สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2           
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 1 ท่าน ผู้เข้าชม 10569  ครั้ง

วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
หัวข้อข่าว : กิจกรรมประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560

     โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ นำโดยนายพยนต์ นาคธรรมขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ และคณะครู ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2560โ......
อ่านข่าวต่อ....
วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
หัวข้อข่าว : กิจกรรมประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560

     ......
อ่านข่าวต่อ....
วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
หัวข้อข่าว : อบรมครูด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา

     โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์บริหารงานโดยนายพยนต์ นาคธรรมขันธ์ ส่งครูเข้าร่วมการอบรมครูด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา หลักสูตรประถมศึกษาระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2560 ณ.ศูนย......
อ่านข่าวต่อ....
วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดทรงคนอง
หัวข้อข่าว : ต้อนรับนายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม.

     นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ตรวจเยี่ยมชุมชน ตำบลทรงคนอง จังหวัดนครปฐม โดยมี นายสัมฤทธิ์ เนตรประไพ ผู้บริหารโรงเรียนวัดทรงคนอง สพป.นครปฐม เขต 2 คณะครู ผู้แทนหมู่บ้านและ......
อ่านข่าวต่อ....
วันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดทรงคนอง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ระดับปฐมวัย.

     โรงเรียนวัดทรงคนอง สพป.นครปฐม เขต 2 จัดโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ปีการศึกษา 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ กับการสัมผัสประสบการณ์ ทำให้ได้เรียนรู้ และ......
อ่านข่าวต่อ....
วันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดทรงคนอง
หัวข้อข่าว : งานประจำปีปิดทองหลวงพ่อวัดทรงคนอง.

     ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน โรงเรียนวัดทรงคนอง สพป.นครปฐม เขต 2 ร่วมกิจกรรมช่วยงานนมัสการปิดทองหลวงพ่อวัดทรงคนอง ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 10-12 มีนาคม 2560.......
อ่านข่าวต่อ....
วันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดทรงคนอง
หัวข้อข่าว : ร่วมอวยพรวันเกิดคุณครูฐิติมา เขื่อนปัญญา.

     คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดทรงคนอง สพป.นครปฐม เขต 2 ร่วมอวยพรวันเกิดคุณครูฐิติมา เขื่อนปัญญา เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560......
อ่านข่าวต่อ....
วันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดทรงคนอง
หัวข้อข่าว : ค่ายเพิ่มเวลารู้ OBEC Active Learning Camp.

     โรงเรียนวัดทรงคนอง สพป.นครปฐม เขต 2 จัดกิจกรรมค่ายวิชาการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติ สามารถนำความรู้และทักษะจ......
อ่านข่าวต่อ....
วันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดทรงคนอง
หัวข้อข่าว : ประชุมประจำเดือนมีนาคม ปีการศึกษา2559.

     นายสัมฤทธิ์ เนตรประไพ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทรงคนอง สพป.นครปฐม เขต 2 ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับภาระงานสายต่างๆที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนวางแผนและเตรียมความพร้อมก่อนปิดภาดเรียน.เมื่อ......
อ่านข่าวต่อ....
วันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดทรงคนอง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559.

     โรงเรียนวัดทรงคนอง สพป.นครปฐม เขต 2 จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย(อุทยาน ร.2)และ ค่ายบางกุ้ง จ.สมุทรสาคร.เมื่อวัน......
อ่านข่าวต่อ....
วันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดทรงคนอง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ป.6 ประจำปีการศึกษา 2559.

     โรงเรียนวัดทรงคนอง สพป.นครปฐม เขต 2 จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2559 ขึ้น โดยมี นายสัมฤทธิ์ เนตรประไพ ผู้อำนวยการโ......
อ่านข่าวต่อ....
วันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดทรงคนอง
หัวข้อข่าว : การประชุมขับเคลื่อนนโยบายเส้นทางการศึกษาเพื่อการมีงานทำ.

     นายสัมฤทธิ์ เนตรประไพ ผู้บริหารโรงเรียน คณะครูและผู้ปกครอง โรงเรียนวัดทรงคนอง สพป.นครปฐม เขต 2 เข้าร่วมประชุม Video Conference ขับเคลื่อนนโยบายเส้นทางการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ณ ห้อง E-Classroom.เม......
อ่านข่าวต่อ....
วันพุธที่ 22 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดบางหลวง
หัวข้อข่าว : บรรยากาศการฝึกซ้อมมาร์ชิ่งความดีของนักเรียนโรงเรียนวัดบางหลวง

     สวัสดีวันอังคาร ที่ 21 มีนาคม 2560 วันนี้เราเก็บภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมมาร์ชิ่งความดีของนักเรียนโรงเรียนวัดบางหลวงมาฝากกันค่ะ #ฝากกดไลค์ กดแชร์ และติดตามกันด้วยน๊า #มาร์ชชิ่งความด......
อ่านข่าวต่อ....
วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดบางหลวง
หัวข้อข่าว : การประกวดมาร์ชชิ่งความดีปีที่ 4 ระดับประเทศ

     ขอเชิญชวนเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ที่ได้เข้าแข่งขันการประกวดมาร์ชชิ่งความดีปีที่ 4 ระดับประเทศ ในวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์กา......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดบางหลวง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดบางหลวงได้จัดกิจกรรม เข้าค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด : ผ่านกระบวนการมาร์ชชิ่งความดี

     เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 โรงเรียนวัดบางหลวงได้จัดกิจกรรม เข้าค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด : ผ่านกระบวนการมาร์ชชิ่งความดี (ความดีพื้นฐาน 5 ประการ สะอาด ระเบียบ สุภาพ ตรงเวลา สมาธิ) ณ ค่ายลูกเส......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ 1/4 ->
<< 1 2 3 4 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2


@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง สพม.36 V12-01-2560