.
 
 
 

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์
@@@เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จากคณะกรรมการ ประกอบด้วย ดร.อรนุช มั่งมีสุขศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา นางสาวกัญญาพร ไทรชมพู นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ และสิบเอกสอน บุญรุ่ง ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดชลบุรี โดยมี นายอุดม มัตโน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่และข้าราชการครูให้การต้อนรับและเข้ารับการประเมิน ณ ห้องประชุมอาคาร ๑ ชั้น ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1...ปราณี:ข่าว/กุศาวดี:ภาพ@@@

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์
@@@วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. นางสาวนิอร ศรีสุนทร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Integrity & Transparency Assessment ITA ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมจันทนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1...กุศาวดี:ข่าว/ภาพ@@@

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์
@@@วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ทางชุมชนคลองตำหรุได้สนับสนุนโต๊ะสำหรับรับประทานอาหารกลางวันของนักเรียน จำนวน 19 ตัว ให้กับทางโรงเรียนวัดบุญญราศรี “ตำหรุราษฎร์อุปถัมภ์” ในการนี้ ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณทางชุมชนคลองตำหรุเป็นอย่างสูง (ปวีนุช : ข่าว/ภาพ)@@@

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์
@@@เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนร่วมถวายดอกไม้จันทน์ งานถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดหนองใหญ่ศิริธรรม โดยมีครูโสธิดา นาบุญเรือง ครูธนากร ซุนสอนและครูสหสิน ประสนิทช่วยงานพิธีการ นักเรียนร่วมแสดงในการรำชุดลำภูไทอาลัยพ่อหลวง ฝึกซ้อมโดยครูอัษฎางค์ สมาวงศ์ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้@@@

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์
@@@เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2560 นายสุวริศร์ กสิรัตน์บำรุง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ สพป.ชลบุรี เขต1 นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีนายพิสิษฐ สิริสวัสดินุกูล นายอำเภอหนองใหญ่ เป็นประธานในพิธี ณ ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ วัดหนองใหญ่ศิริธรรม (สมหมาย... ภาพ/ปรัชญากร...ข่าว)@@@
 
..