สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2           
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 1 ท่าน ผู้เข้าชม 38210  ครั้ง

วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2560

     วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยาจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2560 เป็นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เพื่อให้นักเรียนประยุกต์ใ......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ร.ร.บ้านน้ำโทก-หัวดง
หัวข้อข่าว : อบรมธรรมะ

     คณะนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำโทกหัวดง อำเภอแม่ทะ เข้ารับการอบรม ค่ายคุณะธรรมจริยธรรม ณ ห้องประชุมโรงเรียน โดยคณะวิทยากรครูพระสอนศิลธรรม เมื่อวันที่ 13 และ 14 กรกฎาคม 2560 (ร.ร.บ้านน้ำโท......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ร.ร.บ้านน้ำโทก-หัวดง
หัวข้อข่าว : รับมอบทุนการศึกษา

     วันพฤหัสบดี ที่ 20 กรกฎาคม 2560 คณะนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำโทก-หัวดง อำเภอแม่ทะ ได้รับมอบทุนการศึกษาจากเจ้าหน้าที่ธนาคารการเกษตรเพื่อสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) สาขาแม่ทะ จำนวน 18 ทุน ซึ่งทา......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลแม่ทะ
หัวข้อข่าว : โรงเรียนอนุบาลแม่ทะ ร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์)

     วันที่ 19-20 กรกฎาคม 2560 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลแม่ทะ ร่วมใจกันจัดกิจกรรมการประดิษฐ์(ดอกดารารัตน์)ดอกไม้จันทน์ สำหรับใช้ในงานพระราชพิธีถวายเพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จ......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลแม่ทะ
หัวข้อข่าว : PEER Center อำเภอแม่ทะ ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้ม (O-NET)

     ด้วยศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (PEER Center) อำเภอแม่ทะ จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้ม (O-NET) สำหรับนักเรียนชั้นป......
อ่านข่าวต่อ....
วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรัยนอนุบาลเสริมงาม
หัวข้อข่าว : สมาคมสโมสรลูกเสือจังหวัดลำปางร่วมกับชมรมครูอำเภอเสริมงาม จัดการฝึกอบรมทบทวนวิชาผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

     ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 สมาคมสโมสรลูกเสือจังหวัดลำปางร่วมกับชมรมครูอำเภอเสริมงาม จัดการฝึกอบรมทบทวนวิชาผู้บังคับบัญชาลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ให้แก่ผู......
อ่านข่าวต่อ....
วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านอ้อวิทยา
หัวข้อข่าว : ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์ปลา

     วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 นายทวี ศรีธิ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ้อวิทยา นายเทวฤทธิ์ สิทธิวัฒนาเกษม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันป่าเปา นำคณะครู นักเรียน เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์ปลา เพื......
อ่านข่าวต่อ....
วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา
หัวข้อข่าว : ติดตาม ผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน 2560

     18 กรกฎาคม 2560 นายทวีศักดิ์ วงศ์บาตร รอง ผอ.สพป.ลำปาง เขต2 พร้อมด้วยคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ผลการดำเนินงานของสถานศึกษาปี 2560 โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน โครงการอาหารเสริม(นม) โครงการ......
อ่านข่าวต่อ....
วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :วิภรณ์รัตน์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านป่าตาล ได้รับการประเมินเพื่อรับโล่รางวัลเหรียญทองดีเยี่ยมระดับประเทศ จาก สพฐ.

     วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนบ้านป่าตาลได้รับการประเมินเพื่อรับโล่เหรียญทองระดับประเทศดีเยี่ยม ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 1 ใน 10 ระดับประเทศ จาก สพฐ. นำโดยนางกอบกมล ทบบัณฑิต ข้าราช......
อ่านข่าวต่อ....
วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลแม่พริก(สุนันทสังฆประสิทธิ์)
หัวข้อข่าว : ทำดอกไม้จันทน์

     วัน อังคาร ที่ 18 กรกฏาคม 2560 โรงเรียนอนุบาลแม่พริกฯได้รับความอนุเคราะห์ วิทยากรจากกศน.อำเภอแม่พริก มาสอนทำดอกไม้จันทน์ให้กับนักเรียนเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศ......
อ่านข่าวต่อ....
วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลแม่พริก(สุนันทสังฆประสิทธิ์)
หัวข้อข่าว : ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

     วัน จันทร์ ที่ 17 กรกฏาคม 2560 จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นอย่างดีทางโรงเรียนอนุบาลแม่พริกฯขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาทุกท่านที่......
อ่านข่าวต่อ....
วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านนาเบี้ย อ.เถิน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านนาเบี้ยขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก

     โรงเรียนบ้านนาเบี้ยขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก เข้าร่วมการแข่งขันทักษะการคิดเลขเร็ว ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพื้นที่ ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ณ สำนักงานเขตพื้น......
อ่านข่าวต่อ....
วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลแม่พริก(สุนันทสังฆประสิทธิ์)
หัวข้อข่าว : โครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอำเภอ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

     วันที่ 15 กรกฏาคม 2560 นำโดยนายสมคิด มาหล้าผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวพรทิพย์ วงศ์สุติ๊บ นางสาวเยาวลักษณ์ ทาอาสาและนายประดิษฐ์ สุภาสอนเข้าร่วมประชุมสนทนากลุ่ม(Focus Group)โครงการยกระดับ......
อ่านข่าวต่อ....
วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลสบปราบ_ANBSP
หัวข้อข่าว : โรงเรียนอนุบาลสบปราบขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับอำเภอสบปราบเข้าร่วมการแข่งขันทักษะการคิดเลขเร็ว ระดับเขตพื้นที่

     โรงเรียนอนุบาลสบปราบขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับอำเภอสบปราบเข้าร่วมการแข่งขันทักษะการคิดเลขเร็ว ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพื้นที่ ในวันที่......
อ่านข่าวต่อ....
วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลสบปราบ_ANBSP
หัวข้อข่าว : โรงเรียนอนุบาลสบปราบเข้าร่วมการประชุม Video Conference เรื่อง ระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา

     โรงเรียนอนุบาลสบปราบเข้าร่วมการประชุม Video Conference เรื่อง ระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ 1/43 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2


@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง สพม.36 V12-01-2560