สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3           
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 3 ท่าน ผู้เข้าชม 22658  ครั้ง

วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง
หัวข้อข่าว : นิเทศและเยี่ยมชั้นเรียนคณิตศาสตร์ขั้นสูง

      ในวันที่ 13 มีนาคม 2560 สมาคมคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และ Prof.Shimizu Shizumi Teikyo University, Japan อดีตนายกสมาคมคณิตศาสตรศึกษา ......
อ่านข่าวต่อ....
วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2559

      วันที่ 9 มีนาคม 2560 โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง ได้จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2559 ขึ้น ณ หอประชุม โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง โดยมีท่านผู้อำนวยการพันธ์ทิภา สร้างช้าง ให้......
อ่านข่าวต่อ....
วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมบัณฑิตน้อย 59

      วันที่ 9 มีนาคม 2560 โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง ได้จัดกิจกรรมบัณฑิตน้อย 59 ขึ้น ณ แผนกปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง โดยมีท่านผู้อำนวยการพันธ์ทิภา สร้างช้าง ให้เกียรติเป็นประธานเป......
อ่านข่าวต่อ....
อาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนตชด.บำรุงที่ 87
หัวข้อข่าว : ประเมินร.ร.ตชด.บำรุงที่ 87

      ท่านรองฯ พงศ์พันธ์ ลีนิน รอง ผอ.สพป.ชร.3 นางเกนยา ปิ่นจันทร์ ผอ.กลุ่มอำนวยการ นางสาวมนัสวรรณ รุจิระพงศ์ ศน.สพป.ชร.3 นายสมเพชร โนสี ประธานกลุ่มเครือข่ายการศึกษาเทอดไทย ผู้อำนวยการโร......
อ่านข่าวต่อ....
อาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนตชด.บำรุงที่ 87
หัวข้อข่าว : ชมรมนักเรียนนายเรืออากาศรุ่นที่ 21 และญาติมิตร ระดมทุนพัฒนาโรงเรียน

     นาวาอากาศโทนัฎฐ์ - พลอากาศตรีหญิงสุภาวดี โหมาศวิน ประธานฯ ระดมทุนทรัพย์ นักเรียนนายเรืออากาศรุ่นที่ 21 และญาติมิตรสายต่าง ๆ สายอ.วิเศษชัยชาญ สายอ.สามโก้ จ.อ่างทอง สายปากเกร็ด จ.นนท......
อ่านข่าวต่อ....
อาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนตชด.บำรุงที่ 87
หัวข้อข่าว : โรงเรียนเวียงพานมาช่วยพัฒนาร.ร.ตชด.บำรุงที่ 87

      นายปุณณวิช เทพสุริทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงพาน นำคณะครูและบุคลากรในโรงเรียนบ้านเวียงพาน จำนวน 25 คน พร้อมทั้งวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ มาช่วยพัฒนา ปรับปรุงห้องสมุดและเขียนป้ายต่......
อ่านข่าวต่อ....
อาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนตชด.บำรุงที่ 87
หัวข้อข่าว : ผู้บริหารโรงเรียนข้างเคียงดอยตุง ดูงาน โรงเรียนโครงการดอยตุง

     ท่านรองฯวิรัตน์ พานิช ผู้ประสานงานดอยตุง นำผอ.โรงเรียนข้างเคียงดอยตุง 8 ร.ร. ศึกษาดูงานการสอนมอนเตสชอรี่ ร.ร.บ้านห้วยไร่สามัคคีและร.ร.บ้านขาแหย่งพัฒนา อ.แม่ฟ้าหลวง ผอ.ร.ร.โครงการร.ร.......
อ่านข่าวต่อ....
อาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนตชด.บำรุงที่ 87
หัวข้อข่าว : ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1/2559

     นางจงกลณี จันธิมา ผอ.โรงเรียน ประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อแนะนำตัวผอใหม่และชี้แจง นโยบายของโรงเรียนตชด.บำรุงที่ 87 ให้ผู้ปกครองนักเรียนทราบเป็นแนวทางเดี่ยวกันพร้อมกันนี้ได้ข......
อ่านข่าวต่อ....
อาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนตชด.บำรุงที่ 87
หัวข้อข่าว : นิเทศ ติดตาม(Coach Team) ผลการดำเนินงาน ผอ.ใหม่ ครั้งที่ 1

     ท่านวิรัตน์ พานิช ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธาน Coach Team นายพิสิฐ ไชยชนะ นายประดิษฐ์ เตชนันท์ คณะกรรมการฯ นางสุพิชญา ฤทธิ์รักษา ผู้ช่วยเลขาฯ มานิเทศ ติดตาม ให้คำแนะนำ การดำรงตำแหน่ง ผอ.ร.ร.ตชด.87.......
อ่านข่าวต่อ....
อาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนตชด.บำรุงที่ 87
หัวข้อข่าว : รับมอบของบริจาคจาก พี่ๆ คนสวยใจดีค่ะ

     นางจงกลณี จันธิมา ผู้อำนวยการโรงเรียน ตชด.บำรุงที่ 87 รับมอบตุ๊กตา ของเล่น หนังสือการ์ตูน และทุนการศึกษา จำนวน 10,000 บาท มามอบให้นักเรียน เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 ในนามของตัวแทนครูและน......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
หัวข้อข่าว : ###... Honda ขับขี่ปลอดภัย...###

     เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 บริษัท Honda มาฝึกอบรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ให้ถูกต้องตามกฎจราจร โดยมีตัวแทนนักเรียนชั้น ป.5-6 เข้าอบรมและทดสอบการขับขี่อย่างปลอดภัย เพื่อให้นักเรียนได้เรี......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
หัวข้อข่าว : ###...ประชุมผู้ปกครองบูรณาการสู้ตลาดนัดการเรียนรู้...###

     เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 โรงเรียนบ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์) ได้จัดการประชุมผู้ปกครอง ร่วมกับบูรณาการตลาดนัดการเรียนรู้โดยมีนายวินิจฉัย ใสมรรคา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าซางฯ ......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
หัวข้อข่าว : ###…ร่วมฉลองสมณศักดิ์ วัดสันคือ…###

     เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 คณะครูนำนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์) ได้ร่วมฉลองพัดยศ พระครูสิริพัฒนเมธี ณ วัดสัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย โดยได้จัดโรงทานแจกอาหารและเตรียมการแ......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอารียาวิทย์
หัวข้อข่าว : ค่ายลูกเสือน้อยอารียาวิทย์

      นักเรียนโรงเรียนอารียาวิทย์ ในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาที่ 2 ปฏิบัติกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือสำรอง ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนอารียาวิทย์ในวันที่ 9 มีนาคม 2560.........
อ่านข่าวต่อ....
วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
หัวข้อข่าว : ###...ป.6 ดูงาน อบจ.เชียงราย...###

     เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 คณะครูนำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี 6 เข้าศึกษาเรียนรู้ดูงานที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โดยได้รับชมภาพยนตร์ 3 มิติ และชมสาธิตแสดงท้องฟ้าจำลอง และภั......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/6 ->
<< 1 2 3 4 5 6 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3


@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง สพม.36 V12-01-2560