.
 
 
 

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์
@@@วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. ดร.วสันต์ นาวเหนียว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน(ผู้บริหารสถานศึกษา) และแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ พร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนที่ได้รับรางวัลต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน, โรงเรียนที่ผ่านการประเมิน สถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ปีการศึกษา 2560 ,โรงเรียนที่ผ่านการประเมิน สถานศึกษาพอเพียง เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2560 และดำเนินการประชุมตามวาระณ ห้องประชุมชุดาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี (กุศาวดี/ข่าว:ภาพ)@@@

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์
@@@วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ดร.วสันต์ นาวเหนียว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 พร้อม ผู้อำนวยการกลุ่มฯ บุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เข้ามาศึกษาดูงานตามโครงการเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต จำนวน 60 คน ณ ห้องประชุม อาคาร 1 ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต (กุศาวดี:ภาพ/ข่าว)@@@

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์
@@@วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 นายเกษม เนียมสันเทียะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 พร้อม ผู้อำนวยการกลุ่มฯ บุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เข้ามาศึกษาดูงานลูกเสือ ณ ห้องประชุมจันทนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต (กุศาวดี:ภาพ/ข่าว)@@@

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์
@@@เมื่อวันจันทร์ที่ 3 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560 โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่โดยการนำของนายสุวริศร์ กสิรัตน์บำรุง ผู้อำนวยการ ครู นักเรียนโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ สพป.ชบ.1 นายเผด็จ ภู่ประจำศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2560 ในสหวิทยาเขตหนองใหญ่การเข้าร่วมพิธีเพื่อให้ลูกเสือ – เนตรนารีแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ก่อกำเนิดลูกเสือไทย ณ สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่(ปัทพงศ์...ภาพ / เสาวนีย์...ข่าว) @@@

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์
@@@ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ นายรุ่งเรือง พิทยานุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม นางณัชนภัสค์ แป้นแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม ได้จัด พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม #วันคล้ายสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ เพื่อรำลึกถึง พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ทรงสถาปนากิจการลูกเสือไทยขึ้น เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๕๔ พร้อมทั้งกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ของลูกเสือ และเนตรนารี รอบบริเวณโรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม (งานไอซีที โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม ภาพ/ข่าว) @@@
 
..