สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3           
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 19 ท่าน ผู้เข้าชม 23796  ครั้ง

วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
หัวข้อข่าว : ###…ถวายเทียนพรรษา…###

     เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 คณะครู และนักเรียน นำโดยนายวินิจฉัย ใสมรรคา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์) ร่วมกันถวายเทียนพรรษาเข้าหัววัดต่างๆ ณ วัดป่าซาง ,วัดศรียางมู......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์1
หัวข้อข่าว : ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560

     คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนโรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 ร่วมด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จันและคณะ ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและถวายเทียนพรรษา เนื่......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ์)
หัวข้อข่าว : ตรวจสุขภาพปากและฟัน

     ......
อ่านข่าวต่อ....
วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม
หัวข้อข่าว : กิจกรรมรณรงค์ลูกเสือ ต่อต้านยาเสพติดโลก

     วันศุกร์ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม ร่วมกับอำเภอเชียงแสน จัดกิจกรรมรณรงค์ลูกเสือต่อต้านยาเสพติดโลก และสอดคล้องกับกิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ เพื่อสานต่อการแก้ปัญหายา......
อ่านข่าวต่อ....
วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม
หัวข้อข่าว : พิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ๑ กรกฎาคม

     วันศุกร์ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม จัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ นายวิสัชกร ธรรมโม หัวหน้างานกิจกรรมลูกเสือโรงเรียนแม่แอบวิทยาคม กล่าวรายงานต่อ ......
อ่านข่าวต่อ....
วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม
หัวข้อข่าว : พิธีเปิดโครงการธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน สาขา ร.ร.แม่แอบวิทยาคม

     วันศุกร์ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ รองฯ ชยภัทร เถื่อนคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๓ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โดยได้รับการกล่าวรายงานจาก ผ......
อ่านข่าวต่อ....
วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ์)
หัวข้อข่าว : กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

     โรงเรียนดอยแสนใจ(ตชด.อนุสรณ์)ได้จัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด โดยได้รับความร่วมมือจาก พี่ๆทหาร มาให้ความรู้และทำกิจกรรมร่วมกับนักเรียน โดยท่านผอ.อนวัช อุ่นกอง ให้เกียรติมาเป็นปร......
อ่านข่าวต่อ....
วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ์)
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันสุนทรภู่

     ทางโรงเรียนดอยแสนใจ(ตชด.อนุสรณ์ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่ มีการประกวดวาดภาพระบายสี คัดลายมือ และแข่งขันทำนองเสนาะ นักเรียนมีความสุขสนุกสนาน......
อ่านข่าวต่อ....
วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ์)
หัวข้อข่าว : กิจกรรมสวนสนาม

     กิจกรรมเดินสวนสนาม ณ โรงเรียนดอยแสนใจ(ตชด.อนุสรณ์) ท่านผู้อำนวยการ ดร.อนวัช อุ่นกอง ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี.........
อ่านข่าวต่อ....
วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
หัวข้อข่าว : พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามคณะลูกเสือ เนตรนารี

     $$$...นายสว่าง มโนใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของคณะลูกเสือ เนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งช......
อ่านข่าวต่อ....
วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
หัวข้อข่าว : ###…วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ…###

     เมื่อวันที่ 3 กรกฏาคม 2560 คณะลูกเสือโรงเรียนบ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์) ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ณ โรงเรียนบ้านแม่คีหนองอ้อ โดยมีนายนายณรงค์ แก้วเป็ง ผู้อำนวย......
อ่านข่าวต่อ....
วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
หัวข้อข่าว : ###…หล่อเทียนพรรษา…###

     เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 โรงเรียนบ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์) ได้เข้าร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา ณ วัดป่าซาง ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย โดยมีคณะครู และนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปี 4- 6 เข้า......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านสันถนน
หัวข้อข่าว : พิธีทบทวนปฏิญาณตนและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ณ โรงเรียนบ้านสันถนน อ.แม่สาย จ.เชียงราย

     นายสอาด หงษ์คำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันถนน เป็นประธาน และนายวัฒนา แสนคำหล่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันโค้งและประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาศรีเมืองชุม เป็นประธานฝ่ายอ......
อ่านข่าวต่อ....
วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
หัวข้อข่าว : ###…คุณหมอตรวจสุขภาพ…###

     เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 คุณหมอมาตรวจสุขภาพนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์) โดยมีคุณหมอ และพยาบาล จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.ป่าห้า จ.เชียงราย เพื่อเป็นการตรวจเช็ค......
อ่านข่าวต่อ....
วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์1
หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้มาจัดกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียน

     วันที่ 26 มิถุนาย 2560 นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและสำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้มาจัดกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียนธรรมจาริกอุปถ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/7 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3


@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง สพม.36 V12-01-2560