สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3           
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 4 ท่าน ผู้เข้าชม 22659  ครั้ง

วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเทอดไทย
หัวข้อข่าว : พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนโครงการการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน

     พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนโครงการการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ระหว่างโรงเรียนบ้านเทอดไทยกับคณะมนุษยศาสตร์ ม......
อ่านข่าวต่อ....
วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
หัวข้อข่าว : ###...เลือกตั้งประธานนักเรียน...###

     เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 โรงเรียนบ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์) ได้ทำกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน โดยมี เด็กหญิงปณิดา บุญประเทือง ผู้สมัครหมายเลข 1 และ เด็กชายทินกร พนมแก้วผู้สมัค......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์1
หัวข้อข่าว : ..งานเปิดบ้านวิชาการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ครั้งที่ 3 โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 และอำเภอยิ้ม..

     นายสมศักดิ์ คณาคำ นายอำเภอแม่จัน และนายจักรพงษ์ บุญเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดบ้านวิชาการสืบสานวัฒนธรรม......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ์)
หัวข้อข่าว : ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากประเทศจีน

     ทางโรงเรียนดอยแสนใจ(ตชด.อนุสรณ์) มีโอกาสได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากประเทศจีน ซึ่งทางคณะได้ให้ความสนใจกับการจัดกิจกรรมของทางโรงเรียน นั่นก็คือกิจกรรมหลักสูตรการเรียนการสอนว......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ์)
หัวข้อข่าว : นิเทศและติดตามการบริหารจัดการด้านงานวิชาการและการจัดการเรียนการสอนของคณะครู

     วันนี้ทางโรงเรียนดอยแสนใจ(ตชด.อนุสรณ์) มีโอกาสได้ต้อนรับท่านรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 คณะผู้บริการจากกลุ่มเครือข่ายการศึกษาแม่สลองใน ในการเข้......
อ่านข่าวต่อ....
วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
หัวข้อข่าว : ###...ทัศนศึกษา ป.4-6...###

     เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 นักเรียน และคณะครู โรงเรียนบ้านป่าซางฯ ได้ร่วมกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าเที่ยวชมท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง(สนามบ......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ์)
หัวข้อข่าว : เยี่ยมชมกิจกรรมของโรงเรียน

     โรงเรียนดอยแสนใจ(ตชด.อนุสรณ์) โดยท่านผู้อำนวยการ ดร.อนวัช อุ่นกอง คณะครูและนักเรียน ได้มีโอกาสได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนวัดท่าช้าง และโรงเรียนวัดเต่าทอง จังหวัดสุโขทั......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม
หัวข้อข่าว : งานนิทรรศการ เปิดรั้วชมพู ดำ โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม

     นายชยภัทร เถื่อนคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชียงราย เขต3 เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการ เปิดรั้วชมพู ดำ โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม โดยได้รับการกล่าวรายงานจาก นายชูกิจ......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์1
หัวข้อข่าว : การดำเนินโครงการไร้สัญชาติร่วมกับมูลนิธิ ADRA ประเทศไทย

     วันนี้ 17 กุมภาพันธ์ 2560 มูลนิธิแอ๊ดแวนติสเพื่อการพัฒนาและบรรเทาเทาทุกข์ (ADRA)ประเทศไทย ได้ดำเนินโครงการไร้สัญชาติเพื่อให้การช่วยเหลือบุคคลที่มีปัญหาด้านสัญชาติ และสถานะบุคคล ให้......
อ่านข่าวต่อ....
วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ์)
หัวข้อข่าว : กิจกรรมค่ายลูกเสือสำรอง

     โรงเรียนดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ์) ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง ในระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ โดยได้จัดกิจกรรม ดังนี้ ฐานคำปฏิญาณและระเบียบแถว ฐานสัมผัสและพิสูจน์กลิ่น ฐานย่อง......
อ่านข่าวต่อ....
วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอารียาวิทย์
หัวข้อข่าว : ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่

     ..........มื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 นักเรียนชั้นอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 2 พร้อมด้วยคณะครู โรงเรียนอารียาวิทย์ ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ ศูนย์การเรียน Discovery Center ขององค์การบริหารส่วนจ......
อ่านข่าวต่อ....
วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
หัวข้อข่าว : ###...ทัศนศึกษา ป.1-3...###

     เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 นักเรียน-ผู้ปกครอง และคณะครู โรงเรียนบ้านป่าซางฯ ได้ร่วมกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่โดยมีนักเรียนชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 3 เข้าชมสัตว์สายพันธุ์ต่า......
อ่านข่าวต่อ....
วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
หัวข้อข่าว : ###…ทดลองถ่ายทอดสด…###

     เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 นายวินิจฉัย ใสมรรคา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์) ได้ทดลองการถ่ายทอดสด โดยพูดคุยพบปะนักเรียนในชั้นเรียนส่งสัญญาภาพ-เสียง ผ่านทางโท......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านน้ำจำ
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านน้ำจำปลูกสตรอเบอรี่

     โรงเรียนบ้านน้ำจำ อ.แม่สาย สพป.เชียงราย เขต 3 โดย ผอ.จำรัส กิติศรี ได้ส่งเสริมให้นักเรียนปลูกสตรอเบอรี่โดยใช้วัสดุธรรมชาติในการดูแลรักษา ปลอดสารพิษ ปลอดภัย และยังเป็นการจัดกิจก......
อ่านข่าวต่อ....
วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม
หัวข้อข่าว : ศึกษานิเทศก์ สพป.ชร 3 ออกนิเทศก์ติดตามกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

     นางอรินลันธ์ จันทร์เลน และนายสุวัฒน์ สุขศรี ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ได้มาติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/6 ->
<< 1 2 3 4 5 6 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3


@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง สพม.36 V12-01-2560