สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1           
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 2 ท่าน ผู้เข้าชม 35644  ครั้ง

วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคณูปถัมภ์)
หัวข้อข่าว : กิจกรรม To be number one

     เมื่อวันที่ 18-19 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง (อำนาจคณูปถัมภ์) นำนักเรียนเข้าอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนำ To be number One ในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 18-......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดบุญญราศรี"ตำหรุราษฎร์อุปถัมภ์"
หัวข้อข่าว : โครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน

     ในวันที่21 กันยายน 2560 นักเรียนโรงเรียนวัดบุญญราศรีชั้นประถมศึกษาปีที่4 ถึงชั้ยมัธยมศึกษาปีที่3 เข้าร่วมโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดินโดยโครงการนี้มีจุดประสงค์เพื่......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน
หัวข้อข่าว : ยินดีต้อนรับครูผู้ช่วยคนใหม่

     วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ นายนรินทร์ นิพิฐพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน พร้อมคณะครู ให้การต้อนรับคุณครูเกศราภรณ์ แทนศิลป ที่มีโอกาสได้มาบรรจุข้าราชครูที่โรงเรียนบ้า......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน
หัวข้อข่าว : ทักษะชีวิตในวัยรุ่น

     วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ นายนรินทร์ นิพิฐพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน ให้การต้อนรับ นายประวิง วัฒนแพทย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพลู ในการนำบุคลากรและวิทยากร จั......
อ่านข่าวต่อ....
วันพุธที่ 20 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมมชนบ้านหัวกุญแจ
หัวข้อข่าว : การประเมินโรงเรียนสุจริต ประจำปี 2560

     วันที่ 19 กันยายน 2560 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจรับการประเมินโรงเรียนสุจริต ประจำปี 2560 สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปี พ.ศ.2559 โดยมีนางว......
อ่านข่าวต่อ....
วันพุธที่ 20 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมมชนบ้านหัวกุญแจ
หัวข้อข่าว : กุญแจเกมส์ 2560

     วันที่ 13-15 กันยายน 2560 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจจัดการแข่งขันกีฬาภายในประจำปี 2560 "กุญแจเกมส์ 60" โดยมีนายประวิทย์ ชลวีระวงศ์ ประธานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนชุมชนบ้านหั......
อ่านข่าวต่อ....
วันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี
หัวข้อข่าว : ประชุมคณะกรรมการ

     วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุม ๙๐ ปีกลางดอน โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งานศิล......
อ่านข่าวต่อ....
วันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านบึงกระโดน
หัวข้อข่าว : ประเมินโรงเรียนสุจริต

     วันจันทร์ ที่ 18 กันยายน 2560 ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านบึงกระโดน (ศิริสิงห์อุปถัมภ์) ได้เตรียมต้อนรับ คณะกรรมการประเมินโรงเรียนสุจริต คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และ......
อ่านข่าวต่อ....
วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดบุญญราศรี"ตำหรุราษฎร์อุปถัมภ์"
หัวข้อข่าว : เข้าร่วมโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนำ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาประจำปีการศึกษา2560

     เมื่อช่วงเช้าของวันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 โรงเรียนวัดบุญญราศรี "ตำหรุราษฎร์อุปถัมภ์" ส่งบุคคลากรจำนวน 1 คน นำ นักเรียนตัวแทนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 จำนวน10คนเข้าร่วมโครงการค่ายพั......
อ่านข่าวต่อ....
วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล(ปรีชาราษฎร์รังสรรค์)
หัวข้อข่าว : ร่วมพิธีเปิดโครงการค่าย TO BE NUMBER ONE

     วันที่ 18 กันยายน 2560 นางนฤมล พอดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาไหล (ปรีชาราษฎร์รังสรรค์) ร่วมพิธีิเปิดโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนำ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา พร้อมทั้งมอบหมายให้......
อ่านข่าวต่อ....
วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี
หัวข้อข่าว : งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗(คอม)

     วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๐ ตัวแทนนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกิจกรรมคอมพิวเตอร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ระดับเขตพื้นที่เ......
อ่านข่าวต่อ....
วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่
หัวข้อข่าว : แข่งขันกิจกรรมทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67

     เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2560 โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่โดยการนำ ของนายสุวริศร์ กสิรัตน์บำรุง ผู้อำนวยการ ครู นักเรียนโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ สพป.ชบ.1เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพกา......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองซ้ำซาก
หัวข้อข่าว : กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน วางทุกงานอ่านทุกคน

     วันศุกร์ ที่ 15 กันยายน 2560 ผอ.วิไลวรรณ สงพอ มีนโยบายให้นักเรียนทุกคนอ่านหนังสือออก “กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน วางทุกงานอ่านทุกคน” ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองซ้ำซาก สพป.ชลบุรี เขต 1 เ......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านห้วยสาลิกา
หัวข้อข่าว : การทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน

     เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 โรงเรียนบ้านห้วยสาลิกา ได้รับความอนุเคราะห์จากโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี เข้าทำการทดสอบสมรรถภาพ ทางกายนักเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังทัศนคต......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดบุญญราศรี"ตำหรุราษฎร์อุปถัมภ์"
หัวข้อข่าว : ร่วมรับเกียรติบัตรเยาวชนดีเด่น

     นักเรียนตัวแทนโรงเรียนวัดบุญญราศรี ระดับชั้นมัธยมศึกษามัธยมปีที่ 1-3จำนวน 10 คนเข้ารับเกียรติบัตรเยาวชนดีเด่นเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเสริงสร้างขวัญกำลังใจให้นักเรียนที่มีคว......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ 1/31 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1


@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง สพม.36 V12-01-2560