สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3           
[เข้าสู่ระบบ] [สมัครสมาชิก]
จำนวนผู้ใช้งาน 5 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 23783  ครั้ง
วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560
ส่งข่าวโดย: โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม
หัวข้อข่าว : โครงการ ศธ.ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ ฯ

          วันศุกร์ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายชยภัทร เถื่อนคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๓ เป็นประธานเปิด โครงการ ศธ.ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ โดยมี นายชูกิจ จี๋มะลิ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่แอบวิทยาคมกล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดให้วันนี้หน่วยงานภายในกระทรวงศึกษาธิการร่วมใจกัน "ปลูกป่าร่วมใจกันทำดีเพื่อพ่อ" พร้อมกันทั่วประเทศ รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงความสามัคคี ความจงรักภักดี ความเสียสละ ของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น หน่วยงานราชการทหาร ตำรวจตระเวณชายแดน ศูนย์เพาะชำกล้าไม้จังหวัดเชียงราย คณะทำงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓ และอื่น ๆ ที่ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการปลูกต้นไม้ การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ เพื่อเป็นป่าต้นน้ำให้เกิดความสมบูรณ์และเกิดความสมดุลของระบบนิเวศ คืนสู่ธรรมชาติ ในการนี้ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ จำนวน ๗๐๐ ต้น ณ บริเวณป่าใกล้โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ปิดหน้าจอนี้ ปิดหน้าจอนี้]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3


@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง สพม.36 V12-01-2560