความรู้เรื่องโรคอ้วนในเด็กให้กับเด็กๆ นักเรียนโรงเรียนวัดไทร(สินศึกษาลัย)อ.นครชัยศรี จ. นครปฐม เมื่อวัน ศุกร์ ที่ 30 มิถุนายน 2560 (......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย
หัวข้อข่าว : โครงการ ศาลานา ร่วมบริจาคข้าวอินทรีย์ที่ปลูกโดยวิถีธรรมชาติ

     เช้าวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2560 หลังกิจกรรมหน้าเสาธง มีผู้ใหญ่ใจดี "โครงการ ศาลานา ร่วมบริจาคข้าวอินทรีย์ที่ปลูกโดยวิถีธรรมชาติ ของ กลุ่มข้าว 5 บ้าน " อ. บางเลน จ.นครปฐม ได้นำข้า......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย
หัวข้อข่าว : โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้านทันตกรรมสำหรับเด็ก

     การอบรมพัฒนาความรู้และทักษะครูอนามัยด้านการตรวจเฝ้าระวังทันตสุขภาพในเด็กนักเรียน โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้านทันตกรรมสำหรับเด็ก " ยิ้มสดใส เด็กไทยฟันดี" ปี 2560 อ......
อ่านข่าวต่อ....
วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย
หัวข้อข่าว : การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ระดับกลุ่มร.ร.บางภาษี

     วันพุธที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2560 การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ระดับกลุ่มร.ร.บางภาษี ณ หัองสมุดศิริวงษ์ ร.ร.วัดบึงลาดสวาย มีการแข่งขัน 3 รายการ (1) การแข่งขันพูดทักษะภาษาอังกฤษ(Impromptu Speech) ระดับป.1-3/ป.4-......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดทรงคนอง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ.

     ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดทรงคนอง สพป.นครปฐม เขต 2 จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ โดยกิจกรรมได้มีกองลูกเสือสำรอง ลูกเสือเนตรนารีสามัญ และผู้กำกับลูกเ......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดทรงคนอง
หัวข้อข่าว : โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด.

     สถานีตำรวจภูธรโพธิ์แก้ว จังหวัดนครปฐม ร่วมกับกองสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม อบต.ทรงคนองและโรงเรียนวัดทรงคนอง สพป.นครปฐม เขต 2 จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญ......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดทรงคนอง
หัวข้อข่าว : วัดไร่ขิงจัดพิธีมอบทุนการศึกษา.

     นักเรียนโรงเรียนวัดทรงคนอง สพป.นครปฐม เขต 2 รับทุนการศึกษาในงานพิธีบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคล 88 ปี และฉลองสมณศักดิ์พระะราชาคณะชั้นราช ณ วัดไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม.เมื่อวันที่ 28 มิถุ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ 1/8 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2


@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง สพม.36 V12-01-2560