สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3           
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 20 ท่าน ผู้เข้าชม 23797  ครั้ง

วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
หัวข้อข่าว : ###…ประชุมสัมมนาครูกลุ่มเครือข่ายศรีป่าซาง…###

     เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาศรีป่าซางได้จัดการประชุมกลุ่ม โดยมีนายวินิจฉัย ใสมรรคา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าซางฯ เป็นประธานกลุ่มศรีป่าซาง กล่าวพบปะ......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม
หัวข้อข่าว : มูลนิธิสติ มอบเครื่องกรองน้ำดื่มให้โรงเรียน

     วันพุธที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ คณะทีมงานจากมูลนิธิสติ นำโดย คุณเกรท เสกสรร รวยภิรมย์ ผู้ก่อตั้งมูลนิธิ ร่วมกับองค์กร Water Planet องค์กรที่มีอุดมการณ์ในการมอบน้ำดื่มสะอาดทั่วโลก ได้มาติดต......
อ่านข่าวต่อ....
วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลโชคชัย(แม่เลียบแม่บง)
หัวข้อข่าว : ประกวดสวนสนาม เนตรนารี สามัญ

     โรงเรียนอนุบาลโชคชัย(แม่เลียบแม่บง) กลุ่มเครือข่ายพัฒนาดอยหลวง สพป ชร.3 ได้นำเนตรนารี เป็นตัวแทนเข้าร่วมประกวดสวนสนาม ลู ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2560 ณ สนามโรงเรีย......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
หัวข้อข่าว : ###…วันไหว้ครู 60…###

     เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์) ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู โดยมีนายวินิจฉัย ใสมรรคา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าซางฯ เป็นประธาน และกล......
อ่านข่าวต่อ....
วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลโชคชัย(แม่เลียบแม่บง)
หัวข้อข่าว : ผู้ใหญ่ใจดี

     เจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรดอยหลวง เชียงราย ได้นำอุปกรณ์เครื่องเขียนไปมอบให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลโชคชัย(แม่เลียบแม่บง) เมื่อวันที่ 13 มมิถุนายน 2560 (ประสิทธิ์ ถาพ/ข่า......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านสันโค้งแม่สาย
หัวข้อข่าว : ป.ป.ช.ประจำจังหวัดเชียงราย มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ให้กับ เด็กชายสุชาติ นานา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านสันโค้ง

     สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดเชียงราย ได้มามอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ให้กับ เด็กชายสุชาติ นานา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านสันโค้ง อ.แม่สาย เนื่องจากเก็บกระเป๋าเง......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม
หัวข้อข่าว : พิธีไหว้ครู ๘ มิ.ย.๖๐

      โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม จัดพิธีไหว้ครู เพื่อให้นักเรียนได้รำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ และมีการประกวดการจัดแต่งพานไหว้ครูในแต่ละระดับชั้น และมอบเกียรติบัตรครูดีในดวงใจ......
อ่านข่าวต่อ....
วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม
หัวข้อข่าว : โครงการสร้างสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม

     วันอังคาร ที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ หน่วยตำรวจสันติบาลจังหวัดเชียงราย จัดอบรม โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รุ่นที่ ๕ โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม พตท.โชคชัย พรหมประเสริฐ ผู้บ......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเทอดไทย
หัวข้อข่าว : ทำดีติดดาว ประจำปีการศึกษา 2560

     วันที่ 8 มิถุนายน 2560 ทางโรงเรียนบ้านเทอดไทยได้ดำเนินงานพิธีประดับดาว "โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ทำดีติดดาว" ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี นายอนุชิต ไทยรัศมี ผู้อำนวยการโ......
อ่านข่าวต่อ....
วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านสันโค้งแม่สาย
หัวข้อข่าว : เด็กดีศรีสันโค้ง อำเภอแม่สาย

     นายบุญธรรม หมูนิล ผู้ใหญ่บ้านสันโค้งแม่สาย และนายวัฒนา แสนคำหล่อ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสันโค้งแม่สาย ได้พา เด็กชายสุชาติ นานา เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โ......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :บ้านปางสา
หัวข้อข่าว : จากสำรองสู่สามัญ

     โรงเรียนบ้านปางสาจัดพิธีส่งลูกเสือสำรองไปเป็นลูกเสือสามัญประจำปีการศึกษา 2560 สำหรับนักเรียนที่จบหลักสูตรลูกเสือสำรองดาวดวงที่ 3 เพื่อก้าวสู่ลูกเสือสามัญ จัดกิจกรรมโดยผู้กำก......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :บ้านปางสา
หัวข้อข่าว : เด็กดอยกินดี

     โรงเรียนบ้านปางสา โดย ผอ.ธเนษฐ ธรรมตา ผู้อำนวยการ ต้อนรับเจ้าหน้าที่มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา ในโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กและชุมชนต้นน้ำ (เด็กดอยกินดี) โดยพี่ๆจากมูลนิธิ มา......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :บ้านปางสา
หัวข้อข่าว : เยี่ยมบ้านนักเรียน

     คณะครูโรงเรียนบ้านปางสา นำโดย ผอ.ธเนษฐ ธรรมตา ผู้อำนวยการโรงเรียน เพื่อนนักเรียน นำของมาเยี่ยม เด็กชายวสุพล สุทธิรักษาพืช ที่พักรักษาตัวอยู่ที่บ้าน ขอให้หายเร็วครับ (สมศักดิ์ ท......
อ่านข่าวต่อ....
วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านท่าข้าวเปลือก
หัวข้อข่าว : โน๊ตบุ๊คของหนู..เปิดโลกการเรียนรู้สู่โลกกว้าง

     ..ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี..วันนี้หนูมีคอมฯใหม่แล้ว.. วันนี้โรงเรียนบ้านท่าข้าวเปลือกได้รับคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คจำนวน 14 เครื่อง และปริ้นเตอร์จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในการจัดการเรียนกา......
อ่านข่าวต่อ....
 วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :สบคำ
หัวข้อข่าว : รับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้างงบรายได้สถานศึกษา (วิชาเอกภาษาอังกฤษ)

     โรงเรียนบ้านสบคำ ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ประกาศรับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้างงบรายได้สถานศึกษา(วิชาเอกภาษาอังกฤษ) จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่ 15-21 พฤษภาคม 2560 สนใจติดต่อ 089-5545224,08......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/7 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3


@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง สพม.36 V12-01-2560