สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2           
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 1 ท่าน ผู้เข้าชม 46022  ครั้ง

วันพุธที่ 20 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลเกาะคา
หัวข้อข่าว : ประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาเกาะคา 2

     วันที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น. : นายเดชะ ธีระตระกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ประธานคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการบริหารจัดการสถานศ......
อ่านข่าวต่อ....
วันพุธที่ 20 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลเกาะคา
หัวข้อข่าว : รับมอบสือ่ความรู้และจัดนิทรรศการจากสำนักทรัพยากรธรณี เขต 1 จังหวัดลำปาง

     วันที่ 18 กันยายน 2560 : นายเด่นโชค มั่นใจ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรณี สำนักทรัพยากรธรณี เขต1 จังหวัดลำปาง ได้มอบชุดความรู้ทางด้านธรณีวิทยา ให้กับทางโรงเรีย......
อ่านข่าวต่อ....
วันพุธที่ 20 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลเกาะคา
หัวข้อข่าว : เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 รร.อนุบาลเกาะคา

     วันที่ 15 กันยายน 2560 : นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ได้เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ตามโครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ ตามค่านิยมหลัก 12 ......
อ่านข่าวต่อ....
วันพุธที่ 20 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลเกาะคา
หัวข้อข่าว : อบรมคุณธรรมของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 รร.อนุบาลเกาะคา

     วันที่ 15 กันยายน 2560 : นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 พร้อมด้วยคณะครู โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ได้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ในวันศุกร์ที่ 15 กันยายน ......
อ่านข่าวต่อ....
วันพุธที่ 20 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลเกาะคา
หัวข้อข่าว : ร่วมกิจกรรม An English Teaching Forum on " How to make it possible "

     วันที่ 13 กันยายน 2560 : ศูนย์พัฒนาการเรียน การสอนวิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา อำเภอเกาะคา ( PEER ) และคณะครูตัวแทนของศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา อำเภอเกาะคาและครูผู้สอนภาษาอังกฤษของแต่ล......
อ่านข่าวต่อ....
วันพุธที่ 20 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลเกาะคา
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา

     วันที่ 9-10 กันยายน 2560 : นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) นำโดยนายสมับัติ วันใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) และคณะครู ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแ......
อ่านข่าวต่อ....
วันพุธที่ 20 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง
หัวข้อข่าว : ่ร่วมประเพณีตานก๋วยสลาก วัดพระธาตุลำปางหลวง

     เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 คณะครู นักเรียน โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ร่วมประเพณีตานก๋วยสลาก วัดพระธาตุลำปางหลวง (โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง : ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
วันพุธที่ 20 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลแม่พริก(สุนันทสังฆประสิทธิ์)
หัวข้อข่าว : มอบทุนจากอำเภอแม่พริก

     วันที่ 20 กันยายน 2560 นายวินัย วงค์ษา ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง พร้อมคณะมอบทุนปัจจัยพื้นฐานให้ เด็กชายพงศภัค สุยะแก้วและมอบรางวัลนักเรียนต้นแบบปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อลดภ......
อ่านข่าวต่อ....
วันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวังพร้าววิทยา
หัวข้อข่าว : ประเมินประสิทธิภาพฯ กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาเกาะคา ๒

      เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ นายเดชะ ธีรตระกูล รอง ผอ.สพป.ลป.เขต ๒ ประธาน คณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารจัดการสถานศึกษาในสังกัด สพป.ลำปาง เขต ๒ ครั้งที่ ๒ ประจ......
อ่านข่าวต่อ....
วันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนนายางวิทยา
หัวข้อข่าว : ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนผาปังวิทยาและโรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา

      เมื่อวันที่ 15 กันยายน 25560 โรงเรียนนายางวิทยา โดยนางประไพ ขว้างไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนนายางวิทยา ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนผาปังวิทยาและโรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา มาศ......
อ่านข่าวต่อ....
วันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนนายางวิทยา
หัวข้อข่าว : ประเมินวิทยฐานะชำนาญการ

      เมื่อวันที่ 15 กันยายน 25560 โรงเรียนนายางวิทยา โดยนางประไพ ขว้างไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนนายางวิทยา ต้อนรับคณะกรรมการประเมินวิทยฐานะชำนาญการ นายสมบัติ สุตา ผู้อำนวยการโรงเรียน......
อ่านข่าวต่อ....
วันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนนายางวิทยา
หัวข้อข่าว : นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเต้นแอโรบิค

     โรงเรียนนายางวิทยา โดยนางสาวพัชรี จันทร์หอม ครูโรงเรียนนายางวิทยา นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเต้นแอโรบิค ในโครงการมหกรรมสุขภาพ ออกกำลังกายสร้างสุขสัญจร ในวันที่ 6 กันยายน 2560 ณ......
อ่านข่าวต่อ....
วันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนนายางวิทยา
หัวข้อข่าว : นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชน

     โรงเรียนนายางวิทยา โดยนางสาวพัชรี จันทร์หอม ครูโรงเรียนนายางวิทยา นำนักเรียนร่วมกิจกรรมชุดรากไทย ร่วมต้อนรับคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมประจำจังหวัดลำ......
อ่านข่าวต่อ....
วันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนนายางวิทยา
หัวข้อข่าว : นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเปิดตลาดนัดชุมชนคนลำปาง

      โรงเรียนนายางวิทยา โดยนายอรุณ คำสอน ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนนายางวิทยา นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตีก๋องปู่จา ในพิธีเปิดกิจกรรมเปิดตัวตลาดนัดประชารัฐ ตลาดนัดชุมชนคนลำปา......
อ่านข่าวต่อ....
วันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดลำปาง

     วันที่ 19 กันยายน 2560 ดร.บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดลำปาง เพื่อติดตามนโยบายการตรวจของกระทรวงศึกษาธิการ ของหัวหน้าผู้ตรวจราช......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ 1/59 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2


@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง สพม.36 V12-01-2560