สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1           
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 1 ท่าน ผู้เข้าชม 27202  ครั้ง

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่
หัวข้อข่าว : เทศบาลตำบลหนองใหญ่และหน่วยงานต่างๆจัดทำโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2560

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่โดยการนำของนายสุวริศร์ กสิรัตน์บำรุง ผู้อำนวยการ ครู โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ สพป.ชบ.1 เทศบาลตำบลหนองใหญ่และหน่วยงานต่าง......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดบุญญราศรี"ตำหรุราษฎร์อุปถัมภ์"
หัวข้อข่าว : ครูเวรประจำวันพฤหัสบดี พบปะนักเรียนหน้าเสาธง

     เวลา 8.10 น.ของวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560ครูเวรประจำวันพบปะนักเรียนหน้าเสาธงเพื่ออบรมนักเรียนเรื่อง การมาโรงเรียนของนักเรียนและเรื่องทรงผมนักเรียนนอกจากนี้ยังได้ชีแจงนักเรียน......
อ่านข่าวต่อ....
วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดบุญญราศรี"ตำหรุราษฎร์อุปถัมภ์"
หัวข้อข่าว : ทำ play land สำหรับอนุบาล

     ในวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และคณะครูโรงเรียนวัดบุญญราศรี"ตำหรุราษฎร์อุปถัมภ์"ร่วมแรงร่วมใจกันสร้าง play land ให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล1และอนุบาล2 ทั้งนี......
อ่านข่าวต่อ....
วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดบุญญราศรี"ตำหรุราษฎร์อุปถัมภ์"
หัวข้อข่าว : ผู้อำนวยการโรงเรียนพบนักเรียนหน้าเสาธง

     เวลา 8.10 น.ของวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบุญญราศรี "ตำหรุราษฎร์อุปถัมภ์"นางศิริลักษณ์ เส็งมีได้พูดคุยกับนักเรียนหน้าเสาธงเรื่องการแต่งกายของนักเรียน ทรงผม แล......
อ่านข่าวต่อ....
วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่
หัวข้อข่าว : ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

     เมื่อวันพุธที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่โดยการนำของนายสุวริศร์ กสิรัตน์บำรุง ผู้อำนวยการ ครู โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ สพป.ชบ.1 เวลา 09.00 น. ได้ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั......
อ่านข่าวต่อ....
วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดบุญญราศรี"ตำหรุราษฎร์อุปถัมภ์"
หัวข้อข่าว : คุณหมอจากโรงพยาบาลส่งเสริิมสุขภาพมาประเมินการแปรงฟันนักเรียน

     เวลา 9.40 น.ของวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 คุณหมอจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองตำหรุมาประเมินการแปรงฟันของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4โรงเรียนว......
อ่านข่าวต่อ....
วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดบุญญราศรี"ตำหรุราษฎร์อุปถัมภ์"
หัวข้อข่าว : ครูเวรประจำวันอังคาร พบปะนักเรียนหน้าเสาธง

     ในช่วงเช้าของวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 ณ โรงเรียนวัดบุญญราศรี "ตำหรุราษฎร์อุปถัมภ์" ครูเวรประจำวันอังคารพบปะนักเรียนหน้าเสาธงเพื่อชี้แจง3 เรื่องคือ 1.การทำประกันนักเรียน 2.การ......
อ่านข่าวต่อ....
วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดบุญญราศรี"ตำหรุราษฎร์อุปถัมภ์"
หัวข้อข่าว : ผู้อำนวยการโรงเรียนพบปะนักเรียนหน้าเสาธง

     ในช่วงเช้าของวันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560 ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบุญญราศรี"ตำหรุราษฎร์อุปถัมภ์" นางศิริลักษณ์ เส็งมี ได้พูดคุยกับนักเรียนหน้าเสาธงเพื่อชี้แจงเรื่องการส่งการบ้......
อ่านข่าวต่อ....
วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดบุญญราศรี"ตำหรุราษฎร์อุปถัมภ์"
หัวข้อข่าว : ตรวจวัดสายตา

     ในวันจันทร์ที่22 พฤษภาคม 2560 ครูนักศึกษาฝึกสอนได้ตรวจวัดสายตานักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ที่3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 เพื่อตรวจวัดระดับการมองเห็นของนักเรียนโดยใช้แผ่นวัด......
อ่านข่าวต่อ....
วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองตะโก
หัวข้อข่าว : กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน

     เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 พ.ค.2560 รร.บ้านหนองตะโก โดย ผอ.สุรชาติ สุวรรณศรี และคณะครู จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อพบปะ และชี้แจงนโยบาย ทางราชการ ปีการศึกษา 2560......
อ่านข่าวต่อ....
วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองตะโก
หัวข้อข่าว : กิจกรรมนิเทศ กำกับ ติดตาม

     เมื่อวันที่ 17 พ.ค.2560 รองคมบูรณ์ ธัญหเสถียร รอง ผอ.สพป.ชบ.1 ออกนิเทศ การเตรียมการ เปิดเรียน ปีการศึกษา 2560 รร.บ้านหนองตะโก ผอ.สุรชาติ สุวรรณศรี และคณะครู ให้การต้อนรับ......
อ่านข่าวต่อ....
อาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่
หัวข้อข่าว : ประชุมผู้ปกครองนักเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

     เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่โดยการนำของนายสุวริศร์ กสิรัตน์บำรุง ผู้อำนวยการ ครู นักเรียนโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ สพป.ชบ.1 เวลา 09.00 น.- 11.00 น ได้ประชุมผู้ปก......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ ที่19 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดบุญญราศรี"ตำหรุราษฎร์อุปถัมภ์"
หัวข้อข่าว : ร่วมบริจาคของที่ไม่ใช้แล้วให้มูลนิธิสวนแก้ว

     ในช่วงบ่ายของวันศุกร์ที่19 พฤษภาคม 2560คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดบุญญราศรีร่วมกันขนสิ่งของที่ไม่ใช้ แล้วของโรงเรียน อาทิเช่น ตู้เย็นเก่า คอมพิวเตอร์เก่าและแอร์เก่าเพื่อบริจ......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ ที่ 19 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดบุญญราศรี"ตำหรุราษฎร์อุปถัมภ์"
หัวข้อข่าว : ตรวจวัดสายตา

     ในวันศุกร์ที่19 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมาผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบุญญราศรี"ตำหรุราษฎร์อุปถัมภ์" ได้ตรวจวัดสายตานักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ที่1และชั้นประถมศึกษาปีที่2เพื่อตรวจวัดระ......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านห้างสูง(เกตุวัตถาประชานุเคราะห์)
หัวข้อข่าว : จิตอาสาบิ๊กไบท์และคณะ

     นางสาวเสาวลักษณ์ โสมะทัต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้างสูง(เกตุวัตถาประชานุเคราะห์) คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านห้างสูง ทำการต้อนรับคณะบิ๊กไบต์จิตอาสา CBR Power Club , Friend & Family racing club และพน......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ 1/17 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1


@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง สพม.36 V12-01-2560