สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3           
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 23 ท่าน ผู้เข้าชม 23799  ครั้ง

วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
หัวข้อข่าว : ###...ประชุมผู้ปกครองบูรณาการสู้ตลาดนัดการเรียนรู้...###

     เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 โรงเรียนบ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์) ได้จัดการประชุมผู้ปกครอง ร่วมกับบูรณาการตลาดนัดการเรียนรู้โดยมีนายวินิจฉัย ใสมรรคา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าซางฯ ......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
หัวข้อข่าว : ###…ร่วมฉลองสมณศักดิ์ วัดสันคือ…###

     เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 คณะครูนำนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์) ได้ร่วมฉลองพัดยศ พระครูสิริพัฒนเมธี ณ วัดสัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย โดยได้จัดโรงทานแจกอาหารและเตรียมการแ......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอารียาวิทย์
หัวข้อข่าว : ค่ายลูกเสือน้อยอารียาวิทย์

      นักเรียนโรงเรียนอารียาวิทย์ ในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาที่ 2 ปฏิบัติกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือสำรอง ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนอารียาวิทย์ในวันที่ 9 มีนาคม 2560.........
อ่านข่าวต่อ....
วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
หัวข้อข่าว : ###...ป.6 ดูงาน อบจ.เชียงราย...###

     เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 คณะครูนำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี 6 เข้าศึกษาเรียนรู้ดูงานที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โดยได้รับชมภาพยนตร์ 3 มิติ และชมสาธิตแสดงท้องฟ้าจำลอง และภั......
อ่านข่าวต่อ....
วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเทอดไทย
หัวข้อข่าว : พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนโครงการการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน

     พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนโครงการการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ระหว่างโรงเรียนบ้านเทอดไทยกับคณะมนุษยศาสตร์ ม......
อ่านข่าวต่อ....
วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
หัวข้อข่าว : ###...เลือกตั้งประธานนักเรียน...###

     เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 โรงเรียนบ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์) ได้ทำกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน โดยมี เด็กหญิงปณิดา บุญประเทือง ผู้สมัครหมายเลข 1 และ เด็กชายทินกร พนมแก้วผู้สมัค......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์1
หัวข้อข่าว : ..งานเปิดบ้านวิชาการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ครั้งที่ 3 โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 และอำเภอยิ้ม..

     นายสมศักดิ์ คณาคำ นายอำเภอแม่จัน และนายจักรพงษ์ บุญเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดบ้านวิชาการสืบสานวัฒนธรรม......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ์)
หัวข้อข่าว : ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากประเทศจีน

     ทางโรงเรียนดอยแสนใจ(ตชด.อนุสรณ์) มีโอกาสได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากประเทศจีน ซึ่งทางคณะได้ให้ความสนใจกับการจัดกิจกรรมของทางโรงเรียน นั่นก็คือกิจกรรมหลักสูตรการเรียนการสอนว......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ์)
หัวข้อข่าว : นิเทศและติดตามการบริหารจัดการด้านงานวิชาการและการจัดการเรียนการสอนของคณะครู

     วันนี้ทางโรงเรียนดอยแสนใจ(ตชด.อนุสรณ์) มีโอกาสได้ต้อนรับท่านรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 คณะผู้บริการจากกลุ่มเครือข่ายการศึกษาแม่สลองใน ในการเข้......
อ่านข่าวต่อ....
วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
หัวข้อข่าว : ###...ทัศนศึกษา ป.4-6...###

     เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 นักเรียน และคณะครู โรงเรียนบ้านป่าซางฯ ได้ร่วมกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าเที่ยวชมท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง(สนามบ......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ์)
หัวข้อข่าว : เยี่ยมชมกิจกรรมของโรงเรียน

     โรงเรียนดอยแสนใจ(ตชด.อนุสรณ์) โดยท่านผู้อำนวยการ ดร.อนวัช อุ่นกอง คณะครูและนักเรียน ได้มีโอกาสได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนวัดท่าช้าง และโรงเรียนวัดเต่าทอง จังหวัดสุโขทั......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม
หัวข้อข่าว : งานนิทรรศการ เปิดรั้วชมพู ดำ โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม

     นายชยภัทร เถื่อนคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชียงราย เขต3 เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการ เปิดรั้วชมพู ดำ โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม โดยได้รับการกล่าวรายงานจาก นายชูกิจ......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์1
หัวข้อข่าว : การดำเนินโครงการไร้สัญชาติร่วมกับมูลนิธิ ADRA ประเทศไทย

     วันนี้ 17 กุมภาพันธ์ 2560 มูลนิธิแอ๊ดแวนติสเพื่อการพัฒนาและบรรเทาเทาทุกข์ (ADRA)ประเทศไทย ได้ดำเนินโครงการไร้สัญชาติเพื่อให้การช่วยเหลือบุคคลที่มีปัญหาด้านสัญชาติ และสถานะบุคคล ให้......
อ่านข่าวต่อ....
วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ์)
หัวข้อข่าว : กิจกรรมค่ายลูกเสือสำรอง

     โรงเรียนดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ์) ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง ในระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ โดยได้จัดกิจกรรม ดังนี้ ฐานคำปฏิญาณและระเบียบแถว ฐานสัมผัสและพิสูจน์กลิ่น ฐานย่อง......
อ่านข่าวต่อ....
วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอารียาวิทย์
หัวข้อข่าว : ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่

     ..........มื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 นักเรียนชั้นอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 2 พร้อมด้วยคณะครู โรงเรียนอารียาวิทย์ ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ ศูนย์การเรียน Discovery Center ขององค์การบริหารส่วนจ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/7 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3


@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง สพม.36 V12-01-2560