[ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560
ผู้ส่ง:โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคณูปถัมภ์)

เมื่อวันที่ 18-19 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา โรงเรียนอนุบาลบ้าน......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560
ผู้ส่ง:โรงเรียนวัดบุญญราศรี"ตำหรุราษฎร์อุปถัมภ์"

ในวันที่21 กันยายน 2560 นักเรียนโรงเรียนวัดบุญญราศรีชั้น......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560
ผู้ส่ง:โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน

วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ นายนรินทร์ นิพิฐพงษ์ ผู้อำนวยก......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560
ผู้ส่ง:โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน

วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ นายนรินทร์ นิพิฐพงษ์ ผู้อำนวยก......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันพุธที่ 20 กันยายน 2560
ผู้ส่ง:โรงเรียนชุมมชนบ้านหัวกุญแจ

วันที่ 19 กันยายน 2560 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจรับการปร......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันพุธที่ 20 กันยายน 2560
ผู้ส่ง:โรงเรียนชุมมชนบ้านหัวกุญแจ

วันที่ 13-15 กันยายน 2560 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจจัดการแ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันอังคารที่ 19 กันยายน 2560
ผู้ส่ง:โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี

วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุม ๙๐ ปีกลางดอน โรงเ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันอังคารที่ 19 กันยายน 2560
ผู้ส่ง:โรงเรียนบ้านบึงกระโดน

วันจันทร์ ที่ 18 กันยายน 2560 ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนโรง......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560
ผู้ส่ง:โรงเรียนวัดบุญญราศรี"ตำหรุราษฎร์อุปถัมภ์"

เมื่อช่วงเช้าของวันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 โรงเรียนวัด......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560
ผู้ส่ง:โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล(ปรีชาราษฎร์รังสรรค์)

วันที่ 18 กันยายน 2560 นางนฤมล พอดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้า......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560
ผู้ส่ง:โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี

วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๐ ตัวแทนนักเรียนของโรงเรียนอนุบ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560
ผู้ส่ง:โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2560 โรงเรียนอนุบาลหนอง......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560
ผู้ส่ง:โรงเรียนบ้านหนองซ้ำซาก

วันศุกร์ ที่ 15 กันยายน 2560 ผอ.วิไลวรรณ สงพอ มีนโยบายให้......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560
ผู้ส่ง:โรงเรียนบ้านห้วยสาลิกา

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 โรงเรียนบ้านห้วยสาลิกา ได้รั......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560
ผู้ส่ง:โรงเรียนวัดบุญญราศรี"ตำหรุราษฎร์อุปถัมภ์"

นักเรียนตัวแทนโรงเรียนวัดบุญญราศรี ระดับชั้นมัธยมศ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560
ผู้ส่ง:โรงเรียนวัดบุญญราศรี"ตำหรุราษฎร์อุปถัมภ์"

วันพฤหัสบดี ที่ 14 กันยายน 2560 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันพุธที่ 13 กันยายน 2560
ผู้ส่ง:โรงเรียนวัดบุญญราศรี"ตำหรุราษฎร์อุปถัมภ์"

วันพุธ ที่13 กันยายน 2560 เวลา08.30น.โรงเรียนวัดบุญญราศรี"ต......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันพุธที่ 13 กันยายน 2560
ผู้ส่ง:โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุม ๙๐ ปีกลางดอน โรงเ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันอังคารที่ 12 กันยายน 2560
ผู้ส่ง:โรงเรียนวัดบุญญราศรี"ตำหรุราษฎร์อุปถัมภ์"

นักเรียนตัวแทนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ถึงมัธยมศึก......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันอังคารที่ 12 กันยายน 2560
ผู้ส่ง:โรเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ได้มีการจัดประชุม ปป......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันอังคารที่ 12 กันยายน 2560
ผู้ส่ง:โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล(ปรีชาราษฎร์รังสรรค์)

วันที่ 12 กันยายน 2560 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล (ปรีชาราษฎร์......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันอังคารที่ 12 กันยายน 2560
ผู้ส่ง:โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคณูปถัมภ์)

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา โรงเรียนอนุบาลบ้านบ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันอังคารที่ 12 กันยายน 2560
ผู้ส่ง:โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคณูปถัมภ์)

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา โรงเรียนอนุบาลบ้าน......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560
ผู้ส่ง:โรงเรียนบ้านชากนา

วันที่ 11 กันยายน 2560 นางสาววาทินี พูลทรัพย์ ผู้อำนวยการโ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560
ผู้ส่ง:โรงเรียนชุมมชนบ้านหัวกุญแจ

"วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ผู้บริหาร คณะครู ร่......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560
ผู้ส่ง:โรงเรียนชุมมชนบ้านหัวกุญแจ

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 ผ่านมา คุณประดับ ยิ่งชล แล......
อ่านข่าวต่อ....