[ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560
ผู้ส่ง:โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่

เมื่อวันศุกร์ ที่ 21 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560 โรงเรียนอนุบาลห......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560
ผู้ส่ง:โรงเรียนวัดบุญญราศรี"ตำหรุราษฎร์อุปถัมภ์"

ในวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560คณะครูโรงเรียนวัดบุญญราศรี "......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันอังคาร ที่ 19 กรกฎาคม 2560
ผู้ส่ง:โรงเรียนวัดบุญญราศรี"ตำหรุราษฎร์อุปถัมภ์"

วันอังคาร ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ครูวรรณา อุดมศิลป์และครูส......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2560
ผู้ส่ง:โรงเรียนวัดบุญญราศรี"ตำหรุราษฎร์อุปถัมภ์"

วันจันทร์ ที่ 19 กรกฎาคม 2560รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560
ผู้ส่ง:โรงเรียนบ้านแหลมแท่น

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ณ บริเวณหาดวอนนภา นำโดยนายณรงค......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560
ผู้ส่ง:โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่

เมื่อวันอังคาร ที่ 18 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560 โรงเรียนอนุบาล......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันศุกร์ ที่ 14 กรกฎาคม 2560
ผู้ส่ง:โรงเรียนวัดบุญญราศรี"ตำหรุราษฎร์อุปถัมภ์"

ในช่วงบ่ายของ วันศุกร์ ที่ 14 กรกฎาคม 2560 มีเจ้าหน้าที่จา......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันศุกร์ ที่ 14 กรกฎาคม 2560
ผู้ส่ง:โรงเรียนวัดบุญญราศรี"ตำหรุราษฎร์อุปถัมภ์"

ในวันศุกร์ ที่ 14 กรกฎาคม 2560 ภายใต้โครงการ "ปลูกต้นไม้เ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันศุกร์ ที่ 14 กรกฎาคม 2560
ผู้ส่ง:โรงเรียนวัดบุญญราศรี"ตำหรุราษฎร์อุปถัมภ์"

ในช่วงเช้าของวันศุกร์ ที่ 14 กรกฎาคม 2560 ที่ คุณครูพัทธนั......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2560
ผู้ส่ง:โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี

วันที่ 14 กรกฏาคม 2560 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรีโดยการนำของ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560
ผู้ส่ง:โรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม(วัดเขาบางทราย)

โรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม(วัดเขาบางทราย) ร่วมกับเทศบ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560
ผู้ส่ง:โรงเรียนวัดบุญญราศรี"ตำหรุราษฎร์อุปถัมภ์"

วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 11.30น.โรงเรียนวัดบุญญราศ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560
ผู้ส่ง:โรงเรียนบ้านหนองประดู่

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 นายสมเกียรติ อิฐงาม ผู้อำน......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560
ผู้ส่ง:โรงเรียนวัดบุญญราศรี"ตำหรุราษฎร์อุปถัมภ์"

โรงเรียนวัดบุญญราศรี ขอขอบคุณ ผู้ใหญ่ใจดี ร้อยตำรวจเ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560
ผู้ส่ง:โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคณูปถัมภ์)

เมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม 2560 โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง (อำนาจคณ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2560
ผู้ส่ง:โรงเรียนวัดบุญญราศรี"ตำหรุราษฎร์อุปถัมภ์"

วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2560โรงเรียนวัดบุญญราศรีได้รับคว......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560
ผู้ส่ง:โรงเรียนวัดบุญญราศรี"ตำหรุราษฎร์อุปถัมภ์"

วันพุธ ที่ 12 กรกฎาคม 2560 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2แล......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2560
ผู้ส่ง:โรงเรียนวัดบุญญราศรี"ตำหรุราษฎร์อุปถัมภ์"

วิทยากรผู้ให้ความรู้เรื่องการเพาะเห็ดนำอุปกรณ์การเ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2560
ผู้ส่ง:โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา

วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโร......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2560
ผู้ส่ง:โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล(ปรีชาราษฎร์รังสรรค์)

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 นางนฤมล พอดี ผู้อำนวยการโรงเรี......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2560
ผู้ส่ง:โรงเรียนบ้านบึงกระโดน

โรงเรียนบ้านบึงกระโดน (ศิริสิงห์อุปถัมภ์) นำโดยผู้บร......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2560
ผู้ส่ง:โรงเรียนบ้านบึงกระโดน

โรงเรียนบ้านบึงกระโดน (ศิริสิงห์อุปถัมภ์) ได้ร่วมกับ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560
ผู้ส่ง:โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560 โรงเรียนอนุบาลหน......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560
ผู้ส่ง:โรงเรียนวัดบุญญราศรี"ตำหรุราษฎร์อุปถัมภ์"

วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนวัดบุญญราศรี"ตำหรุรา......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560
ผู้ส่ง:โรงเรียนวัดบุญญราศรี"ตำหรุราษฎร์อุปถัมภ์"

วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนวัดบุญญราศรี “ตำหรุรา......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....

วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560
ผู้ส่ง:โรงเรียนวัดบุญญราศรี"ตำหรุราษฎร์อุปถัมภ์"

เวลา 13.15 น.ของวันพฤหัสบดี ที่ 6 กรกฎาคม ทางคณะครูและนักเ......
อ่านข่าวต่อ....