สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3           
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 1 ท่าน ผู้เข้าชม 21030  ครั้ง

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :บ้านปางสา
หัวข้อข่าว : จากสำรองสู่สามัญ

     โรงเรียนบ้านปางสาจัดพิธีส่งลูกเสือสำรองไปเป็นลูกเสือสามัญประจำปีการศึกษา 2560 สำหรับนักเรียนที่จบหลักสูตรลูกเสือสำรองดาวดวงที่ 3 เพื่อก้าวสู่ลูกเสือสามัญ จัดกิจกรรมโดยผู้กำก......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :บ้านปางสา
หัวข้อข่าว : เด็กดอยกินดี

     โรงเรียนบ้านปางสา โดย ผอ.ธเนษฐ ธรรมตา ผู้อำนวยการ ต้อนรับเจ้าหน้าที่มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา ในโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กและชุมชนต้นน้ำ (เด็กดอยกินดี) โดยพี่ๆจากมูลนิธิ มา......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :บ้านปางสา
หัวข้อข่าว : เยี่ยมบ้านนักเรียน

     คณะครูโรงเรียนบ้านปางสา นำโดย ผอ.ธเนษฐ ธรรมตา ผู้อำนวยการโรงเรียน เพื่อนนักเรียน นำของมาเยี่ยม เด็กชายวสุพล สุทธิรักษาพืช ที่พักรักษาตัวอยู่ที่บ้าน ขอให้หายเร็วครับ (สมศักดิ์ ท......
อ่านข่าวต่อ....
วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านท่าข้าวเปลือก
หัวข้อข่าว : โน๊ตบุ๊คของหนู..เปิดโลกการเรียนรู้สู่โลกกว้าง

     ..ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี..วันนี้หนูมีคอมฯใหม่แล้ว.. วันนี้โรงเรียนบ้านท่าข้าวเปลือกได้รับคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คจำนวน 14 เครื่อง และปริ้นเตอร์จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในการจัดการเรียนกา......
อ่านข่าวต่อ....
 วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :สบคำ
หัวข้อข่าว : รับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้างงบรายได้สถานศึกษา (วิชาเอกภาษาอังกฤษ)

     โรงเรียนบ้านสบคำ ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ประกาศรับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้างงบรายได้สถานศึกษา(วิชาเอกภาษาอังกฤษ) จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่ 15-21 พฤษภาคม 2560 สนใจติดต่อ 089-5545224,08......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอารียาวิทย์
หัวข้อข่าว : ปฐมนิเทศครู เพื่อเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดทำการเรียนการสอน ปีการศึกษา2560

      นายเสาร์แก้ว ปวงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนอารียาวิทย์ จัดกิจกรรมนิเทศ ครูและบุคลากร เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 1/2560..........
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
หัวข้อข่าว : ###…ศึกษาดูงาน ระบบ ICT…###

     เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 นายวินิจฉัย ใสมรรคา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าซาง ฯ และคณะครู ไปศึกษาดูงานระบบ ICT และสื่อการสอนต่างๆของโรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) อ.แม่จัน จ.เชียงราย......
อ่านข่าวต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา : การประชุมปฏิบัติการ"โรงเรียนพัฒนาอย่างต่อเนื่อง"

      โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา นำโดยท่านผู้อำนวยการ นายสมชาย ปงลังกา ได้จัดประชุมปฏิบัติการ "โรงเรียนพัฒนาอย่างต่อเนื่อง" โดยนำคณะครูและบุคคลกรของโรงเรียนเข้าประชุม ณ ปุณยมันตรา ......
อ่านข่าวต่อ....
วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
หัวข้อข่าว : ###...วันบัณฑิตน้อย และวันกตัญญู...###

     เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 โรงเรียนบ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์) ได้จัดกิจกรรมวันสำเร็จการศึกษาของ นักเรียนชั้นอนุบาล 2 (วันบัณฑิตน้อย) และวันสำเร็จการศึกษาของนักเรียนชั้น ป.6 (วันกตัญญ......
อ่านข่าวต่อ....
วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง
หัวข้อข่าว : นิเทศและเยี่ยมชั้นเรียนคณิตศาสตร์ขั้นสูง

      ในวันที่ 13 มีนาคม 2560 สมาคมคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และ Prof.Shimizu Shizumi Teikyo University, Japan อดีตนายกสมาคมคณิตศาสตรศึกษา ......
อ่านข่าวต่อ....
วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2559

      วันที่ 9 มีนาคม 2560 โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง ได้จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2559 ขึ้น ณ หอประชุม โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง โดยมีท่านผู้อำนวยการพันธ์ทิภา สร้างช้าง ให้......
อ่านข่าวต่อ....
วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมบัณฑิตน้อย 59

      วันที่ 9 มีนาคม 2560 โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง ได้จัดกิจกรรมบัณฑิตน้อย 59 ขึ้น ณ แผนกปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง โดยมีท่านผู้อำนวยการพันธ์ทิภา สร้างช้าง ให้เกียรติเป็นประธานเป......
อ่านข่าวต่อ....
อาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนตชด.บำรุงที่ 87
หัวข้อข่าว : ประเมินร.ร.ตชด.บำรุงที่ 87

      ท่านรองฯ พงศ์พันธ์ ลีนิน รอง ผอ.สพป.ชร.3 นางเกนยา ปิ่นจันทร์ ผอ.กลุ่มอำนวยการ นางสาวมนัสวรรณ รุจิระพงศ์ ศน.สพป.ชร.3 นายสมเพชร โนสี ประธานกลุ่มเครือข่ายการศึกษาเทอดไทย ผู้อำนวยการโร......
อ่านข่าวต่อ....
อาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนตชด.บำรุงที่ 87
หัวข้อข่าว : ชมรมนักเรียนนายเรืออากาศรุ่นที่ 21 และญาติมิตร ระดมทุนพัฒนาโรงเรียน

     นาวาอากาศโทนัฎฐ์ - พลอากาศตรีหญิงสุภาวดี โหมาศวิน ประธานฯ ระดมทุนทรัพย์ นักเรียนนายเรืออากาศรุ่นที่ 21 และญาติมิตรสายต่าง ๆ สายอ.วิเศษชัยชาญ สายอ.สามโก้ จ.อ่างทอง สายปากเกร็ด จ.นนท......
อ่านข่าวต่อ....
อาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนตชด.บำรุงที่ 87
หัวข้อข่าว : โรงเรียนเวียงพานมาช่วยพัฒนาร.ร.ตชด.บำรุงที่ 87

      นายปุณณวิช เทพสุริทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงพาน นำคณะครูและบุคลากรในโรงเรียนบ้านเวียงพาน จำนวน 25 คน พร้อมทั้งวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ มาช่วยพัฒนา ปรับปรุงห้องสมุดและเขียนป้ายต่......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
<< 1 2 3 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3


@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง สพม.36 V12-01-2560