$$$...ตามที่ สพป.เชียงราย เขต 3 ได้นำรายชื่อคณะกรรมการประเมิน ด้าน 1-3 วิทยฐานะชำนาญการ ของผู้ขอรับ การประเมิน เสนอต่อที่ประชุม กศจ.เชียงราย ในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 มีรายชื่อดังต่อไปนี้ 1. นางรัตนา แก้วตั้ง รร.บ้านวังลาว อ.เชียงแสน 2. นายชาญชัย ก้อใจ รร. บ้านห้วยไร่สามัคคี อ.แม่ฟ้าหลวง 3. นางชไมพร รินทร์ชม รร. บ้านปางห้า อ.แม่สาย 4. นางสาวอรุนณี บุญตั้ง รร.บ้านป่าเหมือด อ.แม่สาย 5. นางธัญวรัตน์ พงษ์กาสอ รร.บ้านสันหลวง อ.แม่สาย 6. นางสาวศุภิสรา ธิปวง รร.บ้านปางห้า อ.แม่สาย ให้ข้าราชการครู ที่มีรายชื่อดังกล่าว มารับคำสั่งประเมิน ด้านที่ 1-3 ได้ ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 3 สอบถามรายละเอียด /ติดต่อ 08 8259 1052 ...$$$...สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ

 


               
          $$$...สพป.เชียงราย เขต 3 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาเทคนิคการสอนและการผลิตสื่อประกอบการสอน" สำหรับครูผู้สอนวิชาภาษาไทย ชั้น ป.1-6 ให้กับครูผู้สอนวิชาภาษาไทยในโรงเรียนสังกัด สพป.เชียงราย เขต 3 ระหว่างวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมสายน้ำจัน สพป.เชียงราย เขต 3
           $$$...สพป.เชียงราย เขต 3 ยินดีต้อนรับ น.ส.บัณฑิตา พรมวงศ์ (องุ่น) เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน ในโอกาสโอนย้ายมาจาก สพฐ.มาปฏิบัติราชการใน สพป.เชียงราย เขต 3 (กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา) ด้วยความยินดียิ่งค่ะ
 

ข่าวย่อย
          $$$...สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ "การมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์" เนื้อหาคือเชิญชวนหรือรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ แยกเป็น 3 ระดับ คือ ประถมศึกษ, มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา, อุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป ผู้สนใจส่งไฟล์วีดีโอ ได้ตั้งแต่วันนี้ - 15 มิถุนายน 2560 ความยาวไม่เกิน 3 นาที แต่ไม่น้อยกว่า 1 นาที ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.facebook.com/pr.Ect.thailand...$$$...ตามที่ สพป.เชียงราย เขต 3 ได้นำรายชื่อคณะกรรมการประเมิน ด้าน 1-3 วิทยฐานะชำนาญการ ของผู้ขอรับ การประเมิน เสนอต่อที่ประชุม กศจ.เชียงราย ในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 มีรายชื่อดังต่อไปนี้ 1. นางรัตนา แก้วตั้ง รร.บ้านวังลาว อ.เชียงแสน 2. นายชาญชัย ก้อใจ รร. บ้านห้วยไร่สามัคคี อ.แม่ฟ้าหลวง 3. นางชไมพร รินทร์ชม รร. บ้านปางห้า อ.แม่สาย 4. นางสาวอรุนณี บุญตั้ง รร.บ้านป่าเหมือด อ.แม่สาย 5. นางธัญวรัตน์ พงษ์กาสอ รร.บ้านสันหลวง อ.แม่สาย 6. นางสาวศุภิสรา ธิปวง รร.บ้านปางห้า อ.แม่สาย ให้ข้าราชการครู ที่มีรายชื่อดังกล่าว มารับคำสั่งประเมิน ด้านที่ 1-3 ได้ ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 3 สอบถามรายละเอียด /ติดต่อ 08 8259 1052

 


ฉบับที่ 24 วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560 จำนวนผู้ใช้งาน 8 ท่าน
จำนวนผู้ชม 11897 ครั้ง Your IP Address is 54.144.57.183
          $$$...นางสาวหนึ่งฤทัย สระทองเวียน ที่ปรึกษาฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย นำทีมนักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยลงแข่ง "เชื่อมความสัมพันธ์" กับ ผู้บริหารสถานศึกษา กศจ.เชียงราย ท่ามกลางกองเชียร์รุ่นเล็กรุ่นใหญ่ ณ สนามโรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) ผลการแข่งขันโดยใช้ทั้งทักษะ ประสบการณ์และสมรรถนะของทั้งสองฝ่าย ส่งผลให้ เสมอกัน 1:1
 


