สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3           
[เข้าสู่ระบบ] [สมัครสมาชิก]
จำนวนผู้ใช้งาน 2 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 23780  ครั้ง
วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560
ส่งข่าวโดย: โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์1
หัวข้อข่าว : วันสุนทรภู่และวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2560

          โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 นำโดย ผู้อำนวยการโชคดี ศรีอุดม คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกช่วงชั้นได้เข้าร่วมทำกิจกรรม เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงคุณงามความดีของพระสุนทรโวหาร(ภู่) กวีเอกของไทยและของโลก เป็นการย้ำให้นักเรียนเห็นความสำคัญของภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาประจำชาติของคนไทยทุกคน ร่วมกับการอนุรักษ์การใช้ภาษาและการแต่งกายแบบไทยให้มีความงดงามอยู่เสมอ

[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ปิดหน้าจอนี้ ปิดหน้าจอนี้]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3


@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง สพม.36 V12-01-2560