สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2           
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 2 ท่าน ผู้เข้าชม 30504  ครั้ง

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนทองทิพย์วิทยา
หัวข้อข่าว : โรงเรียนทองทิพย์วิทยาจัดทำกิจกรรมทำบุญสืบชะตากิจกรรมไหว้ครูมอบทุนการศึกษาประชุมผู้ปกครอง

      วันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. โรงเรียนทองทิพย์วิทยา จัดทำกิจกรรมทำบุญสืบชะตา กิจกรรมไหว้ครู มอบทุนการศึกษา ประชุมผู้ปกครอง ครั้งนี้ทางโรงเรียนทองทิพย์วิทยาขอขอบพร......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง
หัวข้อข่าว : เลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง

     วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้กิจกรรมประชาธิปไตย โดยการปฏิบัติจริง (......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง
หัวข้อข่าว : พิธีไหว้ครู โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ปีการศึกษา 2560

     วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ผู้อำนวยการชาติ เทพแก้ว คณะครู โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความเคารพ ความรัก......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านอ้อวิทยา
หัวข้อข่าว : ต้อนรับคณะกรรมการติดตาม กำกับ โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)

     วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 นายทวี ศรีธิ ผอ.โรงเรียนบ้านอ้อวิทยา นายเทวฤทธิ์ สิทธิวัฒนาเกษม ผอ.โรงเรียนบ้านสันป่าเปา พร้อมคณะครู ให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตามกำกับให้คำปรึกษาข้อเสนอ......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านอ้อวิทยา
หัวข้อข่าว : พิธีไหว้าครูประจำปีการศึกษา 2560

     วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนบ้านอ้อวิทยา จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความเคารพ ความรักที่มีต่อคุณครูที่ให้ความรู้สั่งสอนและเป็น......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลแม่ทะ
หัวข้อข่าว : "พิธีไหว้ครู" ประจำปีการศึกษา 2560 โรงเรียนอนุบาลแม่ทะ

     วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนอนุบาลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ นำโดยนายสิงห์แก้ว ประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแม่ทะ และนายชลวัฒณ์ มาปลูก คณะครู นักเรียน จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 25......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนสบต๋ำวิทยา
หัวข้อข่าว : กิจกรรมไหว้ครู

     โรงเรียนสบต๋ำวิทยา(แปงภักดีอุปถัมภ์) จัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีนายจรูญ จวรรณตุม ผู้อำนวยการเป็นประธานในพิธี ......
อ่านข่าวต่อ....
วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนล้อมแรดวิทยา
หัวข้อข่าว : โรงเรียนล้อมแรดวิทยาได้จัดกิจกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภานักเรียน ปีการศึกษา 2560

     โรงเรียนล้อมแรดวิทยา อำเภอเถิน จังหวัดลำปางได้จัดกิจกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภานักเรียน ปีการศึกษา 2560 ในวันอังคาร ที่ 23 พฤษภาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมประชาธิป......
อ่านข่าวต่อ....
วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง
หัวข้อข่าว : เข้าร่วมโครงการ อบต.สัญจร ประจำปี 2560

     วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 นายอภิรมย์ เจียมกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้เข้าร่วมโครงการ อบต.สัญจร ประจำปี 2560 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง โดยมีนายยรรยง กุน......
อ่านข่าวต่อ....
วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนนายางวิทยา
หัวข้อข่าว : รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ดีเด่น

     เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 โรงเรียนนายางวิทยา โดยนางประไพ ขว้างไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนนายางวิทยา และนางสาวพัชรี จันทร์หอม ครูโรงเรียนนายางวิทยา รับรางวัลโล่เชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.......
อ่านข่าวต่อ....
วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนนายางวิทยา
หัวข้อข่าว : ตรวจเยี่ยมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1/2560 โรงเรียนนายางวิทยา

      เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนนายางวิทยา นำโดยนางประไพ ขว้างไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนนายางวิทยา อำเภอสบปราบ พร้อมคณะครู และนักเรียนให้การต้อนรับ นางผ่องศรี ก้าวงาเขียว ผ......
อ่านข่าวต่อ....
วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนนายางวิทยา
หัวข้อข่าว : โรงเรียนนายางวิทยาร่วมกิจกรรมสร้างฝายพื้นน้ำ ป่าพื้นดิน เศรษฐกิจมั่งคั่ง ยั่งยืน

     วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนนายางวิทยาพร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร่วมกิจกรรมสร้างฝายพื้นน้ำ ป่าพื้นดิน เศรษฐกิจมั่งคั่ง ยั่งยืน เ......
อ่านข่าวต่อ....
วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนไตรมิตรสามัคคี
หัวข้อข่าว : โรงเรียนไตรมิตรสามัคคีรับทุนสนับสนุนการจัดการศึกษาและอุปกรณ์การเรียน

     วันจันทร์ ที่ 22 พฤษภาคม 2560 นายบุญนพดล แก้วดวงตา ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรมิตรสามัคคี เป็นตัวแทนนักเรียนโรงเรียนไตรมิตรสามัคคี รับเงินสนับสนุนการจัดการศึกษาและรับมอบอุปกรณ์การเร......
อ่านข่าวต่อ....
วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านท่าผา
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านท่าผา รับมอบชุดโต๊ะ-เก้าอี้ นักเรียนจากคุณลุงชุมพล จิตสอาด

     วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ผู้อำนวยการธนัสสรณ์ ปินะจิรฉัตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าผา พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน ขอขอบพระคุณ คุณลุงชุมพล จิตสอาด ประธานกรรมการที่ปรึกษาโรงเรียนบ้า......
อ่านข่าวต่อ....
วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งรับการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน และการดำเนินการโครงการ PLC

     วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง นำโดย นายอภิรมย์ เจียมกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู ให้การต้อนรับ นางรจนา ยอดดี ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ 1/25 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2


@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง สพม.36 V12-01-2560