          

 
          $$$... ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย รร.บ้านโป่ง อ.แม่สาย เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาเทคนิคการสอนและการผลิตสื่อประกอบการสอน" สำหรับครูผู้สอนวิชาภาษาไทย ชั้น ป.1-6 ระหว่างวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมสายน้ำจัน สพป.เชียงราย เขต 3
           $$$...สพป.เชียงราย เขต 3 ยินดีต้อนรับ นายกิจฤชา สุเตนันท์ (เนก) นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ ในโอกาสโอนย้ายมาจาก อบต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย มาปฏิบัติราชการ สพป.เชียงราย เขต 3 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) ด้วยความยินดียิ่งค่ะ

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3


@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V.12-01-2560 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.36

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ ] [เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news]
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560
นายเมธา ปรางค์แสงวิไล รอง ผอ.สพท.เชียงรายเขต3 ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาฝึกประสบการณ์ หลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : อาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2560
นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กพฐ. แลพนายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการ กพฐ. พร้อมด้วยผอ.สำนักต่างๆ ในสพฐ. ตรวจราชการ การดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ และเยี่ยมชมห้องสมุด ห้องมัลติมีเดีย แลพห้องเรียนของอาคารพระราชทานต้านแผ่นดินไหว ของโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม สพม.เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) ในการมาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี สร้างกำแพงแก้วรอบพระมหาเจดีย์เขาคู่ฟ้านำเย็น (เจนธัญญารักษ์) ณ วัดน้ำเย็น ต.ดอยลาน อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โดยมี ดร.สายสวาท วิชัย ผอ.สพป.เชียงราย เขต 3 นายวรพงษ์ สันติวงค์ นายจรัญ แจ้งมณี รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 รวมถึง รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 และรองผอ.สพม.เขต 36 ผอ.สถานศึกษร่วมให้การต้อนรับ.....(เรียบเรียงข่าวโดย : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560
วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 3 ร่วมกับบริษัท ทรู คอเปอร์เรชัน จำกัดมหาชน จัดอบรมโครงการ junior Start Up Thailand 4.0 ณ โรงเรียนบ้านเทอดไทย และโรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยได้รับเกียรติจาก นายพงศ์พันธ์ ลีนิน รอง ผอ.สพท.เชียงราย เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการดังกล่าว ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 3 กรกฎาคม 2560 โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนโรงเรียนบ้านเทอดไทย จำนวน 60 คน และนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง จำนวน 60 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ การใช้สื่อ โซเชียลมีเดียและเทคโนโลยี อย่างสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเล่าเรียนและสามารถต่อยอดเป็นอาชีพได้ในอนาคต
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560
$$$...นายธเนษฐ ธรรมตา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางสา อ.แม่จัน พร้อมด้วยคณะครูและเพื่อนร่วมชั้นเรียน นำของกินของใช้มาเยี่ยมให้กำลังใจ เด็กชายวสุพล สุทธิรักษาพืชที่ไม่สบายพักรักษาตัวอยู่ที่บ้าน (สมศักดิ์ ทรายแก่น...ภาพ/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560
$$$...ดร.สายสวาท วิชัย ผอ.สพท.เชียงราย เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เครือข่าย Cluster 16 ณ โรงแรมเอ็มบูติครีสอร์ท อ.เมือง จ.เชียงราย
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560
$$$...
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560
$$$...ดร.สายสวาท วิชัย ผอ.สพท.เชียงราย เขต3 พร้อมด้วย ผอ.สพท.เชียงราย เขต 1,2,4 ให้การต้อนรับและร่วมลงพื้นที่ในการตรวจราชการ ของ หม่อมหลวงปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อ.เมือง จ.เชียงราย
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560
$$$...ดร.สายสวาท วิชัย ผอ.สพท.เชียงราย เขต 3 ให้การต้อนรับ นายวีระพงษ์ พิมพ์สาร กลุ่ม Eco School, พ.ต.ท.ร.อ.กภ.นพ.ธรรมโรจน์ ปุญโชติ กลุ่มพี่หมออาสา และ นายทูน หิรัญทรัพย์ กลุ่ม YCM มูลนิธิ The Boss ในโอกาสร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง MOU โครงการWeChangeWorldChange
อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/5 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า