[ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560
ผู้ส่ง:โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 โรงเรียนอนุบาลหนอ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560
ผู้ส่ง:โรงเรียนวัดบุญญราศรี"ตำหรุราษฎร์อุปถัมภ์"

เวลา 8.10 น.ของวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560ครูเวรประจำวันพ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560
ผู้ส่ง:โรงเรียนวัดบุญญราศรี"ตำหรุราษฎร์อุปถัมภ์"

ในวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560
ผู้ส่ง:โรงเรียนวัดบุญญราศรี"ตำหรุราษฎร์อุปถัมภ์"

เวลา 8.10 น.ของวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560ผู้อำนวยการโรงเรียนว......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560
ผู้ส่ง:โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่

เมื่อวันพุธที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560
ผู้ส่ง:โรงเรียนวัดบุญญราศรี"ตำหรุราษฎร์อุปถัมภ์"

เวลา 9.40 น.ของวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 คุณหมอจากโรงพยาบา......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560
ผู้ส่ง:โรงเรียนวัดบุญญราศรี"ตำหรุราษฎร์อุปถัมภ์"

ในช่วงเช้าของวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 ณ โรงเรียนวัดบุ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560
ผู้ส่ง:โรงเรียนวัดบุญญราศรี"ตำหรุราษฎร์อุปถัมภ์"

ในช่วงเช้าของวันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560 ผู้อำนวยการโรง......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560
ผู้ส่ง:โรงเรียนวัดบุญญราศรี"ตำหรุราษฎร์อุปถัมภ์"

ในวันจันทร์ที่22 พฤษภาคม 2560 ครูนักศึกษาฝึกสอนได้ตรวจวั......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560
ผู้ส่ง:โรงเรียนบ้านหนองตะโก

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 พ.ค.2560 รร.บ้านหนองตะโก โดย ผอ.สุรชาต......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560
ผู้ส่ง:โรงเรียนบ้านหนองตะโก

เมื่อวันที่ 17 พ.ค.2560 รองคมบูรณ์ ธัญหเสถียร รอง ผอ.สพป.ชบ.1 ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

อาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2560
ผู้ส่ง:โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 โรงเรียนอนุบาลหนอง......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันศุกร์ ที่19 พฤษภาคม 2560
ผู้ส่ง:โรงเรียนวัดบุญญราศรี"ตำหรุราษฎร์อุปถัมภ์"

ในช่วงบ่ายของวันศุกร์ที่19 พฤษภาคม 2560คณะครูและนักเรีย......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันศุกร์ ที่ 19 พฤษภาคม 2560
ผู้ส่ง:โรงเรียนวัดบุญญราศรี"ตำหรุราษฎร์อุปถัมภ์"

ในวันศุกร์ที่19 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมาผู้อำนวยการโรงเรีย......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560
ผู้ส่ง:โรงเรียนบ้านห้างสูง(เกตุวัตถาประชานุเคราะห์)

นางสาวเสาวลักษณ์ โสมะทัต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้า......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560
ผู้ส่ง:โรงเรียนบ้านห้างสูง(เกตุวัตถาประชานุเคราะห์)

โรงเรียนบ้านห้างสูง(เกตุวัตถาประชานุเคราะห์) นำโดยนา......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560
ผู้ส่ง:โรงเรียนบ้านห้างสูง(เกตุวัตถาประชานุเคราะห์)

นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา คณะการจัดการและการท่องเที่ยว ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560
ผู้ส่ง:โรงเรียนวัดบุญญราศรี"ตำหรุราษฎร์อุปถัมภ์"

็ในช่วงบ่ายของวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560 มีเจ้าหน้าท......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560
ผู้ส่ง:โรงเรียนวัดบุญญราศรี"ตำหรุราษฎร์อุปถัมภ์"

ในช่วงเช้าที่ผ่านมา ครูวิทย์ทยาศาสตร์คนใหม่ของโรงเ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560
ผู้ส่ง:โรงเรียนวัดบุญญราศรี"ตำหรุราษฎร์อุปถัมภ์"

ในช่วงเช้าของวันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560 ครูเวรประจำวันได้......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2560
ผู้ส่ง:โรงเรียนวัดบุญญราศรี"ตำหรุราษฎร์อุปถัมภ์"

วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2560 เปิดเทอมวันแรกที่โรงเรียนวั......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560
ผู้ส่ง:โรงเรียนวัดบุญญราศรี"ตำหรุราษฎร์อุปถัมภ์"

ทางคณะครูโรงเรียนวัดบุญญราศรี "ตำหรุราษฎร์อุปถัมภ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2560
ผู้ส่ง:โรงเรียนวัดบุญญราศรี"ตำหรุราษฎร์อุปถัมภ์"

วันเสาร์ ที่13 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ทางโรงเรียนวัดบุญญราศรี “ต......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2560
ผู้ส่ง:โรงเรียนวัดบุญญราศรี"ตำหรุราษฎร์อุปถัมภ์"

วันศุกร์ ที่12 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ทางโรงเรียนวัดบุญญราศรี “ต......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2560
ผู้ส่ง:โรงเรียนวัดบุญญราศรี"ตำหรุราษฎร์อุปถัมภ์"

ในช่วงบ่ายของ วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2560 ผู้อำนวยการโ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2560
ผู้ส่ง:โรงเรียนวัดบุญญราศรี"ตำหรุราษฎร์อุปถัมภ์"

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. ผู้อำนวยการโรงเรี......
อ่านข่าวต่อ....