สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2           
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 4 ท่าน ผู้เข้าชม 54990  ครั้ง

วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ประชุม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชน จังหวัดลำปาง ประจำปี 2560

     วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 นายวิบูลย์ ทานุชิต ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2 เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชน จังหวัดลำปาง ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำปาง เขต 2 เพื......
อ่านข่าวต่อ....
วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลสบปราบ_ANBSP
หัวข้อข่าว : PEER Center จัดกิจกรรมแสดงความยินดีกับคุณครู

     นายประจัญ คำภีระแปง ประธานศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาอำเภอสบปราบ (PEER Center) ร่วมกับคณะกรรมการ PEER Center จัดกิจกรรมแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้พักผ่อนจากชีวิตข้......
อ่านข่าวต่อ....
วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลสบปราบ_ANBSP
หัวข้อข่าว : โรงเรียนอนุบาลสบปราบจัดประชุมผู้ขับรถรับ-ส่งนักเรียน

     โรงเรียนอนุบาลสบปราบจัดประชุมผู้ขับรถรับ-ส่งนักเรียน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของกรมการขนส่งทางบกและให้ความปลอดภัยแก่นักเรียนที่อาศัยมากับรถ ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. -......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง
หัวข้อข่าว : การประชุมครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT)

     วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาอำเภอสบปราบ นำโดย นายอภิรมย์ เจียมกุล ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาอำเภอสบปราบ , นายประคอง อินทร์นวล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเด่......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านอ้อวิทยา
หัวข้อข่าว : เยี่ยมชมการก่อสร้างอาคารเรียนใหม่บ้านอ้อวิทยา

     วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 นายประพันธ์ รินพล รองผู้อำนวยการ สพป.ลำปาง เขต 2 ให้เกียรติเยี่ยมชมการก่อสร้างอาคารเรียนของมูลนิธิเอสซีจี เพื่อให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ก่อสร้าง มีกำห......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :songsoem
หัวข้อข่าว : การประชุมเตรียมความพร้อมประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560 ระดับจังหวัด

     นายวิบูลย์ ทานุชิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 มอบหมายให้นายทวีศักดิ์ วงศ์บาตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 เป......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ประชุมถอดบทเรียนโครงการโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

     วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 นายทวีศักดิ์ วงศ์บาตร รอง ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2 เป็นประธานการประชุมถอดบทเรียนโครงการโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำป......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : พัฒนาความร่วมมือเครือข่าย การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ

     วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 สพป.ลำปาง เขต 2 จัดโครงการพัฒนาความร่วมมือเครือข่าย การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ ตามมาตรการหลัก ของกรมควบคุมโรค ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำ......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวังพร้าววิทยา
หัวข้อข่าว : ทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ

      ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 นายพิเชษฐ์ องค์ศิริวิทยา พัฒนาการอำเภอเกาะคา และ นางกัลยารัตน์ นิลยกานนท์ ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ) นำทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : สพป.ลำปาง เขต 2 ทำพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปและทำบุญศาลาพระ

     วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 สพป.ลำปาง เขต 2 นำโดย นายวิบูลย์ ทานุชิต ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2 ทำพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปและทำบุญศาลาพระ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อาทิ องค์ท้าวมหาพรหม พระภูมิ ปู่เจ้......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :52020063
หัวข้อข่าว : นักเรียนโรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา ร่วมเกี่ยวข้าวในแปลงนาของโรงเรียน

     วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา ได้จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ของมัธยมศึกษาตอนต้น โดยนำนักเรียนร่วมเกี่ยวข้าวในแปลงนาของโรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา (ณธิดา: ภาพ/......
อ่านข่าวต่อ....
วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรัยนอนุบาลเสริมงาม
หัวข้อข่าว : เปิดโึครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน

     ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เทศบาบตำบลเสริมงาม ร่วมกับ สภ.เสริมงาม ได้เปิดโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E) ให้แก่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเสริมงาม นำโดย นา......
อ่านข่าวต่อ....
วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลสบปราบ_ANBSP
หัวข้อข่าว : ชมรมข้าราชการครูบำนาญเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 2 จัดประชุม

     ชมรมข้าราชการครูบำนาญเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 2 จัดประชุมชมรมข้าราชการครูบำนาญเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 2 ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น. - 16.00 น. ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า โรงเรีย......
อ่านข่าวต่อ....
วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลสบปราบ_ANBSP
หัวข้อข่าว : ชมรมข้าราชการครูบำนาญอำเภอสบปราบจัดประชุม

     ชมรมข้าราชการครูบำนาญอำเภอสบปราบจัดประชุมข้าราชการครูบำนาญอำเภอสบปราบ ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า โรงเรียนอนุบาลสบปราบ (วรรณพา ศรเจียงคำ : ภาพ/ข่า......
อ่านข่าวต่อ....
วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านท่า
หัวข้อข่าว : อำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ณ วัดวังหิน

     วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ผู้อำนวยการ,คณะครู,นักเรียน โรงเรียนบ้านท่าได้ร่วมกิจกรรม อำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ณ วัดวังหิน บ้านวังหิน หมู่ที่ ๖ ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ถือเป......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ 1/65 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2


@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง สพม.36 V12-01-2